<<

. 11
( 11)25a 14“17: 256
43a 39“40: 80n
25a 20: 256n
43b 3“5: 196n
25b 32“40: 249n
1.4
43b 11“15: 244n
25b 32“7: 255n
43b 11“12: 196n
25b 32“3: 255n
43b 14: 91n
25b 33“4: 254n
43b 23: 255n
25b 39“40: 249n
43b 29“30: 255n
26a 17“28: 249n
43b 43“44a 2: 257n
1.28
26a 17: 256n
46a 14“15: 86n
1.30
26a 24: 249n
47a 13: 255n
1.32
26a 27: 249n
47b 3: 86n
26a 28“30: 91n, 244n
49a 6“9: 97n
1.37
26a 32“3: 91n, 244n
49a 6“7: 189n
26a 36“9: 244n
49a 12“19: 162n
1.38
26a 39“26b 14: 257n
49a 22“5: 162n
26a 39: 91n
49a 27“8: 100n
26b 14“20: 89n
49a 37“8: 100n
26b 14“15: 245n
51b 5“52a 14: 161n
1.46
26b 21“4: 244n, 245n
51b 32“3: 229n
26b 23“4: 91n
53a 21“4: 255n
2.1
27a 7“8: 253n
1.5
53a 21“3: 255n
27a 10“11: 253n
57a 34: 254n
2.4
27a 34: 252n
57b 4“17: 205n
27b 36“8: 244n
58b 28“30: 255n
2.6
27b 38: 91n
60b 20“2: 253n
2.10
28b 28“9: 245n
1.6
63b 23“8: 263n
2.15
29a 6“9: 244n
63b 35“8: 70n
29a 8: 91n
64a 13“15: 86n
29a 19“29: 244n
1.7
64b 9“10: 138
29a 27“8: 91n
64b 10: 130n
32a 27“8: 229n
1.13
Index of passages 327
66a 26: 89n 83a 1“23: 107n
2.19 1.22
66b 11: 140n 83a 1“2: 75n
2.20
66b 16: 255n 83a 18“23: 97n
68b 24: 257n 83b 12“17: 114n
2.23
70b 30“1: 89n 83b 13“15: 220n
2.27
70b 34: 257n 84a 25: 257n
85b 15“18: 79n, 81
1.24
85b 17“18: 81
86b 33“6: 50n
1.25
p o s t e r i o r a n a ly t i c s
88a 19“20: 45n
1.32
88b 1“3: 114n
71a 12“14: 133n
1.1
88b 1“2: 113n
71a 14“15: 82n
88b 32“89a 3: 45n
1.33
71a 14: 229n
88b 32“3: 45n
71a 15“16: 132n
89a 2“3: 45n
71a 23“4: 79n
89b 23“35: 100n
2.1
71a 23: 223n
89b 24: 130n
71a 26“7: 100n
89b 33“5: 112n
71b 19“72a 38: 252
1.2
89b 33: 100n
71b 25“6: 133n
89b 36“90a 23: 100n, 112n
2.2
72a 8“9: 70n
89b 39: 100n
72a 13“14: 86n
90a 2: 100n
72a 20“1: 116n
90a 3“5: 100n
73a 28“34: 249n, 262n
1.4
90a 9“11: 100n
73a 30“1: 264
90a 12: 122n
74a 1: 254n
90a 31“4: 112n
74a 5: 254n
1.5
90a 32“4: 100n
74a 24“5: 254n
90b 1“7: 116
2.3
75a 16: 130n
90b 33“8: 116n
74b 32“9: 184n
1.6
90b 33“4: 70n
75a 27: 75n
91a 14“15: 116
2.4
75b 21“30: 262n
1.8
91a 15“16: 116n
76b 6: 100n
1.10
91b 14“15: 196n
2.5
76b 15“16: 132n
92a 27“33: 163n
2.6
76b 19: 132n
92b 5“8: 163n
2.7
76b 20: 132n
92b 14: 113n
76b 36“8: 106n
92b 26“8: 132n
77a 5“9: 79n
1.11
92b 29“30: 163n
79a 24“9: 116
1.14
92b 32: 165n
79a 36“40: 255n
1.15
93a 16“20: 100n
2.8
79a 36“7: 255n
93b 29“32: 132n
2.10
79a 38: 255n
93b 35“7: 70n, 163n, 165n
79a 39: 255n
93b 36: 102n
79a 40“1: 254n
94b 32: 102n
2.11
79a 41“79b 1: 252n, 253n
95a 1: 102n
79b 2: 255n
96a 15: 262n
2.12
79b 5: 255n
96a 24“5: 257n
2.13
79b 6“7: 254n
96a 25“7: 254n
79b 7“8: 257n
96a 26: 254n
79b 10: 255n
96a 29“30: 254n
79b 11: 257n
96a 30“1: 257n
79b 12“13: 255n
96a 32“4: 116, 254n
79b 15: 255n
96b 8: 254n
79b 17: 255n
96b 9“10: 254n
79b 38: 255n
1.16
96b 19“20: 114n
81b 24“9: 107n
1.19
328 Index of passages
96b 30“5: 156n 128b 16“21: 220n
5.1
97b 26“7: 116 128b 16“18: 156n
98a 36“7: 102n 129a 26“30: 220n
2.16
99a 31“2: 254n 129b 31: 156n
2.17 5.2
100b 5“8: 45n 130a 27“8: 156n
2.19
100b 5“7: 45n, 187n 131b 5“18: 220
5.3
100b 6: 75n 132a 6“9: 156n
133b 33“6: 123n
5.4
138a 10“12: 156n
5.8
139a 18“20: 156n
5.9
topics
143b 15“16: 229n
6.6
146a 36“146b 2: 189n
6.8
100b 23“5: 140n
1.1
146b 6“9: 189n
101a 1“4: 140n
153a 15“16: 111n
7.3
101b 11“25: 115
1.4
154a 31“2: 111n
7.5
101b 21“2: 111n
154a 36“154b 2: 116n
101b 39: 111n
1.5
154b 4: 189n
102a 5“17: 115n
156b 34: 145n
8.1
102a 22“8: 220n
157b 11“16: 184n
8.2
102b 20“6: 220n
157b 13: 196n
103a 23“39: 115n
1.7
157b 15“16: 196n
103b 7“9: 116
1.8
160a 17“34: 178n, 179n
8.7
103b 9“10: 111n
162b 3“22: 45n
8.12
103b 20“39: 97n
1.9
162b 3“5: 140n
103b 27“37: 119n
104b 19“21: 231n
1.11
107a 3“12: 63n
1.15 sophistici elenchi
107b 13“18: 194n
108a 11: 106n 164a 20“1: 140n
1.17 1
108b 34“109a 6: 263n 165a 2“3: 140
2.1
109a 5“6: 263n 165a 6“8: 88n
109a 29“30: 133n, 251n 165b 25: 141n
4
109b 23“5: 263n 165b 26: 156n
2.2
110a 32“7: 263n 165b 30: 141n
2.3
110b 17“25: 107n 166a 6: 141n
110b 24“5: 107n 166a 23“30: 213
111a 14“20: 45n 166a 26“7: 213n
2.4
111b 12“16: 132n 166b 22“3: 141n
111b 17“23: 133n 166b 28“36: 107n
5
112b 1“20: 60n 166b 37“167a 20: 141n
2.6
115b 11“35: 100n, 141n 166b 37“167a 6: 100n
2.11
119a 34“6: 263n 166b 38: 100n
3.6
119b 17“30: 194n 167a 7“9: 143n
120a 6“31: 245n 167a 15“20: 148
120a 6“8: 91n 167a 16: 148
120a 7: 245n 167a 17: 148
120a 8“14: 263n 167a 17“18: 149
120a 12“14: 263n 168a 9“11: 133n
120a 14“20: 263n 168a 36“7: 140n
6
120a 20“4: 263n 168a 40“168b 2: 107n
120b 36“121a 9: 189n 168b 11“16: 141n
4.1
121b 5“7: 159n 169a 6“18: 178n
123a 15“19: 45n 169a 7“8: 70n
4.2
124b 18“19: 189n 169a 10“11: 70n
4.4
127a 27“8: 159n 169a 11: 169
4.6
127a 33“4: 159 169a 14: 70n
Index of passages 329
169b 9“12: 141n 190a 34“5: 187n
7 1.7
169b 18“23: 140n 190b 10“17: 122n
8
169b 27“8: 140n 190b 24“7: 120n
170b 1“2: 140n 191a 25: 103n
9 1.8
171a 1“5: 140n 192a 31“2: 120n
10 1.9
171a 4“5: 140n 194b 23“6: 120n
2.3
171a 5“7: 140n 195b 3“4: 107n
171b 7“11: 140n 196b 10“21: 60n
11 2.5
171b 18“19: 140n 200b 26“201a 9: 187n
3.1
173b 1“3: 189n 200b 28: 189n
13
175b 39“176a 18: 178n, 179n 210a 14“18: 255n
17 4.3
175b 41“176a 10: 157n 211a 17“23: 195n
4.4
176b 29“33: 45n 213b 30“1: 163n
18 4.7
176b 31“3: 140n 222a 3“9: 45n
4.12
224a 21“3: 107n
22 189 5.1
178b 24“9: 45n, 184n 224b 4“6: 195n
178b 27“8: 189 224b 10“16: 195n
178b 37“9: 79n, 189n 225a 20“6: 97n
179a 8“10: 79n, 189n 225b 11“13: 187n
5.2
227b 4“6: 114n
25 1, 32, 141 5.4
180a 23“4: 141, 146, 149 242b 35: 114n
7.1
180a 32: 146 246b 10“17: 187n
7.3
180a 34“180b 7: 31 246b 20“247a 7: 187n
180a 34“180b 2: 141 246b 25“6: 187n
180a 36“8: 100n 247b 1“7: 187n
180a 36: 141n 248b 6“249a 8: 194n
7.4
180b 1: 141n 251b 5“9: 187n
8.1
180b 2“7: 142 260b 16“19: 96n
8.7
180b 2“5: 75n, 147 263a 17: 130n
8.8
180b 2“3: 142, 142n, 146 263a 18: 103n
180b 3“5: 148 265a 22“4: 96n
8.9
180b 5“7: 149, 150
180b 5“6: 150
180b 5: 142n, 145, 147, de caelo
150
271b 6: 103n
180b 6: 142n 1.5
271b 9: 103n
180b 7: 142n
274a 28: 165n
180b 8: 146 1.6
281b 2“14: 213n
181a 36“181b 18: 178n, 179n 1.12
30
281b 8“14: 133n
181a 39: 70n
283b 8“10: 199n
181b 23“4: 70n
283b 13“14: 199n, 200n
181b 34“5: 189n
31
286a 25“6: 50n
182a 10: 75n 2.3
32
296a 35“296b 1: 165n
2.14
298b 13: 103n
3.1
physics
d e g e n e r at i o n e e t
184a 21“6: 71n
1.1
186b 9“10: 100n
1.3 corruptione
187a 5“6: 100n
187a 36: 223n 317b 5“13: 262n
1.4 1.3
187b 5: 207n 317b 8“11: 80n
189a 14: 114n 317b 31“3: 80n
1.6
189b 23“4: 114n 318b 25: 123n
320a 2“5: 122n
1.7 122 1.4
330 Index of passages
325a 18: 130n 428a 3“4: 45n
1.8
335a 33“335b 4: 60n 428a 11: 45n, 109n
2.9
337a 34“337b 7: 232 428a 12: 45n
2.11
337b 3“7: 224n 428a 16“18: 45n
337b 4“5: 184n 428a 17“18: 45n
337b 4: 232n 428a 19: 45n
337b 5: 232n 428b 2“9: 45n
337b 7: 232n 428b 4“9: 184n
337b 33“338a 3: 60n 428b 6: 196n
338b 5“19: 81n 428b 7“9: 184n
428b 8“9: 196n
428b 10“17: 45n
de anima
428b 18“30: 45n, 108n
428b 18“19: 109n
402a 22“5: 114n
1.1
428b 19“25: 109n
402b 7“8: 80n
428b 21: 109
402b 16“21: 119n
428b 25“30: 109n
404a 27“31: 45n
1.2
429a 13“18: 106n
3.4
407a 6“10: 63n
1.3
429a 18“27: 107n
407a 8“9: 69n
429a 23“429b 5: 106n
410a 18“21: 114n
1.5
429a 29“429b 5: 109n
410a 25“6: 106n
429b 10“12: 119n
412a 6“9: 117n
2.1
430a 10“11: 120n
3.5
412a 6: 114n
430a 14“25: 106n
412a 9: 120n
3.6 1, 64, 71, 99, 114, 115
412a 16“19: 122n
430a 26“430b 6: 63n
412b 8“9: 234
430a 26“430b 3: 70n, 84n, 102
414b 6“11: 108n
2.3
430a 26: 71, 103, 117n
415a 22“415b 7: 81n
2.4
430b 1“3: 133n
415b 12“14: 123n
430b 2“3: 71n, 102n
418a 7“25: 108
2.6
430b 3“4: 71
418a 8“25: 108n, 109n
430b 3: 84n
418a 9“14: 108n
430b 4“5: 229n
418a 9“11: 108n
430b 6“26: 105n
418a 11“16: 45n, 109n
430b 26“31: 45n, 64, 102, 107
418a 15: 109
430b 26“7: 70n, 102n, 229
418a 16“20: 108n
430b 27“31: 105n
418a 17“18: 108n
430b 27“8: 115
418a 24“5: 108n
430b 28: 102, 107
421a 9“26: 109n
2.9
430b 29“31: 108n, 109n
421a 19“26: 106n
430b 29“30: 45n
422b 5“10: 109n
2.10
430b 29: 109n
425a 13“425b 11: 108n
3.1
430b 30“1: 107, 107n
425a 15“16: 108n
431a 8“17: 61n
3.7
425a 27“30: 108n
431a 8: 102n, 106n
425a 30“425b 4: 109n
431a 14“16: 55n
425b 4“11: 108n
431a 16“17: 71n
427a 17“29: 106n
3.3
431b 2: 71n
427a 26“427b 6: 138
431b 6“10: 71n
427b 4: 106n
431b 10“12: 63n
427b 11“14: 45n
431b 26“432a 3: 106n
3.8
427b 11“12: 109n
432a 1“3: 106n
427b 20“1: 45n, 229n
432a 7“14: 71n
427b 27“9: 71n
432a 10“12: 45n, 70n, 84n
428a 1“4: 45n
433a 26: 45n
3.10
428a 3“5: 45n, 187n
Index of passages 331
de sensu 770b 6: 257n
4.4
774b 17: 257n
4.6
437a 14: 88n
1 779b 12“780a 25: 109n
5.1
442b 4“10: 108n, 110n
4
442b 8“10: 45n, 109n
problems
de memoria 919a 22“5: 164n
19.20
929a 18: 165n
21.17
450a 9“12: 108n
1 958a 24“7: 109n
31.7
958b 11“15: 109n
31.11
de somno et vigilia
de xenophane
455a 12“15: 108n
2
978b 15“33: 161n
4
de insomniis
m e ta p h y s i c s
458b 4“6: 108n
1
458b 31“3: 108n, 109n
A1 981a 18“20: 107n
459b 5“23: 109n
2
A3 983b 3: 103n
983b 17“18: 165n
984a 18: 130n
d e d i v i n at i o n e p e r s o m n i a
A6 987a 29“987b 7: 81n
463b 1“3: 205n A7 988a 20: 103n
1
463b 28“31: 232n A8 989b 6“7: 207n
2
989b 8“9: 207n
±1 993a 30: 103n
d e l o n g a e v i tat e 993b 9“11: 106n
993b 17: 103n
465b 12“14: 80n
3
993 b 19“31: 103n
993b 19“21: 63n
B1 995b 35: 122n
historia animalium
B2 996b 21: 118n
584b 6“14: 187n 997b 20: 118n
7.4
638b 8“9: 165n B3 998b 20“1: 159n
10.7
998b 22: 113n
B4 999a 33“4: 122n
d e pa rt i b u s a n i m a l i u m 999b 33“1000a 1: 79n
1001a 19“22: 159n
639b 23“4: 60n
1.1
1001a 23: 120n
640b 23“8: 122n
1001a 27: 120n
643b 18: 163n
1.3
1001a 30: 120n
644a 27“8: 79n, 80
1.4
B6 1002b 21: 118n
645a 36“645b 2: 107n
1.5
G 229
648b 12“17: 109n
2.2
G2 1003b 26“7: 113
652a 16“17: 165n
2.6
1003b 30: 118n
670a 9: 165n
3.7
1004b 4: 118n
1004b 20: 159
G3 1005b 28“9: 61
d e g e n e r at i o n e a n i m a l i u m
G4 1005b 35“1006a 1: 133n
731b 28“30: 123n 1006a 21“2: 74n
2.1
731b 35“732a 1: 81 1006b 18“22: 133n
733a 27: 257n 1006b 31“3: 204n
760a 35“760b 1: 81n 1008a 4“7: 172n
3.10
332 Index of passages
G5 1009b 12“33: 138n 1024b 18“19: 49, 52
1010b 1“26: 109n 1024b 19“20: 47, 48
1010b 2“3: 45n 1024b 20: 47, 48
1010b 14“26: 45n, 108n, 109n 1024b 21“4: 138n
G6 1011a 25“1011b 1: 109n 1024b 22“4: 133n
1011b 19“20: 86n 1024b 24“5: 47
G7 1024b 26“1025a 1: 57n
1
1011b 24: 70n, 134 1024b 32“4: 231n
1011b 25“7: 132 1025a 1“13: 57n, 150n
E1
1011b 29“31: 207n 62
1012a 2“5: 65n, 70n 1025b 3“4: 62
E2
1012a 2“3: 55n 62
1012a 3: 132n 1026a 33“1026b 2: 51n, 62
1012a 21“4: 132n 1026a 37: 63n
1012a 26“8: 207n 1026b 27“30: 60n
E3
1012a 26“7: 229n 62
1012a 28: 229n 1027a 29“30: 121n
G8 1012a 31“3: 229n 1027a 32“1027b 14: 199n
E4
1012b 3“4: 229n 1, 46, 62, 63, 64, 64n, 65, 66, 67, 68,
1012b 7“11: 132 68n, 70, 77, 82, 83, 97n,
1012b 8“9: 132n 235, 235n, 236
1012b 10“11: 229 1027b 17“1028a 4: 63
1012b 11: 132n 1027b 17“19: 51n
1012b 24“6: 184n 1027b 19“26: 63n
D 1027b 19: 62n
169
D2 1013a 24“6: 120n 1027b 20“3: 67
1014a 7“8: 107n 1027b 23: 68
D4 1014b 30: 118n 1027b 24“5: 69
D5 1015b 13: 223n 1027b 25“9: 64n
D6 1016a 33“4: 111n 1027b 25“7: 63, 65
1016b 1“3: 45n, 119n 1027b 27“8: 45n, 64, 65n, 103n, 105n, 117n
1016b 31“5: 114n 1027b 28“9: 63, 234, 236
1017a 6: 111n 1027b 29“1028a 4: 95
D7 1027b 29“33: 154
1
1017a 7“1017b 9: 51n 1027b 29“31: 67
1017a 30: 118n 1027b 29: 46n, 64n, 103n
1017a 31“5: 45n 1027b 31“3: 67
1017b 6: 118n 1027b 31: 46n, 64n, 96, 103n, 234
D8 1017b 14“16: 123n 1027b 32: 63n
1017b 21“2: 111n 1027b 33: 63n
D9 1018a 1“4: 79n 1027b 34“1028a 1: 62n
D11 1018b 30“6: 96n 1028a 2: 98
Z
1019a 1“4: 96n 81, 231n
Z1
1019a 2“4: 104n 1028a 10“14: 51n
D12 1019a 26: 118n 1028a 22: 118n
D15 1021a 25“6: 51n 1028a 30“1: 100n
1021b 3“6: 191n 1028a 31“1028b 2: 98n
1021b 4“6: 189n 1028a 31“6: 96n
1021b 6“8: 188n 1028a 31“4: 80n, 96n
D21 Z2
1022b 19: 223n 1028b 8“13: 122n
D26 Z3
1023b 29“32: 79n, 80n 1028b 36“1029a 7: 117n
D28 1024b 9“16: 114n 1028b 36“1029a 5: 122n
D29 1029a 2“3: 122n
1, 46, 50, 57n
1024b 17“26: 57n 1029a 3“5: 122n
1024b 17“21: 45n, 46, 184n 1029a 23“4: 122n
Index of passages 333
Z4 1030a 17“27: 119n 1043b 23“1044a 14: 163n
1030a 21: 159n 1043b 28“32: 116n
H4
1030a 25“6: 100n 1044b 8“12: 122
H5
1030b 7“13: 163n, 165n 1044b 21“9: 195n
Z5 1030b 20“1: 107n 1044b 21“4: 121n
H6
1031a 12: 111n 1045a 7“1045b 24: 163n
Z7 1032a 12“14: 120n 1045a 12“14: 163n, 165n
1032a 13“25: 122n 1045b 32“4: 51n
1
1033a 19“22: 120n 1045b 36: 235n
Z8 1033a 24“1033b 19: 121n 1046a 25“6: 118n
1033a 25“6: 120n 1046b 13“15: 86n
2
1033b 1“3: 120n 1046b 32: 118n
3
1033b 8“9: 120n 1046b 35“6: 118n
Z9 1034b 7“16: 121n 1047a 22: 118n
Z10 1035a 1“2: 117n 1047b 12“14: 45n
4
1035a 17“21: 122n 1049a 27“36: 122n
7
1035a 28“30: 121n 1049a 34“1049b 2: 122n
1035b 34“1036a 1: 81n 1049b 4“1050b 6: 98n
8
1036a 2“9: 81n 1049b 12“14: 96n
Z11 1036a 28“9: 81n 1050a 16: 118n
1037a 18“20: 163n 1050a 33: 118n
Z12 1037b 8“1038a 35: 1050b 8“34: 51n
163n 10 1, 46, 50, 52, 54, 58, 62, 63, 64, 64n,
1037b 18“21: 116n 65, 65n, 66, 67, 83, 85, 99, 104,
Z13 1038b 4“6: 122n 105, 114, 115, 121, 123n, 134, 234,
1038b 5“6: 122n 235, 236
1038b 11“12: 79n 1051a 34“1051b 17: 50, 100, 103
1038b 16: 79n 1051a 34“1051b 9: 51, 64, 66, 67
1038b 27“8: 96n 1051a 34“1051b 6: 45n, 56
Z15 1039b 20“7: 121n 1051a 34“1051b 5: 54
1039b 27“1040a 7: 81n 1051a 34“1051b 3: 52
1039b 27“1040a 5: 184n 1051a 34“1051b 2: 51, 54, 236
Z16 1040b 25“6: 79n 1051a 34“5: 97n
1040b 26“7: 80 1051a 34: 234, 236
1040b 33“4: 120n 1051a 35“1051b 1: 51n
Z17 123n 1051a 35: 51n, 236
1041a 9“10: 123n 1051b 1“3: 65
1041a 10“1041b 11: 123 1051b 1“2: 57
1041a 27“8: 123n 1051b 1: 51n, 234, 236
1041b 8“9: 123n 1051b 2“3: 51, 52, 54, 238
1041b 9“11: 123n 1051b 3“5: 54
1041b 27“8: 123n 1051b 3: 55
1041b 27: 118n 1051b 4“5: 130n
H 231n 1051b 5“6: 56
H1 1042a 17: 111n 1051b 5: 51n, 58n
1042a 26“31: 121n, 122n 1051b 6“9: 56, 57, 61
1042a 32“1042b 3: 122n 1051b 6: 56, 58n
1042b 1: 118n 1051b 9“17: 53n, 59, 60n, 184n
H2 1042b 15“1043a 14: 123 1051b 9“10: 60
1042b 32“3: 123n 1051b 10“11: 60
1043a 2“4: 123n 1051b 10: 60
1043a 4“7: 122n 1051b 11“13: 51, 58n, 59, 59n, 238
1043a 5“6: 122n 1051b 11: 58n, 210n
H3 1043a 30: 117n 1051b 13“14: 45n
1043b 14“16: 121n 1051b 13: 58n
334 Index of passages
K2
1051b 17“1052a 4: 50, 64, 101, 102, 1060b 4“5: 159n
1060b 20“2: 80n
103
K6
1051b 17“23: 53 1062b 12“14: 138n
1051b 17: 59n, 102 1062b 19: 138n
1051b 18“21: 45n 1062b 35“1063a 10: 109n
1051b 19“20: 52, 238 1063a 4: 138n
1051b 20“1: 53 1063a 17“21: 184n
K8
1051b 20: 53n 1064b 30“1065a 6: 60n
1051b 22“33: 45n 1065a 21“4: 98n
1051b 23“4: 101n 1065a 21“3: 70n
K9
1051b 23: 101n 1066a 15“16: 161n
1051b 24: 106, 112 1066a 34: 118n
K11
1051b 25“6: 102, 105n, 106, 110, 1067b 25“30: 97n
K12 1068a 11“13: 187n
117
L
1051b 25: 102n, 106n 119
L1
1051b 26“8: 117 1069b 3“20: 122n
L2
1051b 26“7: 118, 119 1069b 17: 118n
1051b 26: 106, 107, 107n, 110 1069b 26“8: 51n, 97n
L3
1051b 27: 101n, 105n, 116 1069b 35“1070a 4: 121n
1051b 28“30: 101n, 120 1070a 15“17: 121n
1051b 29: 120, 120n 1070a 28“9: 118n
1051b 30“3: 110 L4 1070a 33“1070b 10: 192n
1051b 30“2: 105n 1070b 7“8: 159n
1051b 30“1: 120 L5 1071a 8“11: 120n
1051b 31: 101n 1071a 23“4: 72n
1051b 32“3: 101n, 119 1071a 24“6: 114n
1051b 32: 101n, 106n L6 1071b 17“20: 120n
1051b 33“1052a 1: 103 L7 1072a 25“6: 120n
1051b 33“5: 52, 238 1072b 8: 120n
1051b 33: 101n 1072b 20“1: 106n
1051b 35“1052a 1: 46n, 101n L9 1075a 5“10: 45n
1052a 1“4: 45n, 106n L10 1075a 38“1075b 1: 120n
1052a 1: 106, 112 1075b 34“7: 120n
1052a 2“4: 106n M2 1077b 2“4: 96n
1052a 2: 106n 1077b 8“9: 122n
1052a 4“11: 50, 184n M4 1078b 12“17: 81n
1052a 4“7: 113 M6 1080a 29: 118n
I1 1052a 17“19: 107n 1080b 23: 118n
1052a 29“31: 45n M9 1085a 7: 118n
1052b 18“19: 114n 1085b 27: 118n
1053a 31“5: 138n 1086a 31“1086b 11: 80n
1053a 35“6: 138n M10 1087a 19“20: 108n
I2 1053b 20“1: 159n 1087a 20“1: 72n
1053b 22“4: 114n N1 1087b 36: 118n
1053b 26: 118n 1088a 17“18: 107n
1054a 1: 118n 1088a 22“3: 192n
1054a 16“17: 113n 1088a 29“35: 187n
I4 1054b 18“21: 161n 1088a 29“31: 192
1054b 27“31: 114n 1088a 29“30: 194
1055a 6“7: 194n 1088a 29: 192n
I6 1056b 3: 118n N2 1089a 3: 120n
1057a 11“12: 138n 1089a 15“19: 97n
I7 1057a 26: 118n 1089a 18: 189n
K1 1059b 28“9: 159n 1089a 26“8: 51n
1059b 33“4: 113n 1089a 26“7: 97n
Index of passages 335
nicomachean ethics 1217b 33“5: 113n
1218a 4“5: 96n
1096a 20“2: 192n
1.4 1218a 11: 120n
1096a 25“34: 63n 1221a 6: 150n
2.3
1096a 34“1096b 5: 120n 1221b 29“30: 63n
2.4
1096b 28“9: 106n 1226a 1“4: 45n
2.10
1098b 1: 130n
1.7 1233b 38: 150n
3.4
1111b 31“4: 45n
3.4 1234a 2: 150n
1111b 33“4: 63n
1112a 5“7: 63n
1112a 21“3: 45n politics
3.5
1112b 33“1113a 2: 199n
1279a 35: 165n
1113a 25“31: 109n 3.7
3.6
1281a 27: 132n
1124b 6: 45n 3.10
4.8
1317a 22: 165n
1127a 28“30: 63n 6.1
4.13
1130a 2: 223n
5.3
1136a 2: 223n
5.10
rhetoric
1139a 21“2: 61
6.2
1139a 21: 55n
1354a 27“8: 45n
1.1
1139a 26“31: 40
1355a 21“2: 63n
1139a 27“9: 63n
1355a 37: 63n
1139b 5“9: 200
1358b 3“5: 199n
1.3
1139b 12“13: 63n
1358b 14“15: 199n
1139b 15“18: 45n, 55n
6.3
1364b 7“10: 45n
1.7
1139b 19“24: 81n
1364b 9: 103n
1139b 22“4: 60n, 81n
1394a 22“5: 87
2.21
1140b 13“16: 187n
6.5
1397b 12“29: 194n
2.23
1141a 3“8: 45n
6.6
1400b 34“5: 140n
2.24
1142b 8“11: 63n
6.10
1402a 2“4: 100n
1142b 10: 45n
1402a 3“29: 141n
1142b 11: 45n
1404b 26“7: 74n
3.2
1142b 13“14: 55n
1407a 26“9: 165n
3.5
1142b 14: 223n
1407b 38: 165n
3.6
1143b 5: 106n
6.12
1413b 19“21: 164
3.12
1146a 21“7: 141n
7.3
1413b 29“1414a 1: 163n, 164
1146a 21: 141n
1413b 29: 165
1146a 22: 141n
1413b 31: 165
1151b 3“4: 45n
7.10
1413b 32“3: 165
1155b 13“15: 194n
8.2
1414a 1: 164n
1166a 4“5: 123n
9.4
1418a 4“5: 200
3.17
1168a 5“7: 123n
9.7
1420b 2“3: 164n
3.19
1173b 20“5: 109n
10.2
1177a 6: 223n
10.6
poetics
magna moralia
1451a 22“30: 165n
8
1182a 29: 103n 1456b 8“13: 86n
1.1 19
1196b 35“6: 63n 1456b 38“1457a 6: 163n, 164n, 165
1.34 20
1456b 38“1457a 3: 165n
1457a 4“5: 165n
eudemian ethics
1457a 14“23: 230n
1215b 2: 103n 1457a 14“18: 74n
1.4
1217b 1“16: 80n 1457a 23“4: 74n
1.8
1217b 8“16: 96n 1457a 24“7: 163n
1217b 25“1218a 1: 63n 1457a 28“30: 163n, 165n
336 Index of passages
1460b 8“11: 138n
25 374, 7“8: 64n
1460b 32“1461a 4: 138n 374, 12“16: 96n
1462b 7“12: 165n
26 374, 18“21: 98n


protrepticus BOETHIUS
302b 36“8:
fr. 73 Gigon 45n c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s
304a 20: 103n
d e int erp re tat io ne, f i r s t
304b 13: 103n
edition
305b 25“306a 2: 63n
306b 7: 45n
43, 11“14: 82n
306b 8: 45n
72, 6“10: 172n
306b 12: 45n
75, 9“11: 172n
310a 27: 103n
77, 15“24: 88n
310b 14: 103n
77, 24“78, 4: 172n
310b 20: 103n
78, 24“79, 6: 88n
311b 39“40: 123n
87, 2“88, 3: 244n
312a 36: 45n
102, 21“4: 155n
103, 12“13: 155n
110, 16“18: 130n
de ideis
fr. 118, 3 Gigon 378a 8“379a 3: 71n
378a 23“378b 1: 161n c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s
378a 45“378b 45: 161n
de in ter pretatio ne, s e c o n d
382a 24“31: 138n
edition
384a 12“15: 80n
fr. 119 Gigon
12, 3“16: 256n
48, 21“49, 23: 82n, 84n
on opposites
50, 1“51, 3: 85n
51, 2“52, 9: 221n
726b 9“19: 106n
fr. 625 Gigon
51, 30“52, 6: 221
96, 28“97, 18: 172n
PSEUDO-ARISTOTLE 105, 1“18: 172n
110, 21“111, 12: 166n
divisions 115, 23“116, 6: 172n
118, 5“16: 88n
30 49, 20“2: 45n 122, 27“123, 22: 88n
31 50, 8“10: 45n 178, 17“23: 155n
50, 8“9: 138n 181, 25“8: 155n
183, 5: 155n
183, 20“1: 156n
rhetoric to alexander 208, 1“7: 226n
1430a 40“1430b 1: 87
12

CHRYSIPPUS
ASCLEPIUS
l o g i c a l i n v e s t i g at i o n s
c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s ( ph erc 3 0 7 )
m etaphys ics
ix 23“x 6: 144n
6, 20“1: 117n ix 30: 145n
373, 32: 62n x 8: 145n
374, 1“4: 69n x 12“13: 146n
Index of passages 337
ELIAS
x 15“16: 146n
x 18“25: 145
c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s
x 20“1: 146
categ or ies
x 22“3: 146
x 28“31: 144n
183, 34“184, 3: 72n, 186n


IAMBLICHUS
CICERO
protrepticus
academica
34, 17“18: 45n
ii 30 97: 227n
38, 2: 103n
39, 9: 103n
42, 5“23: 63n
44, 5“6: 45n
d e fat o 44, 5: 45n
44, 9: 45n
7 13: 162n
54, 4: 103n
9 18: 227n
55, 2: 103n
10 21: 227n
55, 7: 103n
16 37“8: 227n, 266n
58, 11: 123n
59, 13“14: 45n


d e n at u r a d e o r u m ISOCRATES
i 25 70: 227n helenae encomium
1: 231n

DEXIPPUS
OLYMPIODORUS
c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s
c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s
categ or ies
categ or ies
60, 13“23: 187
60, 13“16: 187 79, 14“33: 72n, 186n
60, 15: 188 79, 28“33: 187n
60, 18“20: 187
60, 21“3: 187n
PHILOPONUS
c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s
categ or ies
DIOGENES LAERTIUS
lives and opinions of 82, 19“23: 186n
82, 19“20: 72n
eminent philosophers
5. 49: 146n
c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s
7. 65: 197n
7. 73“4: 95n d e a nim a ( h ayd uc k)
7. 76: 197n
7. 196: 145n 544, 21“545, 5: 64n
7. 197: 146, 147n 546, 8“9: 71n
338 Index of passages
euthydemus
548, 11“20: 71n
553, 30“554, 2: 110n
284c9“284d2: 138
557, 1“6: 110n
284d5: 138n
557, 9“10: 107n
285d7“286b6: 231n

c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s
l aw s
de ani m a (ver beke)
xii 965b4: 106n
70, 90“71, 99: 71n
969b6: 106n
88, 66“78: 110n
88, 68“72: 109n
pa r m e n i d e s
c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s
161e4“5: 138n
de gener atione et
cor ruptio ne
phaedo
302, 25: 232n
302, 34“303, 5: 233n 79d6: 106n
306, 12: 232n

phaedrus
c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s
273a4: 106n
post eri or analy tic s
35, 2“13: 116n
philebus
37, 7“13: 116n

37b10“37c2: 189n
c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s
pr i or analy tic s
republic
48, 11“18: 256n
v 477b10“11: 138n
74, 17“20: 256n
478a6: 138n
74, 24“6: 256n
vi 509b8“10: 120n
124, 12“16: 256n
129, 13“18: 256n
198, 10“11: 256n
sophist
201, 19“21: 256n

240d9“241a2: 132n
PSEUDO“PHILOPONUS 253c2“3: 68n
256b2“3: 68n
c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s 257b1“257c4: 68n
m etaphys ics 262a3“5: 88n
262a6“8: 88n
39va : 107n 262b5“6: 88n
262b9“262c1: 88n
262c6“7: 170n
PLATO 262c7: 172n
262c9“10: 170n
c r at y lu s
262c10: 172n
385b7“8: 138n 262c12“13: 88n
385b7: 138n 262e8“9: 189n
385b8: 138n 262e11“263b13: 133n
Index of passages 339
c o m m e n ta ry o n p l at o ™s
263a11“263b3: 189n
263b4“10: 132n cr at ylu s
263b4“5: 138n
263b4: 138n 37 12, 18“23: 231n
263c1“3: 170n
263c3: 172n

SCHOLIA IN
ARISTOTELEM
symposium
157a 13“24: 256n
212a4“5: 106n


SEXTUS EMPIRICUS
theaetetus
against the professors
154b6“155c5: 187n
8. 265: 95n
186d3“4: 106n
8. 428: 95n
190c6“7: 106n
190d9“10: 106n
194c1“3: 63n
202b5“6: 106n
outlines of pyrrhonism
209a8: 106n
2. 110“12: 95n

timaeus
SIMPLICIUS
37a6: 106n
52b2: 106n
c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s
categ or ies
118, 15“16: 186n
PLOTINUS
118, 18“25: 186n
enneads 118, 19“25: 72n
119, 5“16: 187n
1, 1, 9, 12“14: 106n 218, 19“21: 195n
5, 3, 10, 43: 106n 390, 19“25: 106n
5, 3, 17, 24“7: 106n 406, 12“16: 226n
406, 34“407, 5: 226n
407, 6“13: 226n
PSEUDO-PLUTARCH
p l a c i ta p h i l o s o p h o r u m c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s
d e a nim a
899b: 195n
250, 37“40: 71n

PROCLUS
c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s
c o m m e n ta ry o n t h e f i r s t
ph ys ics
b o o k o f e u c l i d ™s elements
1299, 36“1300, 11: 197n
179, 18: 106n
340 Index of passages
SPEUSIPPUS THEMISTIUS
c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s
f rag men ts (according to
l an g™s o rder ing) d e a nim a
30: 106n 109, 33“110, 1: 71n


THEOPHRASTUS
fr agm en ts (according to
isn ardi™s order ing) m e ta p h y s i c s
35: 106n 9b 13“16: 106n


f ragme nts ( acco rd ing to t he
STEPHANUS
orde ring o f fo rten baugh
c o m m e n ta ry o n a r i s t o t l e ™s et al.)
d e i n t erp retatione
T100B: 210n
6, 22“5: 82n T100D: 210n
18, 26“35: 87n
20, 4“10: 172n
f ragme nts ( acco rd ing to t he
20, 16“24: 172n
31, 11“12: 244n o rd e ring o f g rae s er)
33, 19“33: 155n
37, 7“10: 202n F 14: 210n

<<

. 11
( 11)