<<

. 2
( 3)>>

’…’dÉrataaaatDu•Éj†‡xtjkrBt·’dxÚ6†adu…ra’tãkx¿’nklaji¤‹¹†adu…rÃa’a—x‡dV“†ºta»
¼ ¸¿á ¾ ¼ ‚ À ã » À ¾ ‚ „¸ ¹¿…„ ÿ‚µ À ¸ ©¿ ¹¿ ¾¿¸Ç à à À µ À ¸ºµ º À¶É £ — ¿ ¾¿¸Ç à À 㵿 ¼…É Ü Ú À
Ý ¹¿…„ ÿ‚µ µ ǵ ¸Ç ù¸µº è·µ¿ ¸º Ê¿ Ú À À É Ú ¾¿ Ü» É ¶ ¸¿áÉ ¾á¿ À µ À ‚ S— ¹ ¾¿¸Ç à À 㵿 ¼ » »É
†Éj†‡xtjkxpkj„u…r’x†d6xkxªnª•xBatãVad|jaÀªt’x•rd•£p„rtÉ€Er†¿adu…raÃ’tkx}Ë|aad—…
dx&x¶jd)‡a¾(d¿’•k(n’rÕna†t‡aa6„xdºkµ&†t¶i£ ªd¿adx¸xrtÃ’ak…$À njdaa½†j(djaj·a¾•(…a•á
Ý Ç ¹ µ · ¸ øº Á º ½ á ¿ µ ¸ º Ç ¹ É ¸ µ È º ¾ ‚ ¸ Ç É É — Ú ¾ ¿ Ç Ã À ã µ ¿ ¹ ¿ » ¿ ¾ º » ½ ¿ ‚ ‚ © ½ ¿ Á „ Ã ¿
kj»(À‹’ödjdaa½†jDrª‡xÚ“t’da†r}a)aa‡•x$dxaYdrar(djŠ•tkµ!†xdkC‚t’!d‡ualR
ݺ à À Ú¿»¿ ¾ º» · È Êº À À©¿ ÃÉ »É … À ¶ À »…¿¹ ½¿¶ À ÚÉ » À È ½¿» Ê¿ õ ¿ ½º¸ºµ À ¸ ½¿©· ¾
— Ç À º ÊÉ ¾á¿… · úµ¶ À · Ú¿ È ¸ºÉ
ata»†ª•rd’‡aÀ6rkkjta‚&Qdj»rk¿DddrÍ
k…¹uxD€xaaã nÁ“irªÊ•aD€©¼Q‡ºu†‹ÀkCdx¶kdaÍaYdr»ar2€Ãxaa)¿†d¿’atraj’x¹&$—µ’ddÉraYd’d—…
ݺ ¸¿ É Ã¶À ©É ½ ¼ È É¶ É Ì Ú ¸µ µ ½¿ µº À ÚÉ À È É ¶Àã © »»À ÃÈ ºÈÀ ¹ Ç ¸º »À Ú¿‚É
aa†l’rd’‡tvlix—aa’rYl¤ló B‹»†ª•atat2€|dáD†ºj’À6džr»kdt¾†u‹a&’»†t͆aT¾†xta¾aŠvTÀtaã
º À »º ÊÉ ¾á¿… À ® Ú ¼¹º À ¾ ¸ À Ú R — — ± É º Ê¿ à Ⱥ ¾ ‚ É Ã ¼ Ç È É µº º¸ » À „ º ¿ Ì º Ú À ‚É í — À
nVad|ja!j’x•rdá’&’‡µ’€d’&Æraa»†x¸xj‚Diat†ø º Ãkj‡aaddº†xÚaltkjȧß†µŠÉtaYÉralR
ÝÉ Ú ¾¿ Ü» À À¶ ¸¿áÉ ¾ ¿ À ¸ É Ãá¿ ¹ É À ã º ¿ ½ ¼ » » ºÈº ¾ ‚¿ ¸ º À º ú Ú¿ Úɵ ¹ ¶ À Ú » À
—jxf•x&„u‡µxjx¹’’t§ja»xtnda)u‹rkxfttakx…¹2x†xj»
É ©…¿ Ú ¸ ¿ » À ¸ ¶É Æ · „ Ãɺ ¾ „ ¸ À È¿ ¹… À¿ ¾ ‚µ ¿ „ ¸µ ¿
á•kxjkdj»YI «&&adxadr’a•D6x†xxtrÈkjïn‹a»†taºß§d¿x2a‹ÃVI ¥ ‹uxY‹Çn‹Š•¿txvÏ&kj©•rÃ
Ý ¿µ¿‚µº À · ¾¿¸ ¶É ¾¸ ¸É ¶ „¸µ¿ Ú À ¿Ëµ ÇÉ » º Ã È Ú Ú ¶ Á À µ Ì „¸Ç ÚÉ ‚ É » Ê Ã I ǵ¸ ÆÇ
Ý•(ÀYd|‡ad’aa!Yiataaa’€xi…$|ta»†a’…xÚkµ†•raT†ºxdºk$Ë’’—daÍaY‹arÈ!|a»aidá•2ÇriR
¹Ç ÚÉ Úº Ã῾ ‚ À Ú ¼ »Í À‚ À¸ ̺ Á ¼¹ Ë ¼» º¾¸¿ µÉ ¾Ì ½ ¸ µ À¶µº À ÚÉ »À Ë ¼ Í ¼ ¿ Ã
¬h‘ ⽆xdºk!‡adxڐ†t»)À&½†xdºkI|a…aÃ’rkx}ºaadjf‹(j2…’ajrj‚
—– ¥ Î º ¸ µ ½ º Ã á É µ É º ¸ µ Ë ¼ » „ · È¿ Ú À » É ¹… É » Ë À Á ¹ À Í · Ã ¿
ÌT’d—¥’jaja’†»’jkdaatxr†t!aa»†j‡x•¹“Dè†xdj§a¾a)kjd6è’C’aid•2aÀt††a§©I   aÀtVÚ
À ¸ºµ ¾ ·¸ ¶· ¾ ¸µ Ë À¶µº Í À Ë¾É ¾º À Ç À ºÈº¹ À ¿ Ú¿‚ À ‚ ǵ¸º À ¿ » Í ¼á¿ º »º Áº ¾ À Ç ãÉ
¥‡ £ D
ÝÀ ¶¿¾‚‚ɺ º » ¹ … É » Ã á ¸ º Ü Û ¿ — I À À ã » · Ü ½ ¿ » øº Ã Ú · Á É … ½ ¿ » ¾ º Ú ¿
’—µjtaana¾†j‚   G    4„‡ ¦E© H Éjfdrâ|¼Dt¶†|Y܆C¸xx¸ l †Saaj¶ajQ!dja»†„xj2d—“dja†xdj»
a—$taVakjdataâd’…anrYdjarj&a¾a2ÉVdjarÐj‚&a†ºj†ºx†Drd’i…D†ºa†€—…AD—µr†j’j¶rnÉt†µ
ÝÈ¿ ÀÀ ãÉ Ú Àµ¶¿¾‚‚É ½¿»„ÃÉ À Ú¿» À ÿ‚ À ‚ Ú¿»À ¿ À» ‚ ¸µ É ¾¿á ¼¹ ½ ÍÉ ÈÉ µ Ç ÃɹÀ à ¸
xa¶TTirª•aàdxr‡&dadj˵jjxc†ºa½†x¸†xt¾a…)»dx‡adá’aaCdunÛB˜G Ú’6Á!u¸•j’‹’kµt(dº
¿ ¸ Ì ½ ¼ È Ê É ¶ Ú ¿ ¶ É » … ¿ Á ¿ ¾ ¿ º È À ¹ Ú Á º µ ¿ ‚ øº º ¹ ½ ¿ Ú º Ã ¿ ¾ ‚ ½ ¿ ¸ µ · „ É ¹ À Ã À · ¸
ÝÉ » À ÍÉ » ÇÉ » ¿ à ڿ¶ Á õ É Ì À À ãÉ Ú µ¶¿ ‚ ‚É ½¿»„ ÃÀ¹É ¾ ‚ „¸ È É »á¿µ¿‚µº» „¸ºµ Ç ¸µ ¾
†raa†r§†rAÊ•tµ dx2aÀ‹§VTaad|tÀkjda¾aad•d’…a’x†raåu•É€ÿrd•kxjkdj¥ud—¥†Éa†x¿ta‚
dx6arT®¤†ºu‡xxa—rx¹†—(|txa†rdaaja»’Y)|¼aA•a‡cd¿x2trµ!taVakjda¾ta6x’l¼tj(Àta‚
Ú¿¶ Á À õ ½ ¸µ¿ Ú Àµ À É… Ë ¼ »„ ÃÉ »¿ À 㶠· Ü Ë » Ê¿ õ Ú ¶ Á À à À À ãÉ Ú Àµ¶¿ ‚ ‚É º¶ ¸ ‚¿‚ ¾
©taa‡…•x¹ Yچt•aa‚¥aajaj·Y˜’‡ºud—Craôlچª•ÉaY|T‡u¸†…’‹È’a’¸ djÇaD¥j—•x¹)at†’‡xÚ
¸ Æ É ¶ À » ¿ ¼ º Ã á ¿ ¾ ½ À ã ¶ » ÜÝ ½ ¸ ºµ Ç Ã È Ì º Ê ¶ ó — ½º µ ¿ » · ¾ Ú ¿ È ¾ µ ¿ » É… Ç µ º À »º »º
’ta‚c’À ’j¸†’r†—Yx†j»†x!j» ڇ|uT‚êXàc¹†‡drd’caadÉj¹†r‡’¿jk’‹|TaadVakjdaaadà†r†É€—…
Ý À ¾ Ë Æ · µÉ ÍÉ… ̺º º Ú º º £ — — ¸ À ¿…É ¾á¿ Ç À » É »… ‚µÉ ¾ Ì À À ãÉ Ú Àµ¶¿ ¾ ‚ ‚É ËÉ Í ÈÉ
»r»‡ºx’t’¸†taia…anɇr†xja’ât!Ç’’—‹nj¹†ja»†xdx¶†t—§À’nk!iatta½†j2ºiat†xu‡†a·x—©´
¹ ¸ Ú·¾ µ» À ½ ¼»„ à µ ¾º¹À»· ¶É¶ ẵ À ÃÉ ¿È º Ú¿ º¾É… ¸ºµ º ¼ »»¿¾ º» ¼ »»º¹¸µµ ¶µ
#
¦)Dl2
A¯$¯ $ ²“}CB
²&
0!¨0
( (0 9(
 4¥
4 ¨)¦¤
§&¥ £
¦!²
A¯ 8C£¯
9³² &s!$ 6iC32
­ 2°¯ B 'C³ (8“â°
© ²³ ¦C²
— º ú È…É Ú è Æ · º
xtkjfr¾C†º6ªjrȇaǵ&¹¥aa’…xk†•r¾
ÚÀ¾¸¿ ÚµµÉ
YBra’‡xdD’d—©iad¿u…x†Aj˜•« &rdVaÀa£gaa…¹†x’·r(d¿jxa—u…Çad’á’¿6tkjkx&6k’‹kxju…¿
¼ Ú É ‚ À ¸ ¿© ¿ ¸ Û À ¸ ºµ º ¼ ¾ ¸ ¿ ¶º í —– “ Î É » É Ú ¾ p ¼ ã À ¿ ¶ à ½ » „ ú ¸ » ¿ „ ú È¿ Ú À ǵ ¸ Àµ ¿ » ¸
º Ê É È — Ë ¼»» Úº¾º‚ ËÀ¶µºÍÀ ÚÉ » È º É Ì ¿¾¸º ÚÉ É ‚ „ÿ¾ ¸ºÉ ¾© À ǵ¸º· Àµ¶À Ü ¹¿»¿
ª&€lÆYó ¤|aa†ºß†a†j!’jkdtaYraÀ‹µj»Dxr¹†ajdx‹¾r)ada“ddr•’À!Dkjdja¾akjaß(†jda¾
’½‡’A…D„u‡’rDta†ajd’Yچa…µ…¹ x…aÐx—xjvÌjrÉVa…aÐiBrt2d|6džrx†dxft2dadjË2dvr‚
Ý º » øº º ¸ µ É Í Ç À » º Í · á ¿ Ç º ¾ ¹ ¿ · ¶ „ ¿ ¶ µ ¿ ‚ É » Ú ã „ ¿ · É » À Á É Ú É » ¸ µ º ¹ … À ¿ Á ¿ ¾ ¿ ¸ º É È É
d’§aad¿†—u¸•a&·’d’T†ºßaaad©íXldadut¶rja¸’àiY†•r’¹†rajŠIÀ’dk}ºa•xarÈ&À Š’…u†d6xYó
Ý¿‚ Æ À¾ ©º ɶ ¸Û ¹Ì ¾ ÚÀ ¾‚É — Ú¿¾¿¸ É ¾¸ É Ú ¼ ÚºÇ Ã É ¾‚· µ ¸ºµ À©·¾ ¸ Æ·¹¸µº è·
¥
© D12 @ ' '6C W `YQ P Q'P
F@ ©
ªta»D(j‡ardD¿ja†¿x’a¸†…¿ju¬–†’“ Ijkµ’€ddkXÌt’a¤Qi¼txa†É|t’rd¿
— Ú À ¶ À¶… À Ãá » Í ¸É µ ÈÌ Ï Î ¿» É Ã©¿µ ¿ » Ì À Ú »„ Ã Ú À ¸ ‚
„uldá(jÿt•xxïx„ud—!iaa‡j’rxtaa»†º‡ºaånt¿xtr¾’t¸’å|aA•t»—˜fpx— ¢  ) Y‹’dxdr¾
¸ ¼ º » ¸ · © ¿ Ú Ì Æ ¸ ºµ º ¼ » »º È ½ É » Ì Ç À Á ¾ ¹ ¿ ¾ ¸ ¶ É ¸ É Ë ¼ » Ê ¿ à Ʌ݅ ´ ¡ À Ú É ¾ ¸ º Ú É
†Ér‚(§txtr’t’É ßچ’r•nrt’·¥’àa͆€È—årÈ’x¥Yچº6†á’¶ ar—j’aa‚1YiÌajxakx’u†¿jºtxó
Ý µ º¾¿¸¶É ¾¸¸ Ú¿ ºÇ Ã¹É ¾‚ á¿ À É É… · À¹ · è ¿ ÚÀ È¿ËÀ¾ ¼ Ú ¿»„ú¸É¹ È Ã
—rx¸r’dk…’‚(n’rȇt)iad¿u…x¶ôÌ ¢  ) Yڐ€—¿ad¿†(rª‡xta’•u¸†‡’r§x¿!‡k6dkrx¹†—…ôTt’j†’‡(ɀÃ
„ À¸ºµ¿ ¸º· º õ º ¼ ¾ ¸¿ ¡ À É È ¾ © · È Êº Ú ½ À »Ç¿ µµÉ ¾ ¸ ¿©º èǵ À É Ì À À©¾º»Û
ÝnÉrdaaãjajY!È’…$ia…anrt†’—µ(‹Ã’AÊ’ta‡aaDt»i£')a’xjd¿A)r‡ªÊx•¿x’YYdx(a͆€—ÇriR
»¿ À ¶ »· Ü À¹ ½ ¼ »„ ÃÉ À 㺠‚ À À ¿ à Ⱥ ¾ ‚ ¶ É À È Ã À Ü‚ S É ¾º Ç ¹ À Ú Ú¿¶ À É ÈÉ… Ã
r†xjQtÀaaYÚ
—¹¿ Ú· Ú »À
Ë ¼ » Ê¿ à ¸É©º … ¸ºÇ ÿ¹ ¿ ‚ µ ¿É ¶É ¶ Ì Ú À À ¹ ¼ ’ º ú È…É ¾ ¹ º Ê í — ¹¿ ¾¿ ¸ ¶É ¾ ¸É Ë ¼ » Ê
|aA’tD„u•…kxá‡aÀ(d•r…f…’j£xdrË6taªtrÈ’xx·ÞYÚBtkjfdrDlªrÀAX‹†adutrj¸a’)|tŠ•¿tÃ
axx†’tkjx6„u•j†aaÀjrrd…Šjr’ajBxrÍ’ldx}¿x†…¿k©€k¿xdx}u¸†…¿’Évxv—’uu†tÉrj†x¿at£‡¿…¹
ºÀ¹¸µ¸·µ¸¿ ¸É¹¿¾ ¸ »É ¾É© ¿» È·¾¸ ¿¸ Ì Ú¿¸ ¹ ¸À ¸µ µ É È ¸º Ú „ µ á à ó ɹ¸µ» ¾¸µ ¾‚ ¿©
d‡V¿u‡dx©’jAaaŠVjYaaaYDx¶a‡¿u¸ urÀ’‡dxd’‚ ¼•u‹vld‡rd•ciaxaÆra†jk6 †‡’x¹tȐµ
Ý¿…É Ü ¸µº Ú º¿» Ê · » ¹ É Ú· Ú À » À Ú · Í „¸ ¸µº Ú¿ Ὸ Í Ì Ú¿…É ¾á¿ Ú ¼ »„ É À 㺂µ ¹¿© À
Ï
Ð
Àr†j†‡xad’—rT¥hrju‘ »†a—u•Éj††t†rIȐa!’‡xjrÈ’a’¸)d¿un2at†adjk¿†at2riR¤Ta•’‡’†6†xjYÚ
Ãɹ¿…„ ÿ ‚µ À – ” ÌÐ Î ½º ú¸ ¹¿º õµ À Ç ¾ À ¸µ¿» · ¾ ½ ¸Û Ç À »º Ã¿È º ¾ ‚ Ç Ã — À À© ¾º »Û ¹¿ Ú·
’aaY6|a…antda|j¹u‡dª•¿’Yiatarn‹£t|dAaadi£ ݆€a’ßÜ’d¿ARr—jkx©†x’•a¸†xjȇjQt!aÀarY¦
ÝÀ » À Ú Ë ¼ »„ Ãɶ¿Ã É ¸µº Ê » Ú ºÀÍÀ ÃÉ » ¿Ã ¼á ɶ»É É ÈÃÀ ‚ S À úȿ Ú ¹¿¶¸É µ¿ º» …À Ú » È
Q
¥%%
'¦0¥ 5¥`(© 'G¢© D@12 `'¨¥ " 'F30¡¡ VUVUQ'Y
§4 #A' ¡ F (©& © '¥
 
A 7 "
 ¨3 
©@§§20  )w1! #w%#(5 ƒ3CA ¢1©§
 A¦ $"$ " ¨ 4 5¦¦ ¤w 
£¡
— ½ ¸ºµ¿ ¾ º» ËÀ¶µºÍÀ¸¿É Ë ¿¾ ÚÀ ‚ ¿¶„ÿ µº» ÚÀ¾¸¿ Ú µÉ ¾ ¼ Ú º À
T‡ºud—xaa½‡’&j’knaa’…‹2¹†a†ºßaa¾ax…ax¶kn’åaa’…xkµ†•röYAlÊrAí
T’dºk)a‹Ãu’…¿(ia…’À’•|tV’t6(Ãn‹’jk)a’—daa’¸…‹Ë
— À¸ µ ¶À ¶¸ ½ ¼»¹ ¸É Ú¾¿ Ü»À ¹ É »©Àµ ½À¶µºÍÀ ¿É
†&l’·‡drd’¿†at’’Vچx¸†r—†&l’atrÈkx¶†jÈdžrxaÆra†ºj‚k&—ju•Éj†¿’•a¾’xj2dºlÊ’ßdx¸d&aa‚’¸…jË
ÇÉ è Æ …É ¾á º¾‚ÌÉ º µ Àµ ÇÉ è Æ· ¾À ¿ º É »„ É À ã µ ǵ„¸ ¹ Ạ¸¿‚ ¸ ¿ Ú Ú¿ Û À ¾ Ç ¿
taaÉunr‡•’—µ’r•aja’·‡‡ada¥kµuu¸’u’a¾’•|—µ†’r¥dª•x¥rdutrj¸a’à†ºßjcr’c‚t|u¬U œÏÎ
Ì Ç À » ¹ É »… ¿ ‚ É ¾ ¸ É ¸ „ Ã …º ¾ ¶ É ¶ Ç „ É ¹ À ¸ É Ú µ É ¾ ¸ º Ê ¿ Ú É ¾ ¿ ¸ ¶ É ¾ ¸ É ¾ Ú ¿ » À Ã À À £ —–
À¶Í ¸ ½¿» Ê À¹È¿‚ » ¿¸µ Ú¹ Ú¿¾¿¸¶É ¾ ¸É Ú µºÍÀ ¿É À À ÚÀ¶µ ÍÀ È À¾º µ · Úº¸ À Æ·
’t†¿uÿjArxtk’‡º’Dx†dºßxödadxadr’¸a•ÞaÀj¶kdta’¸xdrË(‹Ã’öt’knºaark¿ta†j‚B(Y†x†µr—µ ja»
Ýjxtr’t’x‡jY©„u•€f’kp¿jŠ•xdTrda¾d¿’•¿kx©dx¶taa©„x’r•©’Vº’Adª•xYxdrˇT†jxd©d’“
¾¿ ¸ ¶É ¾ ¸ ¸É ¿©¿ » Ú ¸É È…¿µ » Ê¿ Ú® À ÿ ½ á µ ¿ ½¿ É ¶ À » ¸É ¾ À » ¸º Ê¿ Ú µ ¿É Ì ãº »¿ ¶É í—
jÉxf•xD‡jxa†daA}ºi’xÇtkµ
— ©…¿ Ú ¿©¿ » „ Ãɺ ¾ µ ¼ ¸ »
Ì ÃÉ ©Àµ º ¼ »„ÃÉ »º Ú À¾ ‚µ¶Û ¸ºÉ »À Ú¿‚É » º º ¿ Ú Ë ¼ »º · à ‚ º »º º ¿‚ ¿¸ Í Ì µ ÃÉ… ¶
©¼‹nr»•’kia…ana¸‹†xaa‡º’kj‡»ddraYd’dr!½†tÃkjÈkxC|t»a†aÍjr¿j6aÀa†jȇx¹†j$xrTr„‡x¿tn—Étl¦
—l†u¸‡µrk}’Àjkdta’xdr|NjaAª…’raȇx¹†ra‚k}dºu|¼Yºªlx¸†l†j»†x‡a¾x|kl—’d•Ça†xڇtªjx„ajkª…f•xÚ
Úº Àµ Ë ¶µº Í À ¸ ¿É Ë Ã È À ¿¹ À à º É ¾ µ ¸ É ¹ á Ê ¿ Ì Úº º Úº ¹ ¿µ ǵ ¸º »º … À ¿ » à Àµ É©…¿
„u†…’…’’tª±j©aa…nxjrDd¿’…akxxa»d•’¿ Axf•xÚ6’¸†’‹iaa»†•a’¸†&‡6誐rtQdjrdTdaj’t’aj†µ
¸µ¿ »¹ À ¸ ¶ — ¼ ã À¹¿ ¶ · à ½ »„ ú ¸ Ç ¿á ý É ©…¿ À µÉ Í º À º¿ ¾ µ ½º ÆÉ » À Ú¿ ‚É »Ì ½¿ ¾ · ¸ ¶ · ¾ ¸
—Àjdkàd’tta½†j§aad€f’kâra|’•Ya¥YxjYa«ê•Yڐtaa‹È’a’¸x—C¿†kåÀedjVaÀa©pd‡‹•¿
¿µ ¸ºµ ½¿ » »¿ ¾ º » Ç À »É È…¿µ Ç Ã È –•• Ì « Ì Ï « Ì ’ Î À É ¶ À » · ¾ ¿µ ©º Ú¿ »É Ú ¾ p Ú¿…É ¾á
© §§ © © ©
Ú ¼ »¹É é ¸Ç » À ¾ ‚ Ⱥ ¾ ‚ à ¼á ¿¶¸ ¼ ‚ Ç ¨ —
itxnvcxaatar‡aa•|dxjlad¿’‚ ȐY  —’   01©t§ ¢£X¥ v &¨! ¢£X§ X © © © h © ! ©h©a’
Td€f’—C|dBj&$da)¹†‡‹•(atj¹†r»‡’jk•r’‹ad†a†É
— »É È…¿µ à ¼á º » À ¶É ¸ ¿…É ¾á¿ Ç À »É É …¿ ‚µÉ ¾ Ú ¸ À ¾¿© Ã
a誒…¹u†jdxxx’—µ(xdrrkT©’¸•ajtÃ’‡…†a6iaxa—urt¾jtat‚a’da¬k•¿xea»†tÍ’rÃd’CÀr|¼iX¤Qd—…
½ À Æ · ¸ µ ¸ º ¹ ¸ ¿ ¿ ¿ ¶ É » È¿ Ì ¼ É ¸ „ · º ¾ º ¼ » „ ú ¸ À É ¹ Ⱥ ¾ º À ¶ É ¶Ýº ¶ ¼ º · ¿ ‚ à · — À Ú É
nrdᕧYiaa†jYj—ÿ|aav“|a‹ÈkjË’&aÀa†j»x†r¾kµ!‹Ãa$…u¸†rd¿x‡!xd§x’j†¿‡…ajkµrÀ d’xrÍ
ÝÉ ¾ ¿ À Ú ¼ » »º» Ú¿‚É… µ Ë ¼ » »É È Ë ¼ » ¿ ¹ Ç »º ¹É Ç È ¿¹ µ ½ ¹µ ¿¸Û „¸É¹ …„ ÿ‚ ¼á¿¸
Ìldx!D€•¿u‡xk)†ºj’CÀô¤Qd—rd•§Yiaaarfdr(‹Èp‡x!dvptrd(aadxa‡r|…xadxadr’¸a•É
Ú¿ ¸ ¹ É ÃÇ ¸µ ¿µ Ç È À Ì À ÚÉ…É ¾á¿ À Ú ¼ » Í À Ã…É ¾ · ʺ Ú ¸ºÉ È Ê · Ãá Ç À ¾¿ ¸ ¶ºÉ ¾ £ — º ¾¿ ¸ ¶É ¾ ¸
Ú¿¶µº Í À ¸¿É É » É…É ¾ ¿ ©¿ » Ê · » É µ ¿‚ ¿ µ Ⱥ µ É ¶ ¿©º „¸É¹¿ „ ÿ‚µ À¶ ‚¿ ‚ µ Ã
dxkdta’xdrË!r—drdá’¥¿†d’Ata!a¶k‹Àj§…¹u¸†t‡a¾k嶐t§‡kcu•j†‡…xtjkrÀcj’¸l¼ad’ÿ„rÀr†É€Ã
§!

kºªxu¸‡xxjaad¿u‡a—’&cj—•x¥j»kdx¥…¹u†rdx‡¥¿u¸ l • $©s ¥¨ !¤© %  ¨ ¦h ’«
Ý R — Æ„ µ¿¹À Í ½ ¸µ ·º » µ ¿»É…ǹµ ¿ µº¸ ¿ ¸µ ½¿¹µ — —
—‹u¸’vf’k&¸rdx†µ
„ É È…¿µ À¿ ¸
ataAxxtx|Ikat†aj•Bat2’‡xjŠ•x‡•x©u•j’dj…iiadá’k…’‚k•T’nkVºiaada¾a†p†xÁajrÃ
Ý È º ¾ ‚ ¿ ¶ „ Ã ¿ ¸ øº è º À À » º Í · á ¿ À ¾ ‚ À ¸ µ ¿ » Ê ¿ Ú … ¿ ¹ „ ¸ É ¹ À É ¹ µ ¿ º ¼ » ¿ µ ¿ µ Ì À ¸ º µ ¼ » » ¿ ½ º í — º Í ·
µrÀ‹n—tdÞ¼Y’rad‡an}iatj¹†ataaYa†ºxdºj¿xrr—’r¹†jda’r‚†—r¾†j(|tad¿a…†©d’Y&Àaat†aj•¿
„ ÃÉ…É ¶¿ Ú¸ À ¾¿© ÃÉ º ¼ » »É ¿ ¾ À » À Ú ¾ ¸ È ¶É » È¿Ì ¿»¿ ¾¸ ºµ º‚ Ë ¼ » ½ õ¿ ¿» Ú À À »º Í·á
aa&|ÚjYaaaY!a—rd¿’§‡jadr’·‹àˆ|jrad†tnÿ¹ µxdr¥u•j¹†‡xtjkrÀcj’lad¿’¥Àr|¼iY„†r»
À ¾ ‚ É · Ú À » À Ú É ¶µ À ‚ ¿©¿» ½É Í Ãµ É Ú¸ À ¾¿© ÃÉ ¿É Ë „¸É ¿…„ ÿ‚µ À¶ ¸ ¼ ‚ ‚ à · — ÃÉ
Ý Àµ ½ » ȿ˹ ½ ¼ » »É È É » ¶ À ö ¸ º ¸¿ À » À ¿ „ É¹É ¼ » Ê Ã¿È É È©ºµ¹ À » ® ¼ Úº·… ¶µ È ¾
©jk!d¿jrkj’Diat€£rarx’x¿lªÊ(…u¸ $trÈku¸’un€ÈötŠvjŠv—kjDad¿’lÚiY†j‡Étktºta‚
…u†…’»rd¿’„uldác’A€dj»ta†jȇx†’‚!•x†d€kºªÊ ’cx…a¿x—xjªa…u¸†rd…¹åudÛ u¸•j†¿‡x„ad’—rÀ
Æ„¸µ¿ à ‚ ¸ ¼ ¿» Ê Ã¿È ºÀ »º º¹¿ º¿ ÚºÉ Ã ËÀ ·¶„à ¶µ¿‚ Ì¿¹ µ ½¿ µ ¿¸ „ ɹ … ÿ‚µ
„Í¿
adá•kx¿jkdj»¥’dkIiadaa½†j&iaa†x‡ax¹†¿kCxdrrYª’1 © ¤§ t§ 1h ©‘ X§ &&§ h © © ¹“’‡xÚ
¼» ¿µ ‚µº À¸ºµ º ¼»¿¾ º» º ¼»»º Úº¾ µ ¿¶É » È ¦ —¢ © © 0© ¨ © ©
d’&dªÊ•xBxdraTYÉu†aµIYiaA´Xl†tЕ¿aa6aÀa†ºÁ†t(¹†•á’k…’‚kâ|…†¿’2ÉtkrdjDrÃaCj†¿‡…aj‚
Ý¿‚ ¸º ¿ Ú µ¿É ËÌ À Ú ¹¿Ã À Ú ¼» — Úº á ¾‚ Ç » º¾ ¿ ¿µ¿ µ Ë ¼¹ » ¶µ À¿‚ Ç È »É¹ …„ÿ
Ý À ¸ ¼ á ¸ º ¿ Ú Ì Ú ¿ … É ¾ á Ú ¼ » » É À Ê º » Ç µ ¸ øº È º É Ú º ¸ µ À µ Ç É µ º Í ¸ ¿ É Ë ¿ ¸ Í Ì ¸ ¶ É Ü
µrå„uld§dªÊ•x|ld‡rd•¿ iat€È’A•¿†j“•á’ºkåd„‡x¹(V†u‡rkânt¶kdtaÀ’xdrCurx€ad|¸…¿|£
 
!
¿»„ú ɶºÃ¹À¾‚ ºÃ¿áÀÉ » ¸ À È Ã© ¼ µ ÉË ¿ µ ½¿¹ ¿ — ¦—
—ajxtku¸•a‡a•’aaDº‡ad’adr§rrÇ‹|…¹ Ɇ…¿‹$…¹u¸†rdx‡µCu¸ l ’& 4 ¤$†5& &§ ¦© $© §’¥ §© 2§
Tdx’Àatx†µt·
— ½¿¹ ͽ¿¸
„u•a†rA€dj£Éj†’—aaYdrarB¿‡xdla…Ar—   ‡…rdá’6Yd’at’¸†rÀ   kjdø„j—©’Çtadu¸t†‹’¸
¸É ¸µ É » Ê Ã¿È ¹¿»µ É ¶ À ÚÉ » À È ©¿¸Û º õ¿ ™ · É ¾ ¿ · Ú¿» » À µ ¶ ǵ¸º Ƚ¿µ º» À ¾¿ ¶ºÉ ¾
t¿jx’€—aa†j©¿†d’r—ja‡’iat†a͆xïAµtra‡‡ad¿’ï„uldB¸a•ßŠ‡x‹ªju‡rdxµ’dAxdrrY¦
É ¶ ‚Ì É È¿ À ¾º‚ ©¿ » ȿ˺ ¾º ‚ º À »º º¸ ¹ „ Á À à ¼ »…º à ‚ ¸ ¼á ·©¿ Ú Éµ¿É Ë É¹¸µ ½¿¹ À ¸Û ¿¶É » È
’Éjx†adr’¸†…aa¿‡…n‡dVÜ(’¸†•€•Aia…aÃkx’€Ãklʆj»¹6’ur‡x¹xT½aad¿xa‡r¾’aad…kx‡aDÀDjxYÚ
— ¹¸µ »É ¾ µ¿ ¾ ‚ ©¿¹¿…É À µÉ Ãá¿ º ¼ »„ º¸É º º Ë À è· Èº Ì À ¾ ¸ ¶ºÉ ¸ Ç À »É©ºá… À À¸Ç

©¤
Ý ‚ ½¿» Ê¿Ã ÇÀ º»É¾¸µ· Ã É …ºÃ¿‚ „ ¼á ¸º Ê¿ Ú É ¦
†Ér¥jA•a(at»†’dr’†t(NjaÈI‹»‡†ad’Cx¸lCdª•x(r»l|—†! © h&¥¢£©s ©  § ¡©§#q ¨¦¡’Ï ¥©   —
˜’Taj’¥ Cu¸‡rdx6¿‡k6’ªjrtpa$nºt†ºul…ï‡x‹Ë …2—x„tjD†rx„a†Éraa‡u¸…A™
®– U ’ Ì ‘ Î ¹ µ ½ ¿ ¹µ ©º Ë À è Æ · Ⱥ õ … À ¸ É ¶ ¸ ¼ ¹ ɵ ¿ É ¸ ¿ É… à ¿ ‚ ÇÉ » à À ã »º ¿
—T’¸‡’€dá’¥d’ad€(¹(ta»†t’nɋar&i¼a…¹†’»k…§jÀDªd©Ê’r’…TTdrkjÈkxâ|¼adxxx†j(¿Þ‡ªÊ’tk)x¶
À µÉ à ¿ ½¿»»É È ÇÀ ºÃ¹ ¾‚É » º » ¿ µ¿ Ë è ÆÉ É ¾¸¿ Ì ËÇ Ãº ¿ Ú Ë ¾¿¸¿¶º» Úº ɶµ ¿
Ýu¸•r¾je!Baj—dakIa|dªt·(xrTaxâ„u…adu…¹†’‚ چjÈ’d2j•¼QCX¬’«’Trd« ÿ¹»‡ø º …’aa)†jk‡©
É ¶ ¼ ‡ — ¿ » É… É ¶µ ¿ à ¼ á º Ê ¿ ¸ Í Ì ¿ ¸ ¸ Ç ¾ ¿ ¸ ¿ º · á º » Ú À Ì– • Ì ’ Î » Ⱥ ¹ À ¾ ‚ ¹ ¿ È¿
—nU tnr͆rBr’¸†’v’xdï¹ ta†tÃ’n‹¾ar» |ax¹†j»kx&d‡’•2a6dadAS €x¿’drAjda„•€Ãnu¹
ËÝ • ¿ Ã É É » É » À µ É Ã á ¿ ½ ¿ ¸ Û ½ À » º ¹ É ‚ É Ë ¼ » ¿ µ ¿ ¾ ¿… á ¿ ½ À Á ¿ ¾ ¿ — ¸ á É ¾ º È Ç ¾ ¹ µ É É
|‡tklxiªtapxaAʇa§dxkdta’xdr˹6u•ax•ár¾dºª•xïudkµ6džradat½†’xraÌt†duï†jª´
Ý ¼…É ¶µ ¼¹ º Ê ¶É ¸ º Ú À º ¾ Ú¿¶µº Í À ¸¿É „¸É ¸¿ É ¸ Ê¿ Ú „¸º É » »¿ ¾ º » ¿¸ Í ¿©¿¸ ǺÈ
†Ï


¢G G I W G I 0 G W hd`†Ivx 0 G W U
UG c a Ï
’…µ©†ßaÀ
ÈÀ¹ ¸ ƺ Ú
  Érdaa½‡’»   ‡jªÊ’t©aa»†ªÊ‹xa©aa†jx¹†rA) Td’t¾’r’•©ka}Çkjrx¹†ja¸†}rdªV’·YataYA†dxkdaÍt’¸
»¿¾ º ¿©¿È ɶ ÇÀ º À¹È ÇÀ»º» É ¾ — ½¿» Ç Ã· º¾ µ¸ À ¿»É µ É »¿ É Ú ÚÀ»À Ú ¿©¿¶µº À
ݺ ¾º Û … À Ãá¹ É Ì ÇÉ ¶µº Í ¸¿É Ë ¼ Úº µ À É À ÚÉ » À È É ¿ À ¾ ‚ ¿©¿» ¿Ëº ¾º Ç Ú ¾¹ ¿¹ Ì ¿»„ ú¸É
k†©j†’»‡(À‡ardx£rtntkdtaÀ’xdrY†x¸†r—µa¶aYdrarB€Èkat†º’‡jrÈkj‡a†j‚BY†ºtxxaajxakx’u¹
Ý Èº ó —Ï ¶ Ë À¶… À Ãá ¶º Í¿¸ Ë ¼ » Ê À¹ ¿ ‚º » … À ¿» ¿ µ¸ À º ¾ µ Ç À »º ÊÉ ¾á¿¸¿ À ¾¿ ¶ºÉ ¾
¿j‡aÃxT’ï¤ )’j‡ard&†a†xâ|aArxtÈk’‡’At!½jrÈk&¶ÇkjrYچaj¸†)aa†ª•rd’xxDÇtadu¸t†‹’¸
 
ǵ¸ºÉ Ê À »¿‚ Ç À© º»Û É È©¿ É Ì ÇÉ µº Í À ¿É ¼ º µ Àµ É ¶ À ÚÉ » À È Ì ÇÉ Á„ Ã Ç À©¾º»Û õ
Ìa—’dd©rad’!t’j¾†’‡$€dx¶(ßa†t¶kdaaj¸x‹ËþYچx¸†r—!aaYdrarôtnxt¿’á!t’j†’‡§ÀrV — %
’dxdÉrÉ‹‚(†a‡aÍ Y†ºu‡rkµ †a•©’†j»†—’d•r’¹†raj•aa»†ª•rdá’xx¥xdkåkx†É ªÉ‹’·rdA™
¾¸º Ú ¾ …º¾º ¼ Ú ¸µ À ½º À ¾º Û Çµ¸ºÇ Ã É ¾‚· ½À º ÊÉ ¾ ¿¸¿ „¸ºµ ÇµÇ è Æ Í Ã¿
— ½¿¶À É »À ½ »»º ¸· ¹ ½¿» º ¸µá¿µ ½º¿ µ ¿µ Ú¿»¿ ½º
TdxaYڐra‹È ‡º’a‡a¾’ta»x(dja»†x¹x†•’k)†•x¹kcdjda¾a†j»
ý % " UG " ½¿ º µ À ½¿¶µºÍÀ ÚÉ »À È ¿» º ¿» ¿ » ¾½ » ½ ¶µ¹¿ÈÃÀ Ü‚¿Ë ¼¹¿©¿¾¿
AI &G $f…c a `E#U dxچx¸†r—µ¥dxkdaaYdrar¥½ja¾†ßڐjrÈk¥d¿aa‡º’§tÀ’ku†ja’xjdj½ix†‡adj‚
d¿u†…aa}„urt»†x—åd’xr’ldu¸}©•€n‹ArÃx—ldžjªd˜–•“ ïu…’dr©|r†ª•¿taȐtaA€Ã|d©udkpÉa¸ l
½ ¸µ¿ ¾ ‚ ¸ À º ÚÉ… ¼á¿¸ ÍÌ Ú¿ ¹ „µÉ ÃÉ Í Æ ¶É… ºÈ ´— “ Î º¸¿áÉ ¾ ¹ É »º Ê Ã º ¾ ‚ É ¼á „¸ºµ
Q
' ¥ 9% @C@ ¥ )' 5'§4 #A ©F
!12 ' ¦d 68§ ' d 6G(A 2 ¦A © F '103% 2 9((© 'G' d'G@   SRVUQ'Y
¬–’’’ CAªÊtÉt&„•€Ãnu¹
— ’ Î ¹ º ¶ ¸ µÉ É
’t’’Vkµ†•ràß’6§rÃ’À —xÉ‹þit»x’’¸‹rrȐ2!ta»i£ nvaÃ’xjdAF‹kjkx)aat¶axtÀrk!‡
ÝÀ¾¸É Ú µÉ ¾ Ú¿ Ú· Á À Ú¿µ¿ Ë Ú ¼ ¹À À È É µ ɶ É ÝÉ È À Ü‚¿ S À úȿ Ú Ç À ãÉ À Ü È¿
’r¾†lÊx’…¹’YYx¶&†tnv—Š$’€jxnɋak6j2†jkµt·
—É º Ç¿ À Ú Ú¿ ½º ÍÉ ÈÉ… µ „µÉ ÃÀ¹ ¾ ‚µ ¿» Áº‚
„¸º Ì ¼ »º Ú À º‚ ¶Û À ÃÉ…É ¶¿‚ ¶É ¡— À ¹¿ ¸º ÚÉ ¾É ‚ Ç À º º Ú… À · º µ Æ »„ É À 㺂µ À ÃÀ Ê
xdkµ•©’¸r†xta¾†jkµj†6rn—dadjB}d!£“ †a¾’nxrdr©aa»†j»†x‡tAYچjːàj·axaÆra†jk6rjŠ•¿tÃ
ata‚ôd’ Î¥ ad¿u…nÉtX·YjYaaaÀY(·YdjxaÆxá’td$u¸†…xarÈk¿j‡)ura‡º’knxá’ed•urÍ&‡xD‹±R Tja»
Ý Èº ¾ –« ¼ ¾ ¸¹ Ì Ú· Ú À » Ú Ú¿»„ É ¿ é ¶ „ µ¿ Ú À ˵ „¸ À Í ‚µº ¿ ¼á¿¸ ¿©¿¸ Ç Ã — ËÀ
‡tÀr…¹ Yچtx2•ad¿u…x†’&r»(—’©dj’ÀAr‡j—tadut¶†º‹’¸)’x¿jTTYix’atx†µtkj!kjx…njÉt†µ
À… Ãá Ç º ¾¹ º¿ ¾ ¸¿¶º » É Çµ ¸ Æɹ Ê ¾ºÈÉ… À À ¾¿¸ É ¾ Ç ¸ Ë Ì À Ú ¼¹ À Í ½¿¸ ·º» ǵ¸Ç¹¿» ¸
ÀtaÉun¿tarkºjk¿ßd’a»‡aµ‹a•aata»i£ n€t’xj¿pS rÃkjÈkßöat»’’x¸†…k¥ºixjaadu‡a§ºitŠ•¿tÃ
À» ¹ ¾À Ã È Ú Ú¿» ºÃ ÀÍ À¾‚ ɶ É ÝÉ ÈÃÀ Ü‚ À º ¿ Ú ÇÀ Ç¿ µ¿µ ¼¹Àͽ¿¸µ· ¼» Ê
ÌXY†a€—¿††É€|·XatÉ€ªtrD·YdxkdtaÀ’xdrËD¶(rÀ‹Èkx¹’ta(À&aa‡º’…nrjDdr»A•¿tÐa)†tªt
· Úº Ç¾É È © à — ÆÀ» È Ê· Ãá Ú¿¶µºÍ ¸¿É ¸ ¿ À¾‚ ÇÀ» »¹É ¾· ¸ºÉ Ê µ· »ºÃ
‡q’ 5aadÉi£
—I G É ¶ »
n€aÃjÀx’dAS rkºj—x}BBxr…ªAx„w˜'’¶a‡¿u©itŠÊ‹xaÈk¿j†ºjY¿xd•’xXdd€rdaa‡a’}aar‡ºtе
Ý É È Ü ‚ ¿ À à ȿ Ú ¹ À ¿ ¸ Í Ì º Ê º ¸ I ”G À Í ¸ º ¼ » À ¹ ‚ » · Ú ¸ Û ¿ ‚ Ì ¸ º É È É ‚ ¿ ¾ ‚ »º Ã Í ½ À » È
Ü É »ÈÀ¿ Ú©Àµ ¿ Í ¼á¿ ¶ ¶ Ì c ºÈ
d’CaÀa•Ç’x¸†xkµ Úd’trdaaãda¸†•r— ƒ € y q“ aSfG €Ìaatã’¶a»j·Y2džr‹’dx•’kxÌt’»ti•&Étv„!jd©
Ý¿‚ À » ¿ µ¿ ¿»¾É»¿À É µ ú  U IU É ÇÀ
T
 U˜
x G
Y
I ¬G
” IÏ a IÏ
U
G I vcY 0 G W UoI 0 G W fG ©x W ¢I„I 0 G ˜ Uf…c ™˜W — R S †vx 0 G W U
†taÉu|rÈfrd—A©…r&x¿xdÛr2jrª‡aÀa†ª•rdá’xx6kjd’r•Ç2u†’kxdYó
ÚºÀ» ¹ ¼ …É ‚É… µ É ¾ ¸ ¸ É » ¿» Ì Úº »º ÊÉ ¾ ¿¸¿ ǵ¸ºÇ ù ɹ¿»µ „¸º
—– ¹ Ç Ã É © É Ã Èº ¾ À À ã É… À Ú À ¸ ‚ ¿ É È É Ç Ã È Ú µ ¿ É Ë Ú ¼ » È Ëº ¾ ‚ µ À ºµ º Ú À ¾ ‚ ½ ¿© · ¾
˜’«•Q¥ÎâDkµ‹n…nvata‚“ta—aYajrd“͆€—…&racd¿kxdritrk¿j‡a†ºjBC’¸dkC¾†ßaaa!d‡ualR
xx’VÉr&djŠ•¿tÃ
— Æ„¸É Ú ‚ ½¿» Ê
µâkµjxxad¿’§dd…xÚdj‚ …É‹Ëôl¿‡drd’•aÀji†€·ad¿ut‹¾’a’âYd’»Ata“C„‡r’rdkÿu†…’»A•x‡’¿…¹
Ç „¸¿ ¾ á ¸ºÉ©¿ ¿ µ¿ Ì Ú …É ¾á¿ Ú ¶É £ — ¾ ¸ ¶É ¸ ¸É · Ú¿ Ê · » ¶ µ À ¸ ½¿µ „¸µ¿ Ê¿ Ú…
¸dÉ‹’·rd’‚©V†ºu‡rk)Àxw“˜DIÀaaxx†’nºxu…¿’¿k©Çk’nx„’†ºß’ßI 0 ¤†ºx’—©rÌ’†…‹ªºaa»dj†xx†d6èxkµ
º Í Ã¿ É Ú ¸µ Àµ I G µ À À¹¸µ¸ ¹¸ µ ¹ µ¸ºÉ Á » Ú· G¦ Ú ¸É… É Éµ¿É Ë À ɹ¿¹¸µº ·
„u¸rt†’—dx’¿§•¿u‹ÍYI 0 ¤£at†a͆r‡!j2…a¿•£Çk’nratn‹DaÀaA‹x¹ l xaÀt†jȐ…†¿’©’x—daa’¸…‹Ë
À ͺ ‚µºá ¼á ¸ G ¦ ½ À »º É »… ËÀ Á„ Ã á µ µ ¸ºÉ » À ÍÉ » Ç ã Æ Ã¿ —º »º º¹ ‚ º¿¶µº Í À ¿É
„¸ ¹¿¾À¾ µ» ÚºÈ ¸º ¿ Ú É º ÀµÌ · è Ê ¾º ¿µÌ · º Í · º» Ⱥ à ¿‚ Ç ¾É È¿©É ·— »º Úº
u’Éuntaa’¸†td¿x†jªdªÊ•xiVچx¸†µrkd†I 0 G¤¦Yچº6nÉ©r‡jÈkkd€a»†tÃ’AYچjrtµ…’©ad€k‡n€Ã|†TÀt†x†a¾…¹
¿jÀaad—a’dt’¶kµ‹rކaa»†j‡x•AI ’—G |aatÀ’d¿aÆÉrÉaa»†jx†r¾j2aâurt’rd’CjŠ•xCaa‡’…nrj·
‚ À ãÉ… À ¸º ¾ À È Úº À ºÈº¹¹ Ë ¼»Í © » ½À º»¹É · …À „¸Àͷÿ‚ ¿» Ê¿ Ú ÇÀ»º»¹É¾
À —ÇÀ»É ·¸É ¸»ºÀãÀ ÜÛ¿ Ì Ç À È Ê ·á…¿ ¿ Úɵ º à ý G ºÈ
’¸ l aat‹Ëu’•—…r‡aaaxÜY†•x¶ ýIÏ 4 @ 4 U ÉAata»†ºjªad‡•x¹†x‡à»†ajÍ “U r¨I 0 ¤¦©jd©
I ¬G “ IÏ
I 0 ¤¨u%wfG a ‘cx 0 G¤¦
G ¦I @ Y Ï
TT
W CD˜ # U˜
I W x I GcW W

© I I 0 hW fdchI 0 ¤§Y X` „¢„I 0 G ˜ Uf…v˜u—
Y G UG G G ¦ ¤x U
R S IQ ¥¢I 0 G W ¤@ a ‘cx 0 GhXU
Y’Çta»
ÀÚ À
ݺ»¹É · ½¿ Úº ¹ ¼µ À ‚¿ Ì À¸ºµ ¹ µ¿É Ë ½ ¼ » ȿ˺ ¾ ‚ À ÃÀ »º Ú À ‚ –’ Î À ’ ¿ »¹É Ⱥ
kjx†r¾j§dx†Éu|kradrT’d—!Bxdr!iar—ja‡º’Cr’a‡xaa¾aß’¥ §‰ ‰ ’ ¥ “ £ †¢£’…n€‡Aí
—¤†ºj’6†6膒©aa†ºjk…’j£‹aÈ(da†xata‚“tarÈk©xxtÐx¸ÇkYtaaadr•¿’t¿xrr—©¼!T’‹a’©‡xdÉa¸
À ÈÀ ½º á¿ Ç À» »µÇ¿‚ Ç Ã Ú¿ ¾º ÚÀ¾ ÚÀ» ¿ ¿¶„ ¿ µ ÚÀÍÀ»É ¾© Ì ¶É » È¿Ì ‡—É ‚À¸ ¿©¿¶
©
½ º ¸ º µ Ç Ã È ¿ Ë È ¿ ‚ ½ ¼ » » øº è á ¿ ¿ à ¹ … É ¾ ¥ Î ’ ¿»¹É È í— Ú Á µ¿É ½ ¼» Ë ¾º
†xdk6‹aÈ(kjtk’)iaa†I†’•á’(À‹’ÀxfdrX–’h” ℇ ¥0E¥ ÀDh 7e  ¡’…n€‡ºAxl’·6&ÀAx‹Ë2iad¿j‡ºa†j‚
•†Ï
¼¾ ¸¿¶ ǹ É ã ¾ ‡— ÀÀ ú
ºiad¿u…x’ ¨ ¹ … É ¾ á … À É á á º · Ã À ¹ É ¾ ‚ » É Ã ¿ µ µ ¸ · ¾ À ¾ ¿ Ü
Ì "†¿‡rd’¿VaAx•’AS r’…nra}¿’—µ’€d©—©Çkjdº’taYÚad|c—s½†‡º…’…µBrtÀa’¸’ÉCTTta’eã Çr—a¾
’dxAiaxtkºu•€kª‡j„ur6ja‡r¾ •u¸‹£…’Aaxlºxx¸†dºa†t¹±…‹2u•j¹†¿‡xtjkrDÀ ˜ U ™˜W — vW U Y
Ý ¾ ¿ ¶ º ¼ » „ Ã f ¸ É Ã º Ê º » ¸ À Á · ¾ … É ¼ á ¿ Í É © À Ê ¸ ¿ ¹ µ Í É ¶ µ ¿ É Ë „ ¸ É … „ Ã ¿ ‚ µ À
a W qa•’¾†j†)n‹ta’t’Y&iaxtnttÄurÀ‹ÃkjtadÞdá’xral¿x2rdu‡xk)jarkxdx}†jª´
 À À© º»Û ÃÉ »¿ À 㶠»· Ü ½ ¼ »„ ÃÉ ¶¿ ¸ ºÈº ¾ ‚¿ ¼ ¿¸ Í Ì Ú ¸ ¹ ¸ À¿¸µ¿µ À¶ À È¿¸º Ú ÇºÈ
akjd’t¾†uxx†rdx¹xd(at»’’x†…kµ
—ǵ¸ºÇ º¸ ¿¹¸µ ½¿ µ ¿¸Û ÀÀ Ç¿¸µ¿
À ¾ ™ —I G U À G U · È Êº Ú Ç À Ç Ãº ¾¿
Ú¿¶µº Í À ¸¿É Ë ¹ Ë À Á„ » Ú À à À ¤ Ë À »º ÍÉ »… Ë Á„
dxkdta’xdr)AG ’6x’†ºß§r’c§dÇaa†tn‹‡§’À6xtÐ! © áâaAT‡wU ¢olI 0 ¢)rª‡x(taã’r—a¾adx¶
nxt’á&djx¹u†n6èukCT̤|aad€!|a»xtnr͆r!x¿!rkr…n—&j»xa’—Dat†jȐ…†¿’‚&x¸†dº&u¤Ì   aÀtVÚ
ÇÉ Á„ÿ ¸º· ¸µº ·µ À Ë ¼» »É È Ë ¼ „ÃÉ É » ¸ ¸ Àµ À¹É… ¿ „ÃÀµ ºÀ»º º¹ „ µ ¿¸ À ãÉ
’d|Üja(’‡xjart†kµ   …’»†j†ºu‡&dx—µlx2j»xad¿x†¿jÈ nº€É€dá’©|‡u¸†‹kInr¾’nxrdr’’¸dDÀtA™
ݾ¿ »À À¸µ¿»»É ¾Ë¿ Æ„ º‚ ¸µ ½¿¶¿ ¼¹ ¿ „à ¹ ¸ É È Ã ¿ É Úº µÀµ ËÉ ¸º ÚÉ ¾É ‚ ËÀ Û ¾
—ïaa†ºj‡x†jBYdxkdaaÀ‹kaa¾†jAaªdr͆x¹xx’©t¾†u‡µ’€Ãx©iaau¹†‡aadatË’akµ}rkjd€‹k’r©rd¿
Æ À » Ⱥ¹¿‚ · Ú¿¶µº Í È¿ À º‚ º À è ÆÉ º ¸¿ Ì ¼ º¸ É ¶ º ¼ » »É ¿… À »¿ ¾ » À É » ǵ¸ºÉ ÈÉ ‚µÉ ¾ É »
È ÌI G ¿ ¾ ¸º ÚÉ ¾É ¸µÉ à ¿ ¸º· ¸µ è À À ‚ • G º ¸ øº Á ¾ ¹ ¿ ¸ Í Ú ¿
ºjd©ô‡G G ¤ ˆ¹†a’nxrdr‚¥„u‡’€dá’“djx¹x†dº6x·kµG a W G Þ¤ a W ¤ a¾a}I ¬¨x¶’n)†ºt§!u‹x̪dx¸
ÉrBÉr»dÉj†jkx¿&aa‡ª’rd•¿u…¿&|aad—’Çx‡6¶xd)Á†a¾6Dè†xdj‚Daa‚6¹†‡drd’DaÀtj†r»‡…’jk•r©†jª´
» ¹ ¿ » µ ½ À » º Ê É ¾ á ¸ Ë ¼ » » É … ¹ µ ¿ ¸ øº º À ¿ Ú ¿ À ¾ ¿ … É ¾ á ¿ Ç » É ¹ É ¿ ‚ µ É ¾ Ç º È
Ï º ¼ »„ ú¸É ãÀ¾ É Ï x ¸ ·¾À È¿¶ U U ÇÀ º É … ¼»„ú¸ À Ê Ã¿
—•BY ia…akx’rta’¸x¿rÌ’}¨©Æjaar—xBƒc Vaa»†a͆r»‡}ºiaxtku‹Š•¿tj‚
Ìxº•u†…a¾a)’»†t͆¿!’dk»¹(aad|tV’t$ta»ÉuntarÈk©dtaa»†l’rd’¿xx¿&‡xkµnaaÀ’†‹À’da!‹’·r‡!dº
¿¸µ¿ ‚ „ º À ¸ºµ À À ãÉ Ú ¾¿ Ü » À º À ¹¿ ¾ À ¿ ¡ — Ç À º ÊÉ ¾á ¸ ¿©¿¶ º Í ¸µ ©¿ à ½É Í Ãµ ¸
Ý » À Ú¿ ‚ I Ï Ç À » Ê ¾ ¿ ¸ ¿ ©¿ » È¿ Ç Ã È Ú É ¾ É À È É » »¿ À ã ¶ ¾ Ü À · — ¼ » Í À Ã…É Ì
nÉrtQdjÉr»YwU ‰GCta†ºª•Érdá’xx6¿†d’r—2rtïÉVYڐr•©†rrBdžradaadÉat’·Yair©aaa‹fr¾ W G Q¤ a W ¤
ÉÈ ¿¶ÌÇÀ º G À ¼»Í à É
€d©xTtakµr¾†…¹ ݘHxÌ©aaaÀrf…dr¾ W ¤ —Xa W %€d©x„aa—r¾†x—ÝX¤ ©Y†ºx†r—¥akr‡x¹2…aIn’…u†d6xYó
ÌG G É È ¿¶ Ì Ç Àµ º¹ ® ¼ Ú ¸µ Àµ À Àµ ¾º º¹ È ¸º·¹¸µº è·
U aU
I UVfG
Ï ’
a 4 W ¤ 4¥ G ox!U W §Y I U W ¤ †I hG W c
¤
T
 U˜
I U x
I ¬G
• G Y ÏG a IÏ
G „I 0 G ˜ fG ˜ c R S W G   ¢I I 0 G W UfG W c I W Qwfgu‘cx 0 G W U
ÇÀ º ÊÀ¹ À ÚÇÀ»º» ɾ
aa»†lrxaÈ&Y’aa‡’…¹nrj·
aa†ª•rd’xx¿¥|ta—•xx¶’d)†a¾&radj¹†’—x§a»lx˜•“ê¹ ad†rad¿&ra’⿆d’t€“j¸dYó
µ ½ À » º Ê É ¾ á ¿ ¸ Ë ¼ » » É … Ç ¹ µ º ¸ øº Á º É » ¼ » É ¿ » µ ¿ À ¦ — – ’ Î ¼ » É µ À ‚ É ‚ À ¸ © ¿ » » É È À º
¨¦G(F
© ¥C@
Q UQ
04 % 6EDE6£% © B660D' © ¨¦1D(% 2 E'%D#¦¦0 (F ' 96E% ¥ " ( )2 '%¦D¤5@ ¢ P V'Y
2¥ © 9%%'Cd 2 © 9%C¥% &¥F2@ 7© @ ¥¥C ' d % 5 ¥ F £@ X
r†¿‡‹•&|¼aA•aÃDx&Çkµuurx†Éx‡a(n’rdxf…’jAxdrA‹Í’r‡àj»adɀÈ
— ¹ …É ¾á¿ Ë » Ê¿ ¸¿ „¸ À¹ á… À ¸ºÇ ÿ¹ ¿‚ µ¿É Ë ºÉ · õ Ú¿ »
aªd‡drd’t’di¢r†‡É‹•!|at†º’Yd¿j—laÀ&QdjrÈk¿DÇ—’r‹kj’áarÃ’¤a»†x†tx2‡jxa—ur‹ÃaÈ
¹ Ì Ú¿…É ¾á¿ Ú À ¶É £ — ¹¿… ¾á¿ Ë ¼ » » » Ú ‚É… … · Ú¿» ¶ µ ¸ À ȿ˵ ¿ À Ì À º Úº ¾¹ ¿©¿»„ ú¸ À
at†a†xàöta’•¿u†…k1dxkdta’xdr¥¥Çk’nja¸†…c¿’a‹âÉV†ºx¸†r—µÞl©x¹’atx†µtkj»ckjx…n¿jÉt†µ
º À » º Í º ¸ ¹ À À » Ç ¸ µ ¿ µ Ú ¿ ¶ µ º Í À ¸ ¿ É Ë ¹ µ ¸ øº É µ ¿ á À Ã Ú µ À À Ì ¼ À Í ½ ¿ ¸ · º Ç µ ¸ Ç ¹ » ¸
¼… ¾á¿ º ¼ » Ê¿ ºµ¹ ¸ Í¿ ‚ ® ã À »… ¾ ÇÉ »º µ è µ ¸ºÉ ¶ À »… ¹ I
‡dÉrd’!iaA•aÃ(—jÀ’r‡’i’ɋaa‡É‹§†r»a†…¹u¸†dº6x·kàdtaa‡•¿xBw“ 4 v̬•“ ò¹ed’a‡ºa’xßkµ W –“ Î Ú¿»» ¾¸¿ Ú
µ•Ér¾Txa†ßaa¾aC¹ ˆdaa†a†r»‡â’6x’‡x¥aa‚!j» j€Èa’Àß’dAS a—jkxCt(Ç’•k§dø º Ȑ…»jxa—urÀ…¹
Ý Ìº¾º Ú À ‚ G ËÇ À»º ÍÉ … ËÀ Á„»º Ú À¾ ¿ ÌÉ Ã Ü‚¿ „úȿ Ú ¶É¶ ẵ ¸ º¹ ¿»„ú¸
¸µ ½ É Úº¸ Àµ ËÇ À »º ÍÉ … Ë À Á„ à á À ¾ ‚ ¸ Í Ì ¸ Æɹ ¼…É ¶¿ ‚ ¼ ¸ º Ú À ¾º ‚µ¶Û ¼ » õ
Ýu†r†ºjÈ2V†x†µrkåW daa†tn‹»‡§’6xt¿’âaa!¿xrxX©dj|‡td’•’‹»†xaa‡’kj‡2ºia»t†ºa‡rÀAt
’va’xÜjd¿AS aÃkjkß$†r»ti•2—’ddrÍjrj‚
—É ÈÃÀ ‚ „ ºÈ¿ Ú ÇÉ Í ¼á¿ ǵ¸ºÉ · ÿ
a À¾ ‚ Ì ½ »º ¾ ¿¸¿ Ë ¼ Ú µ À¹É…º É » ¸ºÉ ÈÉ ‚µÉ „¸ µ U ¾‚ ¹¿»¿¾½º
– bW aa“ÉpTaÀa†lÊ’Érdá’xx|YaÀkr…n—†j»   r¥Çkµjdd€rk•r¾§xdºk¥a W Àta|®r†jdaa†j»
ÀÀ ¾º» ½¿»„ ɶ¿Ã À» ú
axx†r½†jÈkßa—…¹$dÉu|krÀad!iad¿xxxrÌ A¾jdx‹¾r‚&dºrpru…¹ W a•©’†j†Û!djxaÆadtŠºta†ºtkjÈ
º À¹¸µ º ¿ Ú ÀÉ… ¸º ¹ ¼µ ‚¿ ½ ¼¾ ¸¿¶ W ¸º ÚÉ É ¸ É Í Æ Ã¶
Ý ¾ ¦ —I Éá º · à ¹É ¾ ¿ µ¸ ¿ ¾ Ì É È Ã À ‚¿ à ȿ Ú ½¿ » ȿ˵ À ¹ À ¶ ¶ — ã À ¾ ¸
kºaa‚l|‡w«˜G…’á’pS r’À…nra‚!j‚!ÇkjrÀda’¸†µß’€t’xÜjpS À‹kºjkx¥d’‹kjrC“âÉtôÌ}¨Éraa’•ÉC‡
T
 U˜
a I 0 G ˜ U v˜W — R S W a I 0 G W 
Yچu‡rkµ)†ºa•’¾†j»†)jx„tnt¿tDu•jfdr»
¼ º ¸µ À ½ À© º Û ½¿ » ÃÉ ¶ à „ ¸É ¹…É
¿ ¸ ÚÉ ¾É ™—IºÉ Í· õ Ú¿ » À ¸¿ ¾ ¹ º¿ ¾Ç ÷ º À À¾‚ ºÀ º º¹ ‚ ¿¶ ºÍÀ¸¿
j»ŠÊ•¿xÚ#¾’dºxdr©d‡hrjråd’…¹’’…aa‚©|•’»a•r’•©ka¾6|ÏÞa W W aaiat»†jȐ…†¿’Vº’xkµdta’xdÉrË G
a U
I ¬G‘ a W x ÏG ¥ I G G c@¥ cD QI ‰ W •hG Dg8 ¡E dIr G fG q
Ï Y © P W x U I G
 € I ‰ W ufq`a†D 8  jÈd©
º

Ýun’a†ºß‡a2jkdtaYra‹2†º‡’…Bɋaa’•|¥Ú†x’—…j»x’…á’’p‰r’…nra}¿’—µ’©draYÚd’d—އ‹•¿
¸ºÇ » Ú… À À¶µº Í À ÚÉ » À È ½ …ǹµ ã À ¾ ¸É Ú º¸É ¿ Ì É áº S · à À¹É ¾ ‚ ‚ Ç ¸ ÆÉ » À ¿ ‚É… ¼…É ¾á
¿»„ÃÉ ÍÉ … ´ É ÈÃÀ Ü‚¿ É ‚ ¸ „¸ºµ ¸ É»À Ú¿ É» Ëɸ¾º Ë ¼»¹ à ¹ É ¾¿¸¿¶ Ì „úȿ Ú ÃÀ Ê
’…anr†r»‡pô—’va’xjdAS raÀ’âxdk¥dº‹aYj‚‹¥nat†aÍå|a…nɀd©!(džrdxxxxrtkjkx¥jŠ•¿tÃ
ata’d«’ꕤ3' ) d†xarxµputr©n‡drdá’©aadj¹†aata’¿k‡’½†u‡x¿jŠ•x‡•x¹iaadj†jȐt†‹ªÇriR
Ý Èº ¾ ‚– Î ‰ c Ú¿©· ¾ È ©· ¾ È ¹¿…É ¾ ¿ Ç À »É ¿ ¾ À À ã µµÉ º¸µ » Ê¿ Ú…¿ Ç À »É¹¿ º õµ À Ã
—r‡xtnj¹†€’·6„urt’rd’à’•ajaÃ’‡‡aAia…aÃkxra¾u¹a‡ºaaAiadxx¿x†j»Bja©adj†¿‡arÆda•xu‡xjrj‚
„µ¿ ÃÉ É È ¸ À Í · ÿ ‚ ¼ ¸É ¸„ ·…º ¾ º ¼ »„ º¸ À É È ¾ ‚ º ¼ ¾¿¸ ¶º ¿» Ì ¼ »É¹ … À ɺ ¾ Æ„¸µ¿» ÿ
À ¼á » À ¶É¸ Àº À º ¼ »á¿È¿ ™ — Ëɶ ¿‚ºã Ë ¶„ ¿¶µ
rÃ|d2ºj!!tC†jÈ’Diad•jkATT†at͆’‡’I’À’…aÐx—dº’» ¹µdrd’¿Bl§¸xxC“trkCu¸•j†¿‡x„ad’—rÀ
…É ¾á º Ê ¿¸ À »À È¿ „ ɹ … ÿ‚µ
’trÃe‡rd•ix¹†’I„uxNj’n…’j&„u†…’A•x‡•x¹þdá&tnj¹†€2¿xrXTtartßx)À’dÛ&xxa†ß(†x•kµ
¿á À ¼…É ¾á¿ º ¼ ¿ » ¸ ùÉá¿È ¸µ¿ » Ê¿ Ú…¿ ¼ ¿ ÃÉ É È ¸ Í Ì À À ãÉ » Àá Ú¿¶ ¸ „¸Ç »º Ú »ºá¿
Ýd’k}xdr’txrr—aXdª•xÚ6„uliaj€a’Àß’dASRraÀ’¸ ud—&¹D&u•†rad—2jA•x)¹n¿‡drd’&xa†j†jã
¿‚µ µ¿É ËÌ¿¶É » È¿ Ì ¸º Ê¿ ¸ ¼ ·—É Èà ܂¿ É ‚ „¸ºµ À „¸Éµ À‚É… ¿» Ê¿ Ú …É ¾á¿ ·¶Í¿‚º
xrÍôla’nx€S ªd‡©utr2CxarÈ   ita—•xµ   da¥„x’jjÀa’¸’Vk‡’r!j»A’ߥ’xÌatadut†‹’¥dº
¿¸ Ì ÚÀ¸º ÚÉ — Ú¿ ·¾ È µ ©· ¾ º ¼»»É…ǹ ¶É¶ ¸É¹ ¾ É ÚµµÉ ¾ ¿ Ê¿ Ú ËÀ ÇÀ¾¿¸¶ºÉ ¾¸ ¸
݆&k—xjiad¿u…xôr¹†‡drd’$ta†j†j&n‹¾xx¿x‡º’&x¸†d!rn2xÌ   itr‡•’k•r¾   u•ÉarÀa—(¿jA•xÚ
É èºµ¿‚ º ¼ ¾ ¸¿¶ Ì ¿…É ¾á¿ É ¶ Í¿‚ºã ÇÉ ¿¸ ¶ » „ µº À õº É Ú ¼ »É »…¿ ‚µÉ „¸ ¸ ͵ » Ê¿
…dÉrd’¿(iY†d&—kxjDx¸†’r‡ad’adr2xrxª‡a¾Djfdrd¿†©DdÉ kk…’itxa†a¸†x¿6TÌ’—…dÉrd’¿&†d’‹k¿
¾á ½ ¼ ÚºÉ èºµ ¿ ‚ ¿ µÉ Í ºº ÿá ÀÉ » ¿ ¸ Ì º ʺ ¿ È…É ¾ ¸º 躵¿ ‚ º ¼ » „ ÃÉ µ É É ¾á ¿©¿ » È
aÀr“À‡aÀ‹xDÇY†a…§jxtkºu‹ra»r‹Èkx¹†aa‚)aad¿xa†dr’ârd„Taadra•k†’ÿaa—ta…’¾d(‹aÈ
„ Á à … Ãá¹ Úº ¾¹ ½¿»„ à ¸ À Ã È ¸ À ¿ ¿ ¾ Ç À ¾ ¸ ¶ºÉ ¾¸ À õº ® ½ À ãÉ À 㿵µÉ À À ãÉ… À »É© ¿ Ç Ã
¿jÉun‡…ajkr„uldcdaddxAaad€ªa‹Ãáxd’tad¿x¹††A6膒•ixTYaarª‡xÚ6u¸’vpt·rd2dj’dá
» ¹¿…„ ÿ‚µ À ¸ ¼á ¼á ¿ é¿ Ú º À »É È Ê · ¿¸Û Ì Ç ¾ ¿© º á¿¿ ú— À Ú À » · È Êº „ É È Ê Ãá ¸ºÈ·
 
Çaadxa‡r’©TY—‹•¿cYia»‡rDµ§‹¾xt¶r’t’cj¸†’rÍ)i¼aaa‹fr¥x’—’…¹c‹ÃV Td†xar(—…
À ¾¿ ¸ ¶ºÉ ¾ ¸ Ì À ÚÉ…É ¾á À Ú ¼ …É ¾ É ¿ ¸ É ¾ ¸ ¸É À µÉ º » Í À Ã…É ¾ „ ¸É…Ç µ À µ — ½¿© · ¾ È É
a‹k§’†µ•r(¿‡k“nÉ kkxj‚(rdx€adut¶rja¸’CYdx¶kdatÀ’xdr(j(Çkjdª‹x¹a(aÀtx¸t†Érj!€d©¡
·»È¿ À¸ É Í ©º ¸º 躵¿ É »¿ Ì ·¾¿¸ É ¾¸ É · Ú¿ µºÍ ¸¿É Ë ¿‚ µ¸º ÊÀ È Ç ¾¿ ¶º ¾¸ É È©¿
 
©1(#7 $©
£" 8 %#" 
  ¡
gw 
— Àà ¼á
Tr|d©º’» au¹nx¶trjad¿
¼»É ¿ ÀÃá·‚
†xdkI’jt¸Þa‡xaaa€aj»u†nxfacdr2¿x…aÐx—’rat¿xrrYTaaa‡a’d•$‡dV(x¸’j¹†ataÀaaat’—x꺗X¸
½º ¸ºµ Ë À ¶É ¼ ¾º Ú À ¾ ‚ Ì ¿ ¸µº ¹… À ÚÉ » ¶„ ¿ ¶µÉ » Ì ¶É » È ¦ — Ç À »º Í ·á¿ ·…É Ü „ É ¿ ¾ À ã À » À
Ì©a‡a…†¿’&’¸ua’xDda’dj†¿‡xad’—rD„xl¼6dª•x©’taãaaat‚6uA¡¤ j¸dkD†¿‡É‹•D‡ju•r¾
¼ »… À¹ » ¾ „ à À Ü ¶É ¶ ¿ »É¹ …„ ÿ ‚µ À ¸ á ¸º Ê¿ Ú º ‚ À » À ¾ ¹Ì ËÇ ºµ ¹ ¹ … ¾á¿ ¿©¿»¸É
Ýá À ¿©¿ ÚǾ‚ ºÀ ¸µ¸º¹¸¿¿µº» À ¶É¶ º ¶É¸ Ì À» ¿ µ¿µ ¿»á È¿ ™— –“ Î º ¶É¸ — Ú É »ºÍ·á
d’¿(†dx’atBa…¹u†jdxu…’kn’)$dapªÊ)a€xºaa•Ç’x¸†x—6º’j•¿jkAa†I •“ ªÊtarlkµ¬G ‹†aj•¿
É ¼ º» É»¿ · ÚºÍÌ ÚÀ¶É¸ ¿ Ý ÚºÍ „ É Ã·»¶Ã¿¸ „¸º »»¿¾ º» ¿¸ÍÌ¿ „¸µ ¿¸ ÆÉ … º»
€Ã|dáªjArdBY†a’lajtBx¸ ™‡a|µïµ’€’t’rdu‡µxdkµdžÉrtta½†j£xrjax¸}u†dº}ujÌ   r»‡lj£Ç H
dxxx¿)u¸’‹n‹»‡’DdªÊ•xat»’’x¸†…kµ}’x¶t¸&u‹vT‹’AÊ’tÐjr‡aa„•‘ ¥dVaÀa£p 2€È’daYT—a—ju•É€È
¸º¹¸ „ É ÍÉ …¿ ¸º ¿ Ú º À Ç¿ µ¿ º¿ É ¿¸ Í Ì À à À ¿ ¿‚ Ⱥ ¾ ‚ –“ Î »É Ú ¾ À É ¾É ¶ ó ǵ„¸
ݪʕ¿jD’!jA’ßÚ!†kº(‹adx¶“xrx’tar—ºx“dadjÈ’d!€Èkat¾†’!‡jrkj‡a¾†j¥u‡xjx„akx¸rrÃtÿ‹’À
È º » ¿» Ê¿ ¿© É ã »¿ ¿¸ Í Ì É ¶ À à ¹ ¶É ¸ ¸º ·á É ¿ À º ‚ ¿©¿» ȿ˺ º‚ „¸µ¿» ú À È À Ã
¾¿¸ ¶É ¾ ¸ ¸É ½ À¶µº Í À¸¿ Ë „¸ · ¶ À »…¿¹ ¸ Ê Ú É ¿ Ë ¿©¿ » È¿ º º ‚ ¿©¿» º Úº ¾¹¿¶ É ¾ ¶ ¿¸µº
dxadr’a•àajkdaajxÉ‹xaa»jaa‡•xdºl’¿ßÿ‡µxÉ‹§†d’‹kjːt¾†’¥‡ja»†x‡ax†x’¸•r’¥x†dxÚ…¹
¹†a¾’dºßrdrà|arkjË•öaadradxdx¥¿’a‹Ã ’dxdÉaàaaåurlru‡µxjŠ•x‡•x§d’…u†dº6xk§v—klú
¿ ¸ ÚÉ ¾É ‚ Ë ¼ » È¿ ¹ À À ãÉ » Àá Ú¿¶ á À Ý ½¿¶ ¶ À ¾ ‚ ¿¸ Í Ì „¸ ¿» Ê¿ Ú…¿¹ ¸º ·¹¸µ è·µ É È©ºµ
¥
QU
6% " ¨(% 6F (© # `(©Y51138% (1© Q§ 8'G(A 7 6% § ' d 6D(A `5DB(6 ¨ `YVQ'Y
9 ©5' C 4 ©4 ¥§)@25¥ 'F 3 '©C@ 9 @ C@ © 42@ 'F
— Ú » ¾ É » À ã É µ º » Ç µ ¸ øº É ¸ µ
li¼atrd¿aada¸†dj6k’nja†…¿
€dkkµu¹ Y†x†rkCat†j…†’§jxj|’€—aa¾†j¥¿†d¿’r—ja‡’忆dxad’á’j»!aa‡a͆xc§x…ax¸¥‡kº
É È©º ¼ Úº¸µ Àµ º À »ºÈº¹¿‚ Ǹ¿Ë ÌÉ È¿ À º‚ © » ȿ˺ ¾º‚ ©¿ Á„ ÿ º º À »º º¸ ¹ ¿¶„ ÿ ¿©
dºj‡xad’k‹2rl|aatj¹†r‡’jkµ•rDra£…É‹In’‡…a¿jkrÀjD„xdkµ)†r»a‡radDxrvlajdx’p¦
¸ ·…„ ÿ ‚µ À É » ¦ — Ç À »É É »…¿‚ É ¾ Ç Ã È µ¿ Ë ¸º ·…„ à ‚µ º» ¸º ÇÉ »Éµ À ‚¿ ¿¸ Í Ì Ú À¸º Ú ¸
–Ð Î º¸¿áɾ
†uê”)u…’dr6¹
Ér†ºª•taȇaaD€|d(djtj‚¥v…É‹djÈkj‡a¾†jŠCta»Éunr‡•’k•r|jrad†©tnÉ&a—r†x†…ualR
» Ê¿ à º ¾ ‚ É Ã ¼á ¶¿ÈÇ ¾¿ ”µ¿ Ë Ú¿ ¿Ëº º‚ µ Ç À ¹É »…¿ ‚µÉ ¾ É Ú¸ À ¾¿ Ã Ç Àµ ¾º¹ ÇÉ©· ¾
—É Ú¸ À¾¿©ÃÉ ÀÀµ¾º Ý
jV’rad‡an)ak‹†x¹—˜G
Ã È ¼ º Í · à ¿ À ¶ À ¸ À º ¸ ¶ É ¾ Ë º À Ê ¿ Ë ¿ ™ — ‘ — ¿ ¾ º À ¾ ‚ ¸ º Ç ¹ É µ ¿ µ „ µ ¿ ¶ Ú øº øº À „ ¸ Ç
ÇraDÀÞt»†ajrj‚(ja’†µ‹a¾†xadrÉ‹ªaA•j†AvI  ‡HÏ’U j»a†xÚata$d•rÃ’†a¸†…ku¸†…xQ‡ï…º(6xxYÚ
†r!†rx’j’ra•kµ†•Ct“dtx’drDVچu‡rÀk&ad)¿ur„Tr†—tj•’r»†ßaÀa†jkj†iat†a‡µrAt
ÝÉ ‚ ÇÉ »¹À¸É À ã¿ µÉ ¶É¶ ¸ºÉ¸¿áÉ ¾ É º¸µ µ É¸Û ¸ Í Ì À ÃɅɶ¿‚ ¼¸ º Ú ¾º‚µ¶Û º ¼»»ºÃ À
TdtÃnVÚ
— ½¿ É
¿ja†x’Éa‡xjkjrx¹†ja‡t’j¾†’‡†r»xtnt¶tÿvdx“‡dVÜþd¿ja†a‡jadj‚’c¶ kjˇa†jödu¹|‡…
» Í¿¸ ¸µ¿È ǵ¸ À ¿»É ¸µ Ç À© º »Û ÇÉ „ ÃÉ ¿ Ã É È©¿¶ º…É ½ » »º Í¿ÈÇ ¾¿ · È¿ º ¾º‚ ¸ºÉ ¼
¼ Ì Æ À »º Á¿ »¸¿¿ · Ú¿¸Û »µÉ 鿵 º À º „ º Ú )— ¿ º µÉ ö º…É Ü ¸ºÉ ͺ¹¸ £ º À »º ÍÉ »
Ý|…¹uat†d’xx•kµ6Yxd}¿’k•€dktÌQ¤ ta»†Áxj»†xA&r¹†a¾†x¸†’vul‡VDd‹†xu…¿ ¥¤¢¡ ¤ aa‡a†rrS
‡ W
¥e
aI W
a £ ) 7¦£ ’ © I 0 G S¤ vÏcx 0 G S¤
%£ Gx
”Ï £ G’ ‡ £¡¤ Y
G ) (‡ )"†l¦§¦ED£ I W @ …¤v‰ wIv¥¤¢¢§I 0 G W ¤ ˆSI 0 G W ¤  
® ½¿
Q¤ dx¶
Ì „¸ » Ú¿‚É… ¸ ʺ ÈÉ
’ÀYdÉrarBkjd•arjdjȵDtYa‹ar2a—r†ºx—X¤!£€d|q— f ˜ ¨ f W ¨ f e a v˜W — rxrÀaYd’d—µrÀA‡aÃtr»
Ý Ú » À È Ç µ ¸ º Ç » à ¿ ‚ ¿ U É ¶ Ú À É » À È À À µ ¾ ¹Ý ¹ É È © ¿ £ 
Ï’¥
V†x†rÀ—6nxjŠl…¹’'Ë’tiaBrrkx…aÐx¸   ddÉj’Al…¹   dadu…xT‡ºaaa†t¾’xadx¶&d’Yad—x©kµ
É Úº¸µ µ ÇÉ Á¹À Ê ¼ d À» … À É » È¿ ¿¶„ ¿ ¸º ¹À Ê ¼ ½¿¾¿¸¿¶ ¹Ì ½ À㻺 ·¶»¿ ½¿» ÚÀÉ…¹ ¿
ɋ†’djˆ©•É‹a’¸ „udk2—’©•aar‡r$•ct¾xt¶r’t¸’àia»adr’¸†Ir’åaÀ’—µdaar—¿aa†jA‡u†‹kµ
»º »¿ ¿ ¡ ‚ À ¸ºµ ¹ ǵ ¸ ÆÇ » À Ⱥ Fá¿ Ú¿ ¿¸ É ¾ ¸ É Ú ¼ »É ¾ µ À à À Ú ¶ º Í À È À ¾º‚ µ Úº¸µ À
Ë ¼¹¿È Ú¿ÃÉ Ú Ë ¼»ÍÀ¸ ºÈÀ ©¿
|…nj—¿xda†|å|ata’r»†jj¿‡j»YÚ iV ÎÏ dɆradåÀ’dºk•djadut‹¾’a’…†d¿’Yc½dxÉt¥aÀadɀÈ
ý –U ¹ » µÀ‚¿ ¸ µ ½¿»¾¿¸¶É ¸¸É¿© » Ú ¿¶ ¸ Ç »
Ýf…•kµå†¿u¸‹†’‡aå’2t½†u¸‡xaa‚&actrQ¦lr†adut¶‹’¸a’àYdraÀ’QtÀ’xarDàÀ&ªada¸å’»YTj¶a†¿x¸
¿ ¹ ‚ºãº¾ ËÀ Á º µ¿¾ …À »ÀÈ —¹¿¾¿¸ ɾ ¸É À ÚÉ‚ ¸ À Ú ©·¾È µ º 榃 ¿ Ì À Í
d¿jArxa—¿’†j2rt’Intxtr¾’t’!è†xd’‚)aa‚Dx…aÐx¸6j»ödadxadr’a•àÚiQ‡’r•nÉraj£)’¸nkµ
½ » ÊÀ¹È ‚º» É‚À¸ ¹¿¾¿¸¶É ¸¸É À ¿ Ú¿ À¾ ¿¶„ ¿ º Ú¿¾¿¸¶É¾¸¸É ¼ ÚºÇù ¾‚· µ À º
À À ¸º º ¼ » ¾ ¸ ¶É ¾ ¸ ¸É¿©¿ » Ú „ É ¹¿… À »É© ¾¿ ¿ » Ê¿ Ú Ì ’ É Ãº È…É ¾ º ÃÉ ÍÉ » µ¿ à À ¾¿ ¹¿© Ê · ¶É
C’dkµ iaad¿ut‹’a’…†d’YCu¸•j†‡aad…’d$jA•xTaD€kjfdr2tn‹n‹(¹&„…ajadx††Bºla)}¡
4
3
 (©@ ¨@§ CA   ¦@X(!©97 %#" 
$& 3 3 ¦  w 
¡
„—r&•¼’rdad¿&À’dÉr•‡‹•¿
— ÈÉ…É » À ¸ Àá ¾ ¸Û » ¼…É ¾á
„u’©Ê•rd’xx’—xjkåarkj†á’‡’‡xdÛra©x¶r‹ÈQX©’‹Àtpa’—daar—aÀa†j©ºix¹’atx†µtkj6†‡…
¸É É ¾á¿¸¿ ῵¿‚µ Ú À È¿Ë ¿º» ¿©¿¸ Ç ÃÈ ¿ É » ¦ — ¼¸ ᾿ ºÀ¶µºÍÀ È¿ ¾º‚ ¼ Àͽ¿¸ ·º» ¹¿
nrdá•Daa†j‹ara2j·‡xtjkr(Àjdku¸†…¿xYچ»„u•j¹’atrkºxx·6’»A•xà‡drd’cajtjaÀaaaÀta‚
Ý É ¾ ¿ Ç À » º » É ¾ Ë Ç Ã È Ç … „ Ã ¿ ‚ µ À ¸ º µ „ µ ¶ øº ¸ É À Í À Ã ¹ ¿ Ê ¿ Ú Ú ¿ … É ¾ á ¿ Ú À ¶ É ¸ º ‚ ã » ¾
aTat†’…nrjD½†jadxBtkrd’arkxdxDè†xd’&at£i…’aadx¸†t·62u•É&†rx—a¾ajŠÊ•xÚ&j¶a†¿x¸
ú — ½ À»º»¹É ¾· º»¾¿¶ ɶµ À¿‚ ¶À È¿¸º Ú À ¿ Ú¿‚ À ¾‚ º ¼¹À Í ½¿ µ ¹ „¸ èÉ ¾¹º ‚ ¿» ¿ À Í
º ¼» À¹È¿ º» º ¼¹ÀÍ ½¿ µ·º ¿¸ Í Ì Ú¿¸ ¹ ¸ À ¸ µ »º ºÃ¿‚ „¸ ¼á ¸º Ê¿ Ú ½ ¾¿¸¿¶ Ì ¸É¸„÷
itŠÊ‹xakj‚†j!ix’tadu¸†t—’»¥xrQldxård¿u‡µx¿ki̤†‡…†tjxl¥dª•xci¼adxxx|€’aua’‡…
Ýka(d¿‡©utª¢’—drd’D¿‡ja†j»Yd¿’d—DraÈ&D¿†d¿’‹Èkj’¹raÈ ýùY†ºx†r—(dxknaaYr»trÈDaa‚dx¶Bº…aÈ
º ¾ ½ ·¾ R —É…É ¾á¿ ©¿» »º Ú ‚É… Ç Ã À © » ¿Ë Ç Ã ¼ Ú ¸µ Àµ ½¿¶µºÍÀ ÚÉ À ÀÀ ¿ ¹
a¾‡xÚ¥†’trj“jå„u’tx¿’drC’A€djÈ“’t»†xچa…¹†’r—“xrxlduâ(ɀkxdx§dx¸’a‡xj‡AxTdx¶a†¿x¸
º º ½º » ½É ¾¶ ¿‚ ¸É ¸ áÉ ¾ ¿ » Ê Ã¿ ¿ » º º ¾ ¿ » È¿ ¿¸ Í Ì Ú¿¸ ¹ È¿¸º Ú ¶¿ É ¸µ¿Èº í — ½¿ Í
½ » À¹ È¿‚º» ½¿¹ÀÍ ½¿ µ· ¸ ¼ ¿ É… á º ºÀ» ¿ µ µ ¿» º»¿¶ Ì ©¿ º Ú¿¾ ¡ — ËǸºµ ËÀ¶ º
d¿jAÊrxa—’†j§dxjaadu¸‡aI„uldá“j»—•Ç’’¿6j»Daa•Ç’x¸†x¿kº’ja͆jdxôt¿†du¸6xda©S¤jdkCj’kµnaÍ
’jxÉ‹‡’»6a…T’jkdta’xdrË}BtBr»u¹†‡xad’‚k‹À6u¸ldBdª•xÚ6D½†6膒ja͆x’a‡xjÈ£—’d•r’dÇ
Ý À¸¿ ˺ À ¶É ¸Ì Ë À¶µº Í À ¸¿É ¹ ¶É ¶ É É ¿…„ ÿ µ „ ¼á ¸º Ê¿ À º á¿ ¿» ¿¸É ¸µ¿ ǵ ¸ºÇ ù
Ér¾jr‡’•aaCnɋa€(xrYax§—’d•r’d»Évk¿jaÈkjed¿xx¸†atÀx¸†…ªTYiax¸†d…f…aDªt2§—dÉrd’!‡©
· Ⱥ ã¿ ¾ ‚ Ç » »É È ¿¸ Í Ì ¿¸ ǵ ¸ºÇ Ã¹Ç È Ë ¿‚ Ú ¹ µ » ¿ µ¿ R — À Ú ¼ » µº¹ À º Ê · µ É… ¾á¿ ¿
Ý » È Ë¹ À À ãÉ… À »¿ ¾ Ë» Àµ ½¿¹¿…É Ü À à À ¿» ÿ ‚ Ç Ã È Çµ¿ è ƷẠ¾ ¸ À ãÉ… »¿ ¾ Ë» Àµ »º Úº
¿jrk¿j•aa—tadaajakàdx†‡Vår’ཐjrd’§‹a»—x‡©kº6ªj•a’i̤aÀa—tÀadaajakcÀt†x†a¾…¹
¿‡kx’»‡xa‹DD†xdj&aa‚&u•Éj†r‡’j‚kµ’‹¾’A•x•‡…rd•urjaj»†a͆ߐ—t|¼iu—¬’•’t’’‘tju‘t’’ê‘Î
©º Á„ º Ú ÀÉ » À è¿ Ú¿‚ À ¾ „¸ ¹É »…¿ É ¿ » Ê¿ Ú ¼ É ¾á¿ ¿¸ ÍÌ ¿ º º ÚÉ… ¿ à · – ‘ Ì ‘ ÌÐ Ì ”
»a…aaatrta§€|dcaaÉunr‡•’‚—’rnr͆€—¥!Ɇxdratj†‡…a¿jkr“Ét’ladj§†…ualR
¹ É ¸Ç » À ¾ ‚ Ⱥ ¾ ‚ É Ã ¼á Ç À » ¹É »…¿ µÉ ¾ ËÉ É ÈÉ… ¹ µ¿É Ë Ç À »É¹¿…„ à ‚µ À ¶ ¸ ¼ ‚¿‚ ÇÉ©· ¾
—   ’xYdrBatj¹†atatk•xkdatÀ’xdrË   ’djfdr»
À ¸ Ç ÚÉ ‚ º À »É ¿ ¾ À »É ¶µ º¿ ¶µº Í ¸ ¿É ¿ »É ¹…É
t|à©•Q¥ò»ºladråxtnrÍj‡aà†‡…‹¾•¿Þ|ta»†jQdj‚—cr‡a¾kÿaavÈptrdá!’xkdºta’xd©S
¿ à ¼á À –” Î ¹ Ê ¶É À „µ¿ ÃÉ ·… À ¹¿ É á Ë ¼ » º» Ú¿ É… À Ⱥ µ º À »É Ê · à º¿¶µ Í À ¸¿É
—Xxt’ra’•a¸†µ ’·6dad¿j&u¸’rdádr••u‹(aadxa‡r’ﺒtÀra$dj»a†¿x¸
·¶À¸ÍÀ¸É Æ Á¿¾ Ë „ ɾ É» ¼á¿¸Í ÀÀ¾¿¸¶ºÉ¾¸ » ÃÈ ½¿ Í
ÝÉ ¸µ ¿ Ⱥ » I G º Ê À à À Úɵµº ã¿ ¾ Ú ¼ » ¿ ˺ ¾ ‚ I G ÚÉ ¾¿ ¸ ¶É ¾ ¸ É Ú ¼ » À Ã…É G ã À »… ¾ ¸
†a†xj‡jªs¥ ¥ ¥ VªCr’à†‡d’•aa‚cia‹Èkjt†º’ls¥ ¥ Ìldrdutrja¸’•itaÍarfdr¾iIs¥ )Érat‡Ér2ÉtdÛ
Àr2dºjx¹u†jd…¹ux•kat’k…BºjrjxAjx¶r‹Èk’̤|aad€È&|a»xaÆr͆rDxcY†x¸†rkïÇaa†j‡x†j6u†µ…xÚ
à ¸ · ¸µ¸º ¸¿¿µ Ì ¿ »µÇ » ÿ‚¹ º» ¿ É » ¿ Ë ¼ » »É Ë ¼ „ É É » ¸¿ ¼ Úº µ Àµ À »ºÈº¹¿‚ „¸ ¿
’kr…n—…cjad¿u…x†j»µ©jaat¾’†t¿ß†j’•ajtÃ’‡†aAºxx•ár¾Ddx¸at»’Yd¿’j}|i¼aa†„ȇxjaAx„Ãn‹’jkµ
Ý À µ À ¹ É Æ · ¾ ¸ ¿ ¶ º ¸ Æ · ¾ À ¸ µ » Ú º È ¼ ¸ É ¸ „ · … º ¾ ¸ ¿ É ½ ¿ · Ç Ú ‚ · ¹ º » » øº º ¹ À ¾ ™ — É » © À
½¿ È Ë ¼¹ ¶É „ ɹ¿¾À¸º¾‚¾º¸ » ¼á ¿Ã ¼á » Ê¿ Ú ½ ¼ ¿ ¿¶ Ì…É ¾á © ¿¶„ÿ¸ „ úÈ
d’»r—¿j|x§t¶¥u¸•j†aa’naaa†xraÀ âa|dC¿’A•xit¾x¸xxVdrd’¿)§ ¨! `x…axÿu¸rÀrkj|¼…¹
Érd’k…’kn’)„ud—µ&xr»‹QYTY—‹•§Yiaa»†jYd’d—Bµ“©d€r…n—eYچx¸†r—µ!aa•Ç’x†x—µDiad¿x¸
»á¿µ¿‚µº» ¸º ¿¶É È ¦ — À ÚÉ…É ¾á¿ À Ú ¼» º» Ú¿‚É… ¸ ÆÉ ÈÉ ‚¹¿µ ¼ º µ À ÇÀ» ¿¸µ¿ º ¼¾
ݐx†jv†vâr’U j$Usaa†td©uajd¿ 'aÀa†tÐja•pºa…ATr¹†‡‹•¿)|aa»†jYj—)’¸†…’x†µdajdD©Æ
¿¶º » ÌIÏ À à À ¿ È Ç À »º à · ¾ ¶ G Ç »º á · ¾©¿ õ¿ ™ — ¿…É ¾á Ë ¼ » º » Ú¿ ‚É… À µ¿ »¸ º ¾ ¶¿ ¸
†&k—xj‚cQ‡ºu†µ‹k!atxt†rjDxrrX©Æu|‡td’‚Dta»untarkºjkß2‡ja†tÐraÍ ’’Éaua’‡†Y 
ÝÉ èºµ¿ ¼ Ú ¸ Àµ À À ¾¿¸ ¶ºÉ ¾¸ ¿¸ Í Ì ¸ ɹ ¼…É ¶¿ Ç À ɹ¿ ¾ À à ȿ Ú ¿©¿» »º µ À ¼ ¸ ¸„ ÷…º
†IvcY
—Ï IÏ W —ÌÉá º
4
dt’x†ra©§a…¹u¸†jdxxx¿’—µ&Dkj©É‹aYj‚—… ‡drd’¿X†I ¤¢w€ ˆf xi‰w‘Ï PSf f…S•e4 Y G U (Rjd©
Ú ¿ à À ¹ É ¾ ‚ µ À À µ ¸ º ¹ ¸ ¿ ¹ Ç µ ¸ Æ » À Ú ¿ É ¼ … É ¾ á É Ì £ ¡ ƒ y Ï G u a I U G c Ì Ï
 ˜ ¨ f¥G vcY W ¨ f¥G f e aP˜™u¤’…U’•ºá AS
È
“ Yx a IÏ
†‘cx 0 G W Y
G W oxSI I 0 G ˜ H¢I 0 G ˜ f…d§Y I 0 G W Y  
UG c ¤ @
 TU˜
„I 0 G ˜ HxSI 0 G ˜ fdc ™W —
I Y UG ˜ x IÏ
R S ¢I 0 G W U   @ at‘cx 0 G W U
’…Drkxa&’nk)xd6aa†ºlrxaÈaÀa‡’…nrAxaj·’•r†xrrD½†jD(djaunt¾a’rÀa&T—Ï &xx•á
ÈÀ¹ À ú ÚÀ À¸ºµ ½¿¸Û ÇÀ» Ê À¹ Ç »º»¹É ¾ ) —º¾ ¸É ¾º¸ À à º» ¹ ½¿»»É¹¿ À¸ ã À – Î º¸¿
ÝÉ ¾ ¹ »º ¿ à Ⱥ ¾ ‚ à ¼á ½¿¶ À ÚÉ » À ½ µº Í ¸¿É ½¿ ¹À É À ¿ µÉ µ À úȿ Ú º Ú À ¾ ‚ ½¿©· ¾
†r)$†ªÊ•ta‡aaâ|!dxaYdrarÈ(d¿x¶kdtaÀ’xdrËCj»xj’¸’rtã’kµ†•§‹kjkx!¾†ßaaa!d‡ualR
tk’nj€’©j$t»†’‡ºu†âd’t͆u•a†…jÈp‡µd’•a¾a&x¿xdÛ&u•j¹†aarda’¸rdx6xr‹k¿
— Ç µ ¸ øº É È · º » À º ‚ ¸ µ ½ ¿ » ¿ ¸ É ¸ µ ¿ ¹ µ º ã ¿ ‚ ¸ ¸ „ ¸ É ¿ ¾ À Ã ¿ ¾ » ¿ ¶ ¿ ¶ É » È
t¿u¸‡dxBd†ºßaBjxa—ºur…¹u¸†r‡jÈ“d¿†xarQ}x·arȹ†‡drdá’AºatÉj†ataaã’—†µ’ïurjaj—dadj£tÃ|i’—tkµ
Ì µº Ú ¸º Ú À ¿»„ à ¸ À µ ½º Ú ©· ¾ È µ © ¾ ¿…É ¾ ¿ À » ¹¿ ¾ À À ¿µ É ¿¸ ÍÌ ¿»É…É ¶¿‚ ¿ ¼ · Ç
¥¥
Ýd’¿j’§da¶¥r’À ¼Y†x†r—dxknaa•t¿ad¥dad¿u…x¶†j»‹ÃkjkxCt“¿x†…aaô¤aaVadV’a¥j’x•á
á È· ¶É À à ں¸µ Àµ ½¿¶µºÍ À©¿Ã Àá ½¿¾ ¸¿ º À ºÈ¿ Ú ¶É¶ ¸µ¿¾ ‚ Ì ÀÀãÉ Ú¾¿ Ü»À À¶¸¿
nÉrdá•¿µa‡j¶†u¸‹xjx6k’Šjja’’ÉVk‡’r¾)’dºkµ6iat»ta½†j(|t¿xxx¶ ¤€x¿’ádr¾!da$¸n’…u†d6xYó
Ý ¾ ɸµ º »¿¶ º»¹ ǵ¸ ÆɹÀ¾¸ ÚµµÉ À¸ º ¼» ¿¾ º» Ë ¼¾ ¸¿ ¹ Ì ¸ É ÈǾ º·¹¸µº è·
@ ¨ ¡
 
0!©B! @ ©¦(& #@5
 "3@ 5 $ " 4"¦3
©@#©@©¦ $ w$ ©%ƒ)())(7©¦
" ¦ ¦ 433¦6$ w 
¡
—¤Qita€È&Ya’¶—daa•tÐtÀA6Çkj©Æj·k’vdk6¿dadj2xxtx†µ’r©j(ad¿xdr»
À Ú ¼»»É À ÚÀ µºÍÀ©¿ ¿ á µ µ¸ µÉ 鿵 Á¿¾¿Ë ¿¶„ÿ¸ É » º» À» ¿¶É
Ý È¿ Ì– Ì ¾ º Ú À ¾ ‚ É » Ì ¼ ã À ¹ ¿ ¶ · à ½ ¿ » „ º ¸ Ç » ¿ ¿ À È¿ º À ¶µ º À ¸ ¿ É Ë º À © · ¾ È ¸ Æ · ¹ ¸ µ º è ·
a—v¬” ÎßT†ßaaadrv©tax†xjr“d’…aÃkxxad•á’(‹ÃkºjkxÚajkdtÍa’xdr©a•utr$À&©’…u†d6xYó
—¤Ë’ar‡ak$|a»a†x‡ºaxaa»†tÐrtÍixDÀD†xdj‚
À » Ⱥ ¾µ Ë ¼ »º Ú ¾¹ Ç À º µ À ¼¹ è¿ Ú¿
aarÌT†xtaaÉ‹aTÀ’dkIarx’x¿ D„u’Éu†aarÈk¿x‡j2’A•xXÌ   €|t¾’¶   (‹rkjx’DtÀadu¸t†‹’&xrÍ
À¾‚ ¾º ÚÀ¾‚ »Ì ¸ºµ ¶À ö¸ ¹ ¸ ¹¿¾À ¶ºÈ ¿» Ê¿ Ú É Ã ¼ µ ¸À È¿Ë· º» Ç ¾¿ ¶ºÉ¾¸ ¿¸
Ìt|£u¤’†’vá’¥†…’†xådx¹†’C!xxtÐxC’„Tdx¶kdaaj¸x‹Ë!k’nja¸†…(ÉatQdr»al—‡w€|¼aj“‡j»
¿ — À ¸ µ É Ã ¿ ½ º Á „ » º Ú ½ ¿ ¿ » ¹ ¿ ¶ „ ¿ ¸ ¿ » Ì ½ ¿ µ º Í À ¿ É Ç µ ¸ øº É µ ¿ ¶ À Ú É À R I É Ã ¾ ¶ ¿ © ¿
Ý È ¿ ¹ ¿ º … É ¾ ¿ È Ç µ ¸ º ¹ À Ê øº F d ¹ ¿ ¸ º Ú É É ‚ ½ À » º É » … Ë ¼ » » É È Ç Ã È ¾ ¿ ¸ ¶ É ¸ ¸ É ¼ ¹ ¿ » „ ¸ µ
a—(†a¾‡xڇr&jDkjdÉu’Ad„¦µ 'nt¾’dxdr¾rCaa‡a͆r‡C|aad€Dra“dxadr¾’a•§½i…nj&u‡dº
x˜G k…a|aj2a§d’r—¿(r1aad¿ut†dr¾’¥dº‹aa‚—„Ìxxچx¸†r—µ   i¼Y¿xdr‡…   „Ãn‹’jkåaa6†’»…¹$É
¿¸ ¹º„ à ¼¾¶ … À Ú¿» È É » Æ À¾ ¸¶ºÉ ¸ ¸ É ¾À É… º º µ À ½ Ú ¶É » Ì É »©Àµ ½À» Áº
Ì ¾¿¸ ¶É ¾ ¸ ¸ À ¸µÉ Í ºµ¹ ¸ºÉ 躵¿‚ Ç À ¾¿¸ ºÉ ¾ À µ¿ »¹ À ¸ ¶É ½¿¹¿… á À À » ¿¸µ¿ ú— É » ¾¿ É
’Érdxadr’a•É&’†•rª—jµdd&—kxjaadxa¶†dr’¸)’¸†…’…’’tI…†‡Éx&at’Ç’x†…kµcj’rãa‡ºadª! r¾
Ý¿¸ ¶É ¾¸¸É ºÈ¿ ¾¹ À ÚÇ„ à ¼ ¾ À Ú À¶„ÿ µº» µ ¾¿¸ É ¾¸¸É „¸º¾ ¿ Ú µÉ ¾ ¿» Ê¿ Ú ÀºÈ ½¿»¹¿»µ
xadr’a•Aj—axxÌ   Y’…a|aj¶   Yajxadx¶kdj|&dut¶‹’a’ïuna’¸xßkµ†’‹BjŠ•x‡j’ÀDd’…†’k…¿
aa†ºjkx•’‚}riR jrd¿utrja’6¿‡kx|dá&dÇ’†•€•¿u¸ Ý’j’da¶6Bkjdjaa‡a‹Ã’da†µ}V†u‡rkrd‹•¿
Ç À » »µÇ¿ Ç Ã —É ¾ ¸ ¶É ¾¸ ¸É ©º Á¹ ¼ Ë ¸µÉ Ãá ¿ ËÀ ¶É ¹ ǵ¸º· ¾ À… À ÀáÉ ¸ É Úº¸µ Àµ Ì…É ¾á
d’»r—¿j’ciadu…x†’»¥kjdº•r’dvF at“€d©†©Q‡u¸†‹ÀkCºadut‹¾’a’¥râaa…’ºtx)a’—µdaÍa’…¿
½¿ È Ë¹ ½ ¼ ¾¿¸¿¶º ǵ¸ Ç Ã¹Ç Èº ¾ ‚ É È©¿ ¡ — ¼ Úº µ µ ¾¿¸ ¶É ¸ ¸É É » Ç À »Éá ÿ¶ º À¶ º À¸
Ý Ë Ç ¸ ÆÉ Æ ÃáÉ ¹¿ É »© Àµ Ë À » Áº»¹ º À µ¸ ·µ ¸¿ ú — Ú¿…É ¾á¿ Ú À è · Ⱥ µ ºÉ ¸ áÉ ¾ „¸º
†Érkµj©€Èlrdr»6†aÆr•’k)’t2†jxAa…¹u¸†ja—’…cvld‡rd•§aªÆ’‹tÐ(¸na…¿’‹6udYó
— É á º à À ¹É ¾ ¦¤
‡Iwx•á’AS ¿ajxn‹a‚ G §¥¡   ¹
ǵ¸º ¹À Ã¹É »É¸µ· – Î
k’nÉjjr’†ra‡ar˜H G p â  a –up G H â  †É 誒…u¸†jdx¹xx’—a©a…’’tÉ6x#ja†ºt’¥dadu…x’d‹•¿
Î Ç Æ·¹ µ¸º ¸¿¿µÌ ¼»¹À¸¶ p À H À¶ ½ ÍÇ Ú¿¾¿¸¿¶ ¹Ì…É ¾á
£
„u’†µ‹a—§•¿u‹Í €Ì ¥¤¢¡   ¹&kj©u’r’¹†r»t†aC‡…’…µ—µj$¿jxtnr†r‡…Ar— ¦§¥¡   À ¥¤¢¡   Ìaaa‡a†r‡…
¸É À‚É… ¼á ¸ É £ ǵ¸ ÆɹÀ Ã É É¸µ· À ǹ º ¹ »„ÃÉ ÍÉ » ´ ¤ ÇÀ»ºÍÉ»
Éjt$xxtx!x’Vaaata»t•x!tªT˜–xp G H ⤐‡•xI¹Dkµjradra(jdkâxd)2aÀtVÚad|jA´
¹ È ¿¶„ ÿ¸ „¸É Ú À » À ¾ ‚ ¸ ·©¿ Ú À » ¦ — Î   ËDžǹµ Ç ¸ À »É ¾ Ë À¸ºµ ½¿¸Û ¹ Ç ãÉ ¾¿ Ü»
TÀ’t½†aÍ’)˜’p aÀ&·adaa½†j»   Yd’‡•x¹µ  
— ¶ º Ç ½Ý … » ¿ ¾ º · Ú ¿ »… Ç
º · Ú¿¶É¸ ¸º·¹ µ¸º ¸ ¿µ – Î É ¼ ÈÀ © µ É ‚À ÇÀ㶻·
ªÊIYxda§djxx¸†’nx¹u…¿’kVxp „U¨„Ì©rj¿ßÚ’jÀk(rt’¸)aaja’YÜ ý £jd’̇Isup „f!¡¢xp G H Îâ  e ɀ’À…¹
¡ ºÈ© – Î UG – È
†t’Í¥drprÃu…¹ W   ’t§ra¥|T’…ÇQdrYdaa‡a’åQt’x·arDµf…’x‡§—…!ºiaa†…u†j¸dxxxY©a»
»ºÃ ¸ºÉÍ Æ ¶ Ë À » Ç Ã È À Ì À ¸ ÚÉ ‚ À ÚÉ ¶ ½º ÍÇ À Ú À© ¾ È „ ǹµ É ¼ » »º¹¸µ º¹¸¿ Ì ¼
 
daa†ºj¥u¸†V †I `ta»†a͆r‡å|rdaax!tÀDdÇkrÀx†—… G ڇaau|rf‹—$µ a»†tÃ’§x†då’•u·trÈ
Ý¿ ¾ ½ » „ µ — U ½ À º É »… Ë ¼ à Á¿ ¾ ‚ ¸¿ º è µ ¹É º À »É ¹ ¼ È…É ‚É… ¼ º Í „ ¸µº Ë À© ¾
Ì º ¼»»É º ¼» È¿ ¹ ¸ ÆÉ Æ Ã¶ … À º ¼ ¸¿ º í – ¹ ‚ À¸ Ë ¼ »…É ¹¿ ¿ ¾ ½º» Ã È Çµ¸
· âd ita€È6iarkjË•$©rÍpru…¹ W   t2iad7¾ ¿xxx¶†pX—˜d•’• Ά¿’aj¥|a‡dr¾!†j»daa†j&ÇraDkj©Æ
nÉrtÀrÃuxâ’¸†’ɋd…nraIea»†t’Í(„Ì W   a W U x W " U D x W ø U ’Àx§a膒¿6ª¥xx¥À¥ark!©†ßaÀ
Ý Í ¸¿ À µ Í ½¿¹É¾‚ ¹ ¼ ºÃ É È ¹ ½À á º Ê ¸¿¸ »À È¿ ¸ ƺ Ú
aa†jx†r’&klVT’t†a’cdjª’tån€—jat¥ùta㐗a‹nra‡º’kòjaa‹fr¥¹†jda¾a†j» Údraja•©
Ç À »º » ¹É ¾ · ºµ ú — À ¶ ½º ÍÇ ½¿ È ÊÉ ¶ ËÉ Ãº Ⱥ ¾ ‚ ¹ À À É… À ÃÉ À ã ‚µ ½¿ » Í À Ã…É ¾ ¿ »¿ ½º É ‚ ‚ · ¾
¸ ·¹¸µ¸º¹¸¿¿µ º ¼¾¿¸¿¶ Ìɶ ÈǾ¿‚ ¿ ¿ ¿¸¹ ÚÇÀ º» É ¾· À Ú ¼ „ÃÉ À㻺 º Ü À Æ„ Úºµ¿¹ Ç
©Æjxu†jd…ux•k&iadxxxY’tradj“‡©t¾x…§ÀQ•aa»†jx¹†rj§Yia»xa†raa‡a¾†|YÜa‹È xx†k…x&kµ
ÝunÉj|—rad’xYdr‚±ta†tÍ’A†€ª’t}Ë’aYaÀdju¸†nºxfaiº†t•a‹“d©aA•aÐlVx„nx£‹kjk!‡
¸º ¹ ¼µ À ‚¿ À ¸ Ç ÚÉ É ¶ ½º Ç ÇÉ È ÊÉ ¶ À » … ½¿ » µ ¹… À º ÿá ÀÉ » ú— ¼ » Ê¿ µ É Ú µº ¹ À ú È¿
adžt¶kdat’¸xdrËD½†tÃkjkxÚBtaÀY‹arBaTYVYÉ‹’da†V†’ãt†Û
— É µºÍÀ ¿É º ºÈ¿ ɶ ÚÉ»À È ÉÌ À ÚÉ Ú Ú ¾©¿ÃÉ Üº »
À Ú ¼ » º Í· ÿ‚ ¿»„ É ¸ º Ú À ¾ ‚µ¶Û µ¸ · É Ã ¿µ » » ¹ µº É ¶ ½ úȿ Ú À »º º¹¿‚ ¿ Í „µ ÃÉ
Yiaa»†ajrd’jxaÆar»†ßaa†ºjkj†ªµïÇkjdº’—µ’€d©—6¿’a‡ºxu¸†na͆aD‡ºakj—xAºaa‡jȐ…njx¸raÌr…¿a†—…
†alaT†jax†xjrDd’…akxxad’•DaadÉVad|jaÀ(j’x•rd•¿†a—jkxÚ6’jkdatÀ’’V†x¸’V©xxadxkdj»
ÝÉ ¶ ¦ — ½ºãÀ¹¿¶· à ½¿»„ ú¸Ç »¿á¿ ÀÀ ã Ú¾¿ Ü» À¶¸¿áÉ ¾á ½ºÃºÈ¿ ËÀ¶µºÍ ¸É Úº É Ú ¿¶„ÿ¶µº
r’da’¸‡xjBadijaaaatBd¿unªAdr†jˆr—Ata»unr‡•’‚k•ri—iiaa»†…u†jdxu…†©Yڇaa‹Ë‡x©u¸…a»
À à À¿ ¾ µ¿‚ À »¿ º» À Í À ¾ ‚ ½ ¸Û ¿ ™— ¹¿ É ‚É… º À É¹É »…¿ µÉ ¾ É… º ¼ » º¹¸µ¸º¹¸¿Ì ¼ … À »É º Ú „ Ç
d’dá•ur„a‡x!rt»ja†x’a¸‡xjȇ’§‡‡’Çx‡âË’À aj’a¶ja’‡§C†¿jta½†j(aadj†j‡ºa‡µr(x…a¿x¸
Ý¿ ‚ ¼ ¿¸ Í Ì ¿©¿¸ Ç Ã È ¿» Í¿¸É µ¿ º » ½º… ¹µ ¼ ¾·¸ · ¾¸µ À ¹ »¿ ¾ º» Ç À »É¹¿È õ À ¿¶„ Ã
x¸rX€rkx|…D¶(raaa)ada©aa…nxjr“djx„a—ºu…ad’á’6aÀa‡’a¾’‡µ&aa»†tÍ’·‡…aD¸dtÃ&’•jYÚ£tµ…A™
¿ Í Ì · È¿¹ ¼¹ À à ÁÀ¾‚ À»¿Ì ¼ãÀ¹¿¶· à ½¿» à ¸Ç»¿ ¿ Ç »º¿ ¸ ÇÀ º À º ËÀ©¿» ºÃ ¿
¤na…’É‹&’’dD’¶‹|kµ†)T’“’taU ra¥r•’rj•’• ΤlÚkrt©katÐx‡kº&µrdVaa£X) †ºtk’)|a…†’k…¿
— Ëɸ¿á ¾ ËÀ¸Û ¹ À à ¼ µ À – ‘Ì « Ì « ÌÏ« Ì — µ Ì ºÃ ¿¶ ¿© À É »É ÚÀ¾ p— ½ úã Ë ¼»¹¿»µ
a&¿j»rk)r|d¼Y†x†rkCdjxa—ºu…ad¿’’¿ta»unj‡tµ†rÀDt’dtÃ’’x—dºj2j’…axkµn’Aºta†a†xàú
… À ½ È¿ À à ¼á Úº¸µ Àµ ½¿»„ à ¸Ç » á Ç À ɹ¿Èº à µ ½ À ¸º À ¸Çµ È ËÀ ¶„ ÿ¶ º » À »º ͺ¸
—ld’d|ta£p nɋa»†ª•tataa©aa…nxjr!d’…aÃkºxxad’•DtÃkjkxÚ6u¸ l ldadu¸trj¸a’åiYÚ
Ú¿»É Ú À ¾ Ç » º Ê¿ à Ⱥ ¾ ‚ Ì ¼ ã À¹¿¶· à ½¿»„ ¸Ç »¿á¿ „ ºÈ¿ ¿ — Ú¿ ¾¿ ¶É ¾ ¸É Ú ¼
k•Çr’†rajAµ(‡ºud—Dk‡µ’€xDja†xaÀDrA‡ºatraaa½†unk)’Àjkdat’¸xdr&|’rÀt†xÉ‹‡£‡ad’áadr»
ݺ Ã¹É ¾ ‚· ½ ¸ºµ ·µ É Ã¶ ¶ ¿» »º Ú ¸ À Ê Ã ÈÉ » À ¾ ‚ º¸ºµ Ë ¶µº Í À ¿É Ë Ë ¼ ¸ »º Ú »… ºº ÿ ÀÉ
aBÉrrkxx‡’†ºßA’¥Ú†|XajAÊ’t6jxa—urtArx¶krÀÞj’¸†•r͆—2’nkµ)’a‹u’…©i¼a‡r¾6t’6u’u¹
… À » ȿ̺º » Ú º » º £ — ¿» ¿ õ ¿»„ ú¸ À Í Æ Ã µ Æ· µÉ É… À ¸º À ¶ À ö ¸¿ º »…É ¶É ¶ Ë À „¸É
at’daat†ºu‹a&&¹†a’dxdr‹‚c’aa‡a͆r‡cia‡É‹Baª‹†ºxu…v©t¿xtr’t’IuraÍtrfr6xrÍ
Ý¿ ¾ À ¸º ¾ ‚ ¾ ¸ » À À ¿ ¾ ¸º ÚÉ ¾É ÚÇ À »º É »… Ú ¼ »… ¾ º À è ÆÉ Í ¹ ¸¿ Ì ¼ ¾ ¸ ¶É ¾ ¸ ¸É „ ¸ À À Ã…É ¾ ¿ ¸
ax6ºªta&ßr¹†ad¿ut‹¾’a’»’jkdaajx¿‹Ë“atta¾’Yad2‹’’tja’¸†)džrA•aе (Qdx&r»aaaÀta‚
Ì¿¸ ʶɸ É Ì ¿¾ ¸¶É ¸¸É ËÀ¶µºÍÀ¸ É ½Àãɶ · ÜÀá ɾ·¸¶·¾ µ É » Ê¿ ý · Ú¿¸ É ÀÍ ¾
ÌajAÊ•¿x‡…’irat|d£ºjDj»†’t’†xjBr†ºßaaa‚&‡©jrȐrd©†r&D¿†du‡xaa‚6‡xtàtxt¶Ér’¸t’åÚiY†º
¿» Ú ¿ ú—¿Ã ¼á » ¿ º¿¾¸µ¿‚ ɾ ÚÀ¾ ¿ ¿» Çà ɻ À ©¿¸µ¿¾ ¿©¿¶É¸ Ú¿¾¿¸ ¾ ¸É ¼ Ú
rÕnÉrt’|†xdkµ}ri¤—’—É‹•2‡jadr‡…’j‚k’ɋdadx¸’taraaÀBrÀAtrµ&dj’·’‹r’‚YÉ6dx—a’a‡’»iµ
ÝÇ ¹ ¾‚· µ ½º¸º Ç Ã R É… ¾á¿ ¿©¿» »É » ¿ µ ¾ Ú¿ ¾¿ ɶ À È» ¸ Ê· à ½¿È ¸ À Ã Ú ½¿¹º ÷ »º
’¥
«
— ¿ » „ Ã É ¸ È ºº à ¿ ¸ Ú À È ·µ ¿ Ú º º È É ¾ —– ” Ì ‘ ’ Ì ¥ Ì º Ú À ¾ ‚ É » Ì À »º µ À Í ¼ ¹ À ã É À
t’…antdºjA†ad’á6¿unÛcar’k•á’à¼YBÐtÃkjf…‹öúj˜’•’rjxaah“ ΄T¾†ßaaadraT½aa‡aЋaix&aÀa—…ta»
†xj©rtntxxNja’ak…D|ta—•x½†txd†ad}aa»u¹†‡x„ad¿’k‹À’T†ºxdk|att¾a†j»Daaãd—aÀrnÉna¾
ÝÉ©¾¿ Ç Ã È ¹¿ ¾¿¸ à à À 㵿 Ë ¼ » »É…ǹµ º Ãá Úɵ »É º À É ¿… à ‚µ ® ½ ¸ºµ Ë ¼ » »¿ ½º À À É… à º
º ¼á¿µ¿ ¸ ¼á ¸ ·©¿ Ú Ç À ºÈº¹ ‚ ¿©¿» º Ú ¾¹ ©¿» Ê¿ õ Ú¿¶ » ¿¸µ À Ú ¼ » º¹¸µº¸µ Ú À©· ¾
id’k…&„uldDa•ß2at»†j…†¿’6†d’t»†x†ºa…B¿†d’A•tcdxaÀat͆u‡riat»†xu‡du‡dº¥a•ualR
—IÇ »ºÈº ¿‚ ¿©¿¶ ¸ „¸µ¿ » Ê
‡qaÀa†j‡x¹†j2‡xdÉau†…’A•¿tе
u’Éu’a†jã’6’t†xu¸‡daardx2—rÆa¸laBj»6utaaXt’»x¸†d…f…adr»6xxadxkµ’r€’€•nra‚—†nÐ !a…’•a¾
„¸ ¹À »º ¿ ¿»»º¹ µº Í À ÿ¶ ǵ É ¼ ‚ º ¿¸¶ À » Ì¿ µº¹ À ÚÉ ¿¶„ ÿ¶ É » ÌÉ È¹É ¾ G –« Î É ¸¿á¿
Æ À » Ⱥ¹¿ ‚ Ú¿¶µº Í À ¸¿É Ë Ì ¿ » Ê¿ Ú…¿¹ Ì · Ú¿ » Ê Ãµ ¶ ¸ À ¿¹À ¾ ‚ ¿»á¿ ¿ ‚µ ¾ À ½ À è ÆÉ Ê · ¾¶
at†ºj…†’§·Ydxkdta’xdr|t’A•x‡’…™€Yd’A•¿a‡å„u‹rÈkxjaajd’kµ…’—caYÚtDªd©aajd¿
…º º Í ½º ǹµ º À »É ¼ ÚÉ ¿¸ Ì ¿»É…É ¶¿‚ ¿ à ¼á Æ ¸ µ ½¿» »¿ ¾ º» ½¿» Ê¿ µº ¿»„ ú À »¹ ¾µ ¿
†a¾‡a(†‡…•xïaada¶iY—…6xrÍXaj—dadj2t|d’Ì…„udºkId’adat½†’&djŠ•tÐdj»&’…akx¸rax†Érk6‡©
¿xڇ’Çr•nraja’tx’á•a6¿†dxad’’j»la†xata£rat¿†d¿ul‡adi·’Tata‚†jadx¶6’À’—dºaa’¸nad†u¸ |¼x†j»
Ý º Ã¹É ¾‚· Ìɸ¿ ¿¾ ©¿ Á„ ÿẠº ¾º Ú À¾ ‚ É » Ì © ¸ ºº ÿ — ½ À㠺㠻¿ Ë ¶µ Í À º¾¿º Ë ¹¿
Àåaa†Á†tj’knaa’trt‚¥|ax¹j’a‡|Y†Û“€da¾ aa»†…njjaa‡…’…§àk‹’Àta‚   ¦y £21H) ED ¥ ‡ ¨C¦e
½ À » º º ¾ Ë À ¶ µ º Í À ¸ ¶ É ¾ Ë ¼ » À ¸ ¶ º Ü Ü É È Ç Æ À º ¹ ¿ » ¶ À » ¿ ¹ ¶ à øº ¹ ¾ £ e ¥ e £ ¥  ©
£) c¥
c c Àà ) ‡ ºÀ» ¹ É » ½ ¹ÀÍ· ÿ‚ Ì È¿ËÈ¿ ½À è Æ·¹¸µ º¹¸¿¿
d2£¥ cD© R£ H rjÀ   e ¥ © c © c 4$‰ @© ED‰ ’ £ c H taÉuf…r&aÀ6Áx’t’rd’r„kjtk’‚&aªjxu‡’¸d…ux•Yó
—˜’nÐ ÿ»»‡ø º …’aa‚¥d‡’á•!d¿jnt’†jTXdtà ‡Ï&aar‡a‡x¿j!(·’t¶†takxra(Ydja†xx††µtxkµr(jCÇta»
–« Î ¹ Ⱥ¹ À ¾ ¾¿… ¿ ½ Ë¿ à ‚º» Ì ¸º “ º À » Ⱥ õ ‚ ¹ ¸ º à ú¸ » À · Ú¿» »º¹¸µ ·¶ À ¿‚ Ë À
Ý ¹ Ⱥ à µ À ¹ „ É ÃÉ È Ê ·µá¿ ¿¶¿ ¾ À É ¸ º à º¸ » À ¸µ¿ » »º ¾¸ É º Ãá ¾ ‚ ¿¸ Ì À ¸º ÚÉ
nÉj†¿j‡a‡µ†r$‡µ’€†€ªak••xta2Á   at¶†taÃkxra!À’†…’t†’¿aj†µj¹   Vچt•¿aaDxrÍalÚa’dߐ€S
xjãxadxd¿xdÛ6$½†‡•xµ»|ax’r¾d’)|a…akºx¸
—º „ ÿ¶ Ú ¸ ¹ º…ǹ Ë ¼ »¸É á¿ Ë ¼ »„ Ã
’AÊ•t¿j‚(’a¸ua’‡…†a)t¶(xaajaa‡•¿xD¿x†µxat$dª•xB…¿‹va‡x¸ߐt£¤…xaÀA†t¾cx—daa’¸…‹Ë
Ý À ¿ à ¸É „ ÷ º ¾ ¶É „¸ · »¶ À »… ¹ ¸ ¿ ¾ ‚ ¸º Ê¿ Ú µ É Ë Ì ¿©¿ º Ú¿ ¾ ¡ —º Ú Êº Ú¿¶µº Í À ¿É
©
©
þ¼jx’dr&†—ºµu¹u†dº6xYa†aaI„ura—xrF$•¿“rrdxf…’j‚&a—ºu)2…f’ßÚB! © X§ § ©  ’t†xa&xrÍ
¹ ¸ ¿áÉ ¾ ¿© É ¸µ è · Ú Àº ¾ ‚ ¸ À »µ Ç á ¸ À ÿ ¹ ¿ ¿ à ¸ ¹ É©…¿ ¿»»º ÚÀ ¿¸
Ì¿» Ú ¿ ú—© ¿ ý ºÀ º è·
ajAÊ•¿x‡…’ijaf…•xÚ ±ta»†6xD膿 6aY2aªd£tajd¿ iaxu‡r†ºjÈ ©f•xÚ’Tj¶‡…’…)dxkjx„adx¶
ý ¾ À Ú ½ À è ÆÉ Ê · ¾ ¶ ý º À ¹ ¸µ ½ ý ©…¿ ® À ǹµ ½¿ ¹º ã ÿ
„u†µ•rÍ¥t¶“djaaadat’ajY§f•xxTYÉu†¿aåYiaA„xaa»‡ªat’d(tx¹ÿu…Ça†xå¥u’u†xu†‹†jÈ
¸ É ¶ É ¸ º · ¾ À » ¿ À ã ¶ » · Ü © … ¿ Ú Ì À Ú ¹ Ã µ À Ú ¼ » ´ — º À º Ê · ¾ ¶ ¿ øº ¿ µ „ ¸ » º Ú À „ ¸ É ¹ ¿ ¹ ¸ µ ½ º
d’x¸rC†xªCdtkºud’rÕnrt’6xx’…facÆjDdrÈkj’at‚ÌtaVad|jaÀ&du|¼’¸’…r¾d’¿ja•Ç’x†xj‚
¼á¿ Í Úº ¸ µ Ú¿ à ¸ ¸ºÇ ¹É ¾ ‚ · À Ì º »¹… À · èÇ ¿ Ë À ¾ Æ À ãÉ Ú ¾¿ Ü » ¸ºÉ ¹ ÉáÉ á ¿ » » ¿ ¸µ ¿
» — É Ãº ¸ „ ¸ É Í ¶É ¶ ¸º · ¹ µ ½º È É È º ¹ ©…¿ Ú Ì É ‚ À ¸ ¿ ¿ ¶É ¸ Ç ¸ºµ „ µ¿ Ê Ã¿ ‚¿¹ À ¸¿ ¾
l¦|’vkuâx†µ’rCt“djxx¸†r†j$€d©k—µj(f•xôjra’C‡©xda§Ú’’nkåu¸†…’»A•¿tj…’’…aa‚ ú
— µ¿É Ë ¿©¿¶µºÍÀ Ú » È ÇÃ
jɆxdrB‡xknaaYÉrtÀrµ‹aÈ
6aa»¥d’t†xu¸‡dºu‡dº¥xdata»dj6xچj½xdÉaâ“Ydun’¿A„TYiaAdø º r»†jCÇaa†tÐraÍi…Dia»
À Á À ½¿» »º¹ µ ¸µ ½¿¶É ¶ À ¸º» º ºËµ ¿¶ ¸ ¹ · Ú¿¸Û ™ — À Ú ¼ » Ê ÈÉ º» À »º µ À ¼¹ º ¼
•¿jk’ï„u’vkjµ6arBdª•x•aa»†tkºj‡aadBjBjjaadu‡a—’»†rdxx¿xx’taY‹ar£†tkdat’x¿d©S
Ýá È¿ ‚ ¸É ÃºÈ „ Á À à ¸º Ê¿ ÚÌ Æ À º à Ⱥ ¾ ‚¿ ¿‚ ɹÀ Í ½¿¸µ ·º ÇÉ ¾¿¸ ¶Ì É ¶ À ÚÉ » À È ÇÉ ¶µº Í À ¸ É
— nr»•’kÿjrkj•§iaav—$r!aÀ‹u’…2l§¸xx§âarÈk&ɀd©kkj!Ciaa»†„—jȐa¾t¿&jrjx)u’u¹
Ã É © À µ ½ ¿ » È ¿ Ë ¹ ½ ¼ » » É È É … É » ¶ à ¶ ¸ ¿ º Ê ¿ ¸ À » À ¿ È º µ ¹ À ½ ¼ » øº à º º ‚ º » à ¿ ‚ ¹ „ ¸ É
daaa†j»†‡© d’xrô€·Yd¿u¸¥Car(—µ’r‹ÈkxÿÀ’dºkCr͆€€S —   Y’Çat»†a‡raÍix¹YÚiat»j†atÀr‡aÀ  
Ý¿ ¾ À ¾º º ¼á¿¸ Í Ì Ú ¶ „ Á À Ã Ç ¸ À ¿¹µ ¸ µ É É ÈÉ À Ú À º õ À ¼ À ¼ » ɹ¿ ¾ ÿ…
„u’ÉufrC’A•x¥aadj†¿‡xtjkr¥’C’—x¿j‚k§tDªj·xx¸†dº6xY|TÀ’dkµ)ia»tta½†j“kj©j·‡x„ad’—rÀ
¸ ¹…É » ¿ » Ê¿ Ú Ç À »É ¹ … „ ÿ ‚µ À Ë À ῵ µ ½ À è Æ ¹ µ è · ó — ¸º º ¼ »¿ ¾ º » ǵ ¸ Æ … ÿ ‚µ
¥
¨¥ lxÿ¹IrdYaat†a‡…cja͆x½‡Ár»
Ì Ú ¿ ¸ É » ¿ Ì Ç À » º ¾ À ¶ ¿ ¸ º É óCu‹aaaÀat$lÊ Ú†TÍ |—   r»ataaa¥x¸láCrA€jôÌtkµ
° É » À Í ¾ ‚ º øº ú É À Í À ¾ ‚ „ ¼ É » Ê Ã ¿ È Ç
Ýudºj‡xad’‚}’&xatacaÀ’dÛ!‹dº   ¤xa†º!‡ †¿jdx¶—©aCarÈk(r—’ɀdD}ST½tatkl¼‡a)’jkdaÍt’¸
¸ ·…„ ÿ º » ¿¸ ¶ À » Ú ¸ À õ Ì À Ü ¾ ¹ »¿ É… … À » À ¿ ¸ Àµ é ¶É ¡ — À »É ¶µ … À Ë À¶µº À
ݺ¾¿º Ú¿¸¶º á¿ ¿¶„ÿ¸ ǵ¸ Æɸµ “Ï ¸ºÃ º · À¸ º ¶µºÍÀ ¿É ¶É Ç Ú ¾¹ ¿¸ ¹ ¿¶¿ À
kad†x¸ xt†rF$’!x…axâk’Ša†…¿(†na2lÊa§jdºkµ&aÀjkdta’¸xdrË!t¶!Y†ºa…(uâTÌaxda¾a6Á
É Ú „µ º ¹ ǵ ¸ Æ ·… „ à ‚µ À É © ¾º áµµ ¿ ¾ À à À É º » ¿ Ë ¡ À ¸ µ Ì ¼ » ¿ ¾ ¸ ºµ º ‚ º » ½ ¿ µ ¿© ¿ » ‡ —– Î
V…dxDkj©j‡xad¿’—r2…’†xk‡xax ‹’µ‹»†’dj†¿©¨’nºkT©ada’‹‚†kr¾†ji¼aadtÐx‡j!„˜’U U œÏâ¹
 
iaad†raddXr»†xta†jkj†Û Qat†aArx¶krp’¿ja†ºxx¸†atrx Tdaa»†l’t’atË’jkµdatÀ’adÉra}¹Akj©Æ
½ ¼»»Éµ À‚¿Ì ¸ º ÚÀ¾º‚µ¶ ý ºÀ»ºÍ Æ Ã µ À º »» ¹ µ»À È — ËÇÀ º Ê¿ÃÀ¾‚ À¶ ºÍ ¸¶ ¾‚ ǵ¸
Ýu‡…ajkrºjCad$xrTax!—’d•r’dTÌaju¸†nºxfaàڐr&¿x…ax¶k•rrT†ºxdkâ’jÉaï¨ v¤Çrtöan•¿
·…„ ÿ ‚µ À » À »¿ ¿ ¸ Í Ì ¿ ¸ ǵ ¸ºÇ Ã¹Ç ¿ » µ ¹… À É » ¶„ ÿ µÉ » Ì ½ ¸ºµ Ë À ¶ ¸ © Ã È Ú À èá
x‹»rQ|—¤’†µ’v’¥dxdÛ§§atÉj†j‡a‡µ†rCaa»†t’¹†raÉ‹(ia…n¿jk…§u•j¹†aat¾’†©rtÃ’daa‚1d’xrÍ
¿¶É È ¦ À ¸ É Ãá¿ ½¿¸ ¹ ½ À » ¹¿Èº à µ À Ç À º Ã É ¾ ‚ » º ¼ »¹ »µ¿ „¸É ¿ ¾ À ¸µ Æ Ã À¿ ¾ ¼á¿¸
ÌTY’’nk)QÚitadaa½†j2Yajkdta’xdriBita»—•ÇxrX…¿’drªtÀAiadu…x¶†jar2rÃ’t’YÚd’‚j·c!‡
À ÚǸºµ À ¼ » »¿ ¾ º» À Ú À¶µº Í À¸¿É Ë µ º ¼ » É… ¹µ Ì ¸ áÉ ¾ … º ¼ ¾¿¸¿ º» „ Á À à À · »Ç ¿ ¼
¤
¥ £ ¢ 
¡
 B© ƒ)3)©('Fw!@& #(5 $ %@%¦ @
7A¦ 7 43 ¨¦3 7$ ¦ " " ¦3 w
¡
˜nÐ )†xdr&Yrdx¸’r†j»†‡$Yiad’jÈ’Çkj„u•—…td$t·’dxD’nkºia»tta½†jºiad’jkj‚
—– “ Πɵ ¿ É Ë À Ú É ¾ ¿ É ¾º º© À Ú ¼ » á ¿ · µ ¸ É É ¶ ¿ ¸ © ¿ Ú À ¸ ºµ ¼ » ¿ ¾ º » ¼ » á ¿ È¿
Ì   ©   © at¾(†adaCrnº txr»‹QxTatãÉVad|jaDºx¶’…’drdá’)¹ Ɇ…‹“rda¾&2x¿at¿…2r»
„ ÿ ÇÉ ¶É ¸ À õ Ì ¿¶É È ¦ — À À Ú ¾¿ Ü» À ¸¿áÉ ¾ ¿ µ¿É Ë À ÿ ¿ µ ¾ ‚ ¹ É
©‹†xu…2j!’d—&iadá’jkpvlچat†j…¹†’àaj¶kdaajx¿‹Ë Æ’ªvÉ€•X‡w¥kjf…dV  )rd¿a’r‡kµ
¸ ÆÉ Íº¹¸¿ º» À ¸ºµ º ¼ » ¿È¿ ™ — º À »ºÈº ¿ ‚ Ú À µº Í À¸ É · è ÆÉ È Ãá¿ ÌI« ÃºÈ É G É » ¾ ¸ ‚º
’¾‡’6†d’xr†ta’x¶‡aBj’…2xdk§’tadaa½†jD„x’j¹†atÀ’aj¸†ad¿xkjŠ•tÐdj¥†kj†ktÌxtkjÈd¿xd†µ
Ý º‚ ¿©¿»¸ »º¾¾· º¾ ºÈÀ¹ ¹ „¸ºµ Æ·»»¿¾ º» ¸É ¿¾ ·¾ µ» ¶µ ¿» Ê¿ µº» Úºµ¹¿µ ºÃº Ú ÚÉ
ú— ½º¸º ‚À ¸¿¸Û ¸É À¾¸ ÚµµÉ ¾ º ·á » ‡— ¼¸¿áÉ ¾ ºÀ©·¾ È º ¼¾¿¸¿¶º» À ÐÌϔ̫̥ ’
dT†xdkµ6a’¸6xxd}„u•j¹’aj’ÉVk†•r§Ú†jÈ’diºj¼!T©’…’dria•utr|iadu…x†ja–’U xx’xjx’‚Ìaê«Î
̤†xaatriHÌlklgÌT‚ —X§•À’…Qdredjx¹’j’ra•¿k†•ATatãÉVakjdaatA¤½aa»†tÐrai…¹9k…aadx¥kµ
¾º ÚÀ¾‚É » — Úµ — ¸ À ¸Ç ÚÉ ‚ ½¿» À¸É Àã µµÉ Ì ÀÀ ÚÀµ¶¿¾‚‚É Ì À º µ ÀÍ ¼ ¼µ¿¾‚¿¹ Ç
ÝuŠrÍj‡aÀ!jd¿udÛctAQ©¼Y†x†r—ཐx—dºaaYڐ‹ar§aa»†lrx¹acaa‡’…nrj·!aa†ºtÃ’†a†tȇaa‚C’j»
¸ ÆÉ ·… º» Ú ¸ À ¾ ™ — Úº¸µ Àµ ¿¶µ Í À É » À È Ç À º Ê À È ½ À »º »¹É ¾ º À » ¹É ¸µ º ¾ º¿
’¥
aa—dx†jxn‹¾†at»’’x†…kµ
—ÇÀµº¹¿»¹É ÚºÀ Ç¿¸µ¿
i…’aadx¸†tkjAaa»‡a•nrajA•’xdaj¶krrÈÇkjdº’‹’¹Ç&’‡µxja½rjrµ ¿xd§dxata͆x¸†©’¤jadÉr’‹µ
Ú ¼¹Àͽ¿ µ·º» ºÀ ºÃ¹É ¾‚· º¿»¸º¾ µ À µ¸ Çà À¸ ¿» É Í· à ½ ¸Û Ú¿¶À» ¿ µ ´— ½¿»½ Í·Ã
„udjÇ‹|…Šdj’dª‹ta½†jA†tnr•’Àk£u¸†xj»xtkºu•j¹†j‡a…’‚dT½ajkdta’¸xdrBdxadr¾’a•©xxtxk…A™
¸ºÈ é ¼¹ ¸ºÈ·á É »¿ ¾ º» ¹¿ ÃÉ »© µ „ µ¿ „ à ¸É ¿Èº õ¿ Ì À¶µº Í À ¿É Ë ¾¿¸ ¶É ¸ ¸É ·¶„ ÿ¶µ¿
à Àµ º À »º Ã¹É ¾ ‚É » ½ À è Æ ¹ ¼…É ¶¿ Ì ÃÉ » À ¸º· À¾º º© U ȿ˹ É » ¸ºÉ Í Ã¿‚ ½ ¾¿
—©¼‹’k&at†a•nrtrCaªÉu|‡tj‚ )Ϥ nr•©’—µ!d’t¾aa†j»†‡»À f Vºjkj’Dr»nrj·rj§i¼adx¸
ݐxY’Érdaa‡’§¿‡…†¿†dad’§‡jrkaÀ   unºkµ   uxNj’¹u†n6èuk…“dª•x¥dx†x†r—(ºta†ºt’n‹¾aA)
¿¶ Ì »¿¾½º» ©¿¹ ©¿¾¿‚ ¿©¿» È¿ … „¸ „¸ à ¸µº ·µ¿ ¸º Ê¿ Ú ½¿ Úº¸µ Àµ À» Ã¹É ‚
— Ú ¼» É ¾Ì ºÃº¸É…ɶ¿‚ Ú ¶µ¹¿» ‚Ç Ã µ ¿¸¶ ¾¸¸
TW iax¹†ralچa—u•—tjcaÀjkj†j’·t’rª!¾dxadÉr’a•É
½ ¶µº Í À ¸ ¿É ¸ºÉ ¶ À …¿ ¹ Ï a I U
aÀjkdta’xdrË(ddaat»‡’xaÌ’•c y 6U ) u SfG ) ¶t(di¢T!u dc EW I f¢U 6tx†aÇa)a¾a!ja†x¸C…¹
É ¶ ¶ É £ — W © a UG W À À ¹ ¿ µ · À ‚ À ¶ Í ¿ ½ ¿
Ý À Í ½ ¸ µ · º » … À Ã á ¹ Ç µ ¸ øº É ¸ µ ¿ Ç À ¾ ¿ ¸ º É ¾ ¸ ¿ ¸ Í Ì ¸ º À ¹ ¶ º Ï — µ À É » » º À ¾ ‚ U ¶ À Ü É ¾
’tad¿u†t—’6À‡ardxAkjdja‡x©aadxa¶†dr’}xr’r„xdjÈ’xi¿x•©kl! —’j’rY  rB‡ø º Ȑ…¹’aa¤I hG ax‹x
U
W x aIU IfU f
aD
a
I ¥ fG Ï G ‘¤fG a ES¤U
G ƒa¡U G D •U y 
U rU G D Y U y   SfG 
© Ï 
5c ! åYw y
lچaa‡ª’rd•u…iaa‡xd¿’r—¿§aªÆ’‹ÈtÐk’nj¹|—rÀad¿
Ì º À »º ÊÉ ¾á¿¸¿ Ú ¼ » ¾º Ú » È Ú À è · º µ ǵ¸ºÉ ¼µ ‚
¼ Ú º ¸ Àµ º À » º Ⱥ ¿ ‚ º ¸ É „ ·… º ¾ ¹ À · É É… · » » à ¹ ¸µ ‚ ¸ º É Á º ¾ UG © Y c ¾ ¿ ¼ ¿ ¸
Y†x†µrkpaa†j‡x¹†jAx’a¸uaÃ’‡†a}26a͆€È—àÆ’at†ºa•nÉa‡x¿jµddD‡a„I h…4) 5c §a f 'd’ái…¹£xrÍ
„ À¾º¹¿¾‚ ¿¶©º ¿¸ Ì ¸º Ⱥ õ IÏÏ … À Ì E ¿È „¸ à ‚¹ ½¿ » »º
 Uy a E
Ìrx¸ra†…nta2x•kl! — T   ! ÏcY y x f ‘b3 Sf U'u‹Í’Xdj·r‡a‡lv•fGsaX— Ff 0 jDu…¿a’…(d’a‡xÚ
faÀ‡’&kjd’t†xiI f Uf…c a f c xxadxkxAr‡I f 0 ¢U a f U atn‹‡…’’lôja¸†…¿aa)„’†a‡¿2r†€—…Da¸ l
Ý … º » Ç µ ¸ øº É ¸ µ ¿ G ·¶„ÿ¶µ¿ ™ — G ÚÀÍÉ» ¿á ¦ —É µ ¾‚ »ºÍ ÉÍÉ ÈÉ É
— · à µ ¸ À¹É ¾ ‚É ¸º· Ⱥ õ Ú¿ ¾¿¸¿¶ Ì À »º Ã¹É ‚É
X‹’ÀkI„ur…nradr»d’‹tcdadxxx¹‹tÇaa†t’†r¾adr»
¿jxa—ur—xj»u…aa»††tC„uxataa$n’r‡t•Ú‹“X†Ivf 0 Tiچr‡§YÚf 0 ¹†xr»†xdxÚ}a§i¼rª’Ét)¹
»„ ú¸ Àµ¿ ¸¿ º À º Áº ¾ ¸Ç » À ¾ ‚ ¸º · Ⱥ õ É » À Ì G U ºÉ »… ¼ ¿¸ º Ú¿ …À ½ È Ê ¶
ld‡Érd’àaji£ ’U a 8ja†xâ‡ar…¹eaad¿xa¶†dr’¸)x¸’j¹jŠ‹¾†j’· d’¿xrvldx¸&$rdx†x—&„a—Aü
Ì Ú¿… ¾á¿ Ú À¶É — U À¶ Í¿¸ À… À Ãá Æ À ¾ ¸ ºÉ ¾ „ É À Ê ºÈ ¼á ¸ Í Ì Ú¿ ¹ ¸ À¿¸µ¿µ ú
— º À » º Ã ¹ É ¾ ‚ É øº º „ Á À Ã ¸ Ç » º Ú ¿ » Ê ¿ Ú Ì ½ » » Ç ¿ µ ¿ ‚ µ ¸ øº É ¸ µ
xat†a•nrtr»l…ar}„uxt†xjŠ•xrTd¿ja’•u¸†…’}Çkjdja‡x¿ © c a #c %rjkraÀatrkx©†ÉruŠrà W W ¼ ÃÀµ É » ÍÀ ú¹ Ç »¸ Æ
Ý¿ á è Æ · È º Ã µ ¿ ½ ¿ » Ç ¿ µ ‚ Ç ¸ øº É ¸ µ ¿ É À µ ¿ © ¿ ¸ º Ã ¿
dkµ•ª±T— Ff 0 aa†aprÃu‡a†j2ar»†ßß¿†©kº6l’r‡t)jÈ“d’»a•’x¸†x¿j&kµjdja‡xD€Ã’k)‡xdÛBtµ…A™
E ÇÀ»ºÍ Æ ¶º¾º‚ ɸ º Ú¿ Ú
— a À»º Úº¾¹ ¸ º Ú¿ Ú º ¼ ¸º¾ µÀÈ ¹ ·Ã Ç ¹ ¼ÈÉ Ã À¾ ½¿ Úº¸µÀ ½¿¸Û „¸ ùɾ‚
€@ ¦f 0 a‡x†a…ö¼’r»†ßß£it»udt’¶k‹r2!c   r’Àkµ   †Éj|rvu¶ata‚&ß†u‡rkµ!dxd&u…Çr’†raj·
†l’ßöY6¿urjlaA’tjrȇaAajU a 5a—dx¹†jxn‹µta†¿xDdžu’aadx¸†a—jDu‡µd©…’BU ¨¨ÀtA™
Úº Ê¿ Ú ¼ Ú ¸ÍÌ ÚÀ ʿÿ‚ º¾ ™— U Ç À µ º ¿ » ¹ É ¾ É ¶ Í ¸ É ¹ À Í ½ ¿ µ · º » „ ¸ º øº º » · ac ¾
@
x a
U
vϕfG
IÏ G c •U W 1" U
a ƒc W
·Q‡u¸†‹k§’·xknaaYr»traÀt’xx—†’V 
Úº µ Àµ Æ ¶µº Í À ÚÉ À È Ú ¾¸¿ ÚµµÉ
— ¸ ¶ º F á ¿Ý ¾ º Ã Ã ¿ ¾ ¸ » ¿
Xa‡vC’¬’†tat’rdx¶
Y†x†µrkµ¥djd’jkj&aa»†ajd’k‡d’•aa‚&2Ɇ…¿‹Ë&aaàaaj¸xxk‡’r¾ÞYtkjf‹¾†6ªj·r‡a‡•ú
¼ Úº ¸ À ½¿ »á¿ È¿ ‚ Ç À º Í ·á¿ ºµµº ã¿ ¾ ¹ µ É „ ÿ ¾ Ú À ¾ ¿ ÚµµÉ ¼ Ú º ú È…É Úº è Æ Èº õ
—¤aaVad¿V’aÀ¥j’x•rd•Cnr†€—&C½aDèltaa‡…’…vÌ’…¿‹Ë x…a¿x¸ Úaa’…xkµ†•r¾eYB’‹a†Yó
À À ãÉ Ú ¾ Ü» À¶¸¿áÉ ¾á¿ ËÉ ÍÉ ÈÉ… ¹ À Æɶ À » ¿¹ µ É ¿¶„ à À¾¸¿ Ú µÉ ¼ Ú µÉͽº
j…f…’x)’†xjxj’a¶dÉ
—É© ¿ Ú À¸µ¿»¹À¸
½¿¶µºÍ À¸¿É Ë ¹¿¶À » ¿ µ À …À Ú À» È¿ ǵ ¸É…É ¿ ¸º Ê¿ Ì ¸É µ Ì ¸ º Ü ÜÛ ¸¿ — ¼ º¸ Àµ ½ »»É
dxkdta’xdr©†xaat͆u¸‡ria§atrkB—j„u•—t¶Bnª•xÚ’TÀ’•a¸†j¶†Xt¶†VQ‡2xx¸ l ©Yچx†µrk&d¿jau¹
daaaadxdxCdxa¥j†µ’rCd’AƋÃ($—j„u•j¹†aaaj¸†r•©ka¾!dª•xânr•’—§ajkdºta’xdÉ©1jÉ|‡u†‹kµ
Ý¿ ¾À » Àá Ú¿¶ ½¿¶É ¸ À¸ É Í ½¿á ¹ ǵ ¸É ¿¾À¾ µ À º ¸º Ê¿ Ú ÃÉ »©Àµ ½À¶µ ÍÀ¸¿ S — Úº¸µ À
†V†’r•nrt’©„ud—©Ç†&ªÆ•r’†rajia¾‹©©u¸’taa‡•¿xŠnª•x|xdrAt¶’t†duåa¾†ßaaaVºi’†x¿ta‚
ÇÉ ÚºÇ Ã¹É ¾ ‚ · ¸ºµ É è Ç Ã¹É ¾ ‚· º É ‚ ¹ „ É ¶ À »… ¹ ¸º Ê¿ Ú µ¿É Ë ¶É Ì ¿©¿¸ ¼ º Ú À ¾ ‚ ¼ ¸µ ¾
’…a…nje‡ø º …’aa‚ YÚ(tkjfÉ‹¾ dj»a€È YTaad|t¾V’tÀöj’¸x•rd•tnv—¥u’†a¥dj’dá
¿ »„ ÿ¹¿ È Ú Èº¹ À ¾ ¼ º ú È… Ú¿ »É ú — À À ãÉ Ú ¿ Ü » À ¶ ¿áÉ ¾á¿ · ÍÉ ÈÉ… „ ¸É Áº ¾ ¸º È·
„ ¸ºµ É Ì Çµ ¸º »É µ ¿ „…ǹµ É » É ¾á ¿ ¸ Ì „ Ç Ã¹É ¾ · ¿ Ú À ¿ Ë º » ½¿ ¾¿ ¸ ¿ ¶ Ì · Úº µ À Æ · ¾¿ ¸ ¶º
xdk(„tk’n’da¸†xIf’…§Ç†rx¸’‹•¿(xx‹u¸xr•nrt‚’!xtrÈkj†á’¿†jCtxxxr€Q‡u¸†‹kµjadxx¿x†j»
’nkµ djkj’À djkj|…¹“rª†ºßÚ a’¸†dºßڐjY‹d§xdrrY±TtaVad|jaàdx’x•Érd’cdj»
À¸º ڿȿ˹ Ú¿È¿Ë ¼ · È Ê Ú À µ ¿‚ ¼ Ú À õº ¿¶É » È ¦ — À À ãÉ Ú ¾¿ Ü» À ½¿¶¸¿á ¾á¿ ½¿
f†t¿j&dxtaaDkjdd|ta—©jµrd6x¶r‹ÈQr—’Vچx¸†rÀkdžakµnaaYrtrÈB†akµnaaÀ’…‹µkj¸rajrdA™
Ý…º à ‚ ½¿ ¶É ¶ À » ǵ ¸ºÉ Ú À »É… º » É »¿ ¿ É » ¦ É º µ µ É ¶ º Í À ÚÉ » À ÇÉ ¶ º Í ¸¿É Ë Çµ À Í · ÿ
— k¿j’¹(rjx’rd’kj|x!‡kåu¸’€—’åô©Yچx¸†rÀk½x—daa’…‹»ta»†ªr…a“aÀt†º’…nÉrj¥aÀªÆ
È Ë É » ¿»¸É ¾á¿ È¿Ë ¼¹ ¿©º „ É È¿‚ À Ì ¼ º µ µ ¿¶µºÍÀ¸¿É Ë ÇÀ º Ê À¹È Ç » »¹ ¾· ½ è
ÝuatÀQtkjdaaadXTdajr‚†kr‡’Ciaxr†aa¾jx¶†a‡º’Ciaadtµx‡jYaª‡ª’tk€aajajQ¬’xdkIux‡……¹
· ¾ Ú Àµ ¶ ¿ ¾ ‚ ‚ É Ì » ¿ ¾ ¸ ºµ ¾º ‚ ½ ¼ » ¸ » º ¾ · º ¾ » ½ ¼ » ½ ¿ à ¿ © ¿ » Ú Ì Ú º Ê É ¶µ Ì Æ À ã ¶ » · ÜÝ „ ¸ ºµ „ ¸ Ç
¿ ¸ ý µ ¿ „ ¸ À Í · ÿ ‚ ¹ ῵ ¿ ‚µ Á ½ µ¿ ¾ ‚ … À » À ¿ Ì ’ Ì « ËÉ º È…É ¾ ¹ µ¿ à À ¾¿ ¹¿© Ê · ¶É
xdÛ BxÉ‹Ë(xrajrj!†¿’•kxjkâË’À6a†ºx¸†…aaBt“a‹ÈkXaTjân€Ãkjfdr)(„…ajadx††Bºla)}¡
&
 © )7l2 ADb©
¯$2³
A (
¯9¥­ B ³$¯ A&²²&BA¯ ³²
 6(C8! 4 ³ IDl2 D)CB8C¦!² ¦¯ ¥H¥ ­8B8! 4 “³C( ­
9
B 2& ©(
¯³²(
&B³ ³¨ ©&
C8C²“©¨10 ³“8! 1!(¨# §&)¥H¥ V0 ­ ¦Y£9 ±2 “C¨0 o¡
¦ ¤E & A¯¢ ­  
’¥

Ì•†ÏHjU adxCaaãjna“t†x†a…$‡ja†ºxadr¾‹(d’d•a¾’CjŠ‡tÃku¸ÿn‹†x‡‹¾C’2…aЕá’j“ta(j»
µ — ¿ ÿ¶¿ À À ¶Éº ¾ À »º Úº ¾¹ ¿©¿» ¾ ¸ ¶É É Ë ¸º ·áº ¸ À¶ ʺ º ËÉ ¾º Ú…É Ë À Á„ ¿ º» À ¾ ‚ ¿
ÌTdx†xat§kjdªÊ’t§r†€€¤¬’x’ ÿxa¾aß܇©kå‡rr’r—¿x†aa‚Ciadu…xQ¤xA‡ºa—u!µ ’¸r†xÚta¾
½ ¿ ¸ µ ¿ ¾ ‚ ǵ ¸ º É ¶ É Í É È É S —– ” Î º Ú À ¿ º ¹ „µ À à À È ¹ ¿ ¾ º ¼ ¾ ¿ ¸ ¿ ¶ Ì ½ ¿ ¶ Ê Ãº ¸ ¼ » º À
Ý ‚ ¶ Û ¸ º É ¹ ¼µ À ‚ ¿ ¿ »µ º º ¸ » À „ » º Í¿ µ „ À íÝ ¸ ˺ S — G ¼ ú Ⱥ ¾ ‚ º ¼ Ú ¸ µ · ‚ ¿ È É… ¸ º Ⱥ · ¿ ¾ ¶
kºjkµj†“nj|—rad&’kna¾†xra)’†a‡(»†ºkuaÃ’A¬u‹p1l  p‹kjtaBiYaÀ’‡aadjD—$dj‡’ad¿xkµ
’…a…njÈQtA†tkxAxr†tk’nªÊ’tdtaa»†tÃ’†ra‚j(’rt¾‡©a†iYÉ†µ™ªB…uŠura‡xaa¾a©Àr‡d†axdr»
¿ »„ ÿ¹¿ É ¶ ʺ ú¸ ¿¸ ÍÌ Çµ ¸º É ¶¿Ì Ç À º ¹É ¾ · Ú ¸ À ¿ ÃÉ ½ ¼ Ú º Ê ¸¿¸ „¸ À »º Ú À ‚ õºÌ ¿¶É
aYalxta»u…†|åi¼’taa¾†ø‹ka¾†j•aa»†t’¹†rajµrxr»†tnÉu’Àxx¶†BVچt•aarÌ„rÃdf…¹ ½i…’†jB©í
Ý È ¦ — Ú¿ ¶ À ¸ÇÉ Ú Ú ¸ · » º¹º º ‚ Æ À º Ã É ¾ ‚ · É » ¸ º à ¹ ¹ Û É º Ãá¿ ¾ ‚ ÈÇ ©… ¼¹ ¾º ‚ É
¤ ¦¤
˜‡¦§¥¡ U G ¦§¥¡ 7Y I¹ 5jA†tkx}aa»†ª•tÐjµt̘‡§¥¡ V G §¥¡ V Y â†É€kj‡a¾a£V vxDa»taaÀrkº…¹
—– ¤ U Î U À ¶ ʺ ú ¸ º À º Ê ¿ ¿ ‚ É –¦¤ Î Ë ÃºÈº ‚ ¹ É Ã©· · À Í Ã
„u¸•j’Ar¾‡jv—’•d’xrrªdx&Drd¿u‡x¿kµ aÃkAajajaA‡xdaa‚¬Ý ‡kº6ªjr‡aïaa»†t͆u¸ Du•Éj†¿xx†µ
ɹ À Ê ºÈ È¿ ‚ ¼á¿¸ Í Ì Ú¿¸ ¹ ¸ À ¸µ „ º ü —É ¶¸ · ʺ Ú¿ ¾ ¿© è Æ· Ⱥ õ º À º º ¹ „¸ ¹ ¹¸
Ý ½º ¸º È· Ç ¾¿¸¿¶ÌI ¾ ¸¿ Ú ¸É ¶µ · ‚É Ì º Ú À ¾ É G c · à Àµ º ʺ à ¸ „ ɹ ¼ ÈÉ Ã¶ ¾ ‚ ¸ Ê¿
’†jȵdj’dá}nɋxxxx†Sd¿u…x„u•a—aad—…xT¾†xata‚r»—)¦¤ r’—ix¶A†tkºx6¶6u¸’u|r€xaÀaaBnºª•xÚ
» ¦ Ì V Ì Ì U Ë ¼ » º Ú º ¾ º ‚ Ç À » º Í » … ¸ º É Í · ¿ ‚ º Ã ¿ ¾ ¸ » ¿@
lQ—j" V ’8T" U TH|aa»†ß†a†j!aa†tnɋ‡ÿnrjrÐjC¾†atÐa’‹x¶ …u¸†…’…„akxrrÃa“t†x†a…¹»d¿x¸ Æ„ µ¿» ú¸ À È À»º Úº¾ ¶
ÝuAʇºxdaa‚!irª’tA†t†A1l†º6ªjrt)$‹Àx¸†…¿k)Çaa†t’¹†raj2r͆€É€S jS—’‹Q  lk€‡IXu†…ad¿xkµ
· Ú¿ ¾ ½ ¼ È ÊÉ ¶ …º ¾º t— Ú è Æ· Ⱥ õ ¹ ¸ ¿ µ µ À »º Ã É ¾ ‚· É É È —¥ µ À — Úµ Ì „¸µ¿ ¾ ¶
†Éj†tx·!‡kº " V x‡I rntaÀ’t†x§x!aAr‡ºu¸†Cta»†jtÃx’x‡u·—8‡Xu¸†…adxkµ&xº—G " U ‡SjA†tkºx¸
Ç ¹ ¿ à © ¿ © G À Ì À Ã É ¶ ¸ ¾ º ¹ ¸ ¿ Ç » Ê ¾ µ Ç À º » ¿ ¶ ¸ ¿ à ¿ © G @ V Ì I „ µ ¿ ¾ ¿ ¶ øº ÌI À¶ ʺ Ã
at†ªÊ•ad¿’—G ˆYt’raÀ‹’d’x§kjdj‡…aa†ºxtrdr!’‡ªr¾†x¸†µ ÝntŠ‡tku¸ Y†x†rkCat’’x†…Y±—ta»
ºÀ»º ¿Ã ‚ U À ÚÉ¸É » Ⱦ¿¿¶ ǵ¸º· À¾ ¸¶É ¾É Ë „»º Ê º ɶ ʺú ¼ Úº¸µ Àµ ºÀ»Ç¿¸µ¿ ó Ç
 
p‹†ºu¸‡µ¥xaYrtrÈI‹§„u…ar•òÚiYdɆµ چxCjŠ•xT€xA†tÃkx¥uta»jr¿x&ªårÇ| €x¶A†ºtkx¸Ckµ
Ý Ê¾ ·¶À ÚÉ»À É» ¸ÇÀù ¼ Ú º¸ ¿» Ê¿ Ú Ì ·¶ ʺ º¸ „¸· ¶ à ¸ º Ê À µ — · Ê Ãº Ç
 
’„u¸•…’xaDrx¹†a¸†•—Dd’a†€É‹vt’…antaÀ’t†ºx6„ur…nÉa‡x¿j‚’»†lr¾†x¸†)rÐV TjAʆtkx(Àtadu¸t†‹’¸
Ý É©À¹ È ¸ À É µÉ… »¿Ì ÇÉ È ‚ Ì¿»„ Ãɶ ¸¾ ¹ ¸ À¹ ¸µ „ º Ê º µ À µ — À¶ ºÃº¸ À¾¿ ¶ºÉ ¾
djxa—aaÆr‹‚XT’†…xkxtÃ’åjxtnt¶a’t¾†x&¹(Çku„u’É nr…¹Inª•x“d)urxld¿‡‹•ÞÚajÉaI’‡ºªÊ
½¿»„ ú Ã É ¾É Ì À¸µ¿¶µ¿ ‚ ½¿»„ÃÉ À¸ º¹ µ ¸ èÉ ¾ ¸º Ê¿ Ú »¿ ¿¸ Í Ì Ú …É ¾á¿ À¶ ¸ „»
’†x†D»‡ø º ’‚†ajaat§d’adx§tark6†jÞ¡w†¦§¥¡ U!jx§¥¡ U Y x¿6dx’ta‚6aj•£kuu’…©’…aÈ£rd’—µxjkµ
Ý ¾º ¸µ à º ¾ ¶ À ¾ ‚ Ú¿ ã »¿ ¶ Ú À » È¿ ½º » — ¤ ¿ È ¦¤ ¸ ½¿ ÚǾ „ÿȹ ǵ„¸É À¹ É »á¿ ¿‚
†Érd¿u…x¶’jaA‡akxDrdA¤¬…vj¥ „a”êÎ   ta»†ajd’¿D‡©jaaÀ6ÁVÚ   j¸†’ɀdá’$†€—)|x†x†µdxIË|a»
Ç ¾ ¸ ¿ Ì É ¶ ʺ ú ¸ É » É R —– ” ’ Ì Ï Ì ’ Ç À º Í · á ¿ ¿ » » É À µ à ¿ ¹ Í É È É… Ë ¼ ¹ ¿ ¸ º ¸ ¼
u¸‡dxfa©dadj|a©rrkdxxA†tkxBr»©aAr‡ºu†IÀaadj¹†aaÀktvnÉx}£r͆ɀ—©rkdt¾†u¸‹aÀi†ºti·
Ý µº ¹… À ¿ Á¿ ¾¿ Ë … À É » È¿Ì º ¶ ʺ ú ¸ É Ç » Ê ¾ ¸µ À »É ¿ ¾ µ »É Ã á ¿ É ÈÉ… É »µº º » º ÿ
aja¾†xdjrÈk©xaa»xxdžVdxata¾†r—ºa†j2©a†€—¹Ba‡‹•’‡©
— ¿ » º Ú ¿ » ¿ º ¶ À ¸ É Ú Ú ¿ ¸ · » øº ¹ ¾ º ‚ ¿ º Í É È É … º À … É ¾ á ¿ ¿
Ý¿» Ú º¿¹À ͽ¿¸µ· » ·¶„ÿ¶µ¿ Ì · ¾º ÚÀ¾‚ Á ¼¹ · Ú¿»»º¾ Úµ É ¶ µ¸ À È¿ µ É Ú Ã῾‚ ɸ ¿¸
d’Yi’…’aadx†tkºjxxadxkxj‚†€a†xataiºixAYd’a‡a’¸x¿ßk†µ’‹¾BAÇkjrr—x¹AV†ºt•aaªtdÛAxrÍ
r„u¸•—tjaaxdrrkrajAÊ•!‡ Tja†x)½†jax¾†ºx&’¸†…’»x¸†dajd¿D6u•Éj’Ar¾†j’·xarkjˆ•†’)i¼adu¸…x¶
Ì É…É¶¿‚ Ì¿¶É » È¿ Ì¿» ¿ — À¶ Í¿¸ º»Ë ¹ À µ¿ µº¾¶ ¹ „¸ ¹À Ê ºÈ ¿ ÚÀ È¿ Ὼ» ½ ¾¿ ¿
̀aaxx†ÉVài¼’ata¾†r—a¾†j—’d•r’d§r¾†xata¥†d’a‡a’¸xßÚk†µ’‹3‡aa»†6†’•’¿ aÀ6a†x†…aA™
¶ À » ¸ Ç Ú ½ ¸ · » øº ¹ º º ‚ Ç µ ¸ º Ç Ã ¹ Ç É º Ú À ¾ ‚ ¿ © ¿ » » º ¾ ¿ µ É ¾ Ú º À º è á ¿ á Ú Á ½ º ¸ µ ¿ ¾
˜–’•” I’t¶†atÃku¸‹aDYd’»a‡ºxu¸†‡a·xk‹À2j©a’j¸’r¾†xrr6’T†ßÚaa¾adr»
— “ Î ·¸ ºÃ º »À · Ú¿ » ¹ µµ ¶µ ¿‚ º¾· É º¸ À à ¹Ì ¾º À ‚É
ÌT’¸‹Ér»}’A•x}†a†xataDËj’da}x¹u†nª•¿’!Tata»†tÃ’n‹a‚’‡¿jxdºajkrr¥a¾†xat¾aªitŠÊ•tl†ºtÃ
À ½ ¿» Ê¿ Ú ¹¿ ¾º Ú À ¾ ‚ À¶É ¸ ¿ ¸µº Ê » ‡— Ç À º ¹É ¾ · ¿© »¸ ¾¶µ À È ¼ º Ú À ‚ º ¼ » ¿ õ º
Ýd’á aajxxkµ‡’r§YdxdÛ’Ax—¤’dkàdjadaa½†jÞÀaadj¹†‡xtпjkrâ¹ rªatc½†6•u¸†•r»n’s¥ ¥ GgÀ
¿ Ú À ¾¸¿ Ú µÉ ¾ · Ú¿¸ ¿ ™ À ¸ºµ ½¿» »¿ ¾ º» À »É ¿…„ ‚µ À ¼ È Ê · » º èÇ¿ µÉ ¸º » I
aa†aÍjd’dj»“†¤BTs¥ G ja’•a†…jj£ua£d†xtBjÌ‡j’öj·a…¹njk…2d’tkx•¿’6¾†xata‚2xx¸ l
Ç À » º · á ¿ ¸ º Ú øº » ¹ I ® É ¶ ¸ É ¸ µ ¿ È º » É ¹ È ¸ º º Ú À ¿ » Æ º È À Æ » ¿ » µ ¿ ¸ º Ç » µ Ç ‚ º Ú À ¾ ¸ ¿
—¤aadut¶†dr¾’)¾†xata&(ja†xCjArx¹tk’‡’)¿…¹
ÀÀ¾¿¸ ºÉ ¸ º ÚÀ¾‚ À À¶Í¿¸ ½¿» Ê À È¿‚º» ½
’tad¿u†t—’DNjaµta»†tÃ’nɋa‚’¿†d’xdaj¶krrBx¸’tja’‡…†t¾D©º†6ªtaa‡•xv…aa†ª•rdá’xp¦ ®•T’rY 
Ý À Í ½ ¸µ ·º » Ã È Ç À º ¹ ¾ · ©¿ »¸º ¾ µ À È º É ¸„ ÷ º ¹ º è ÆÉ ¶ À »…¿¹ ̺ À »º ÊÉ ¾ ¿¸ Ï —µ À
”’¥
aat»†aj·•B•xچ’tD膒j‚&†j’À}ºiax¹†jkxu’‡µrad¿
—ÇÀ ºÍ á¿ º¿ ºÇ¾ ¿¿ ÀºÈ ¼» ¿»µ¿ „¸É À‚
¿xaÀrkj†•¿†’jr„u‹akxrCá’B‡kCچalºjªÊ†atBj’Tia…aÃkxrrÈ’‡xut2d…ux¿x©¼’•Éaja’·‡‡ºaD6Ér©u¹
Ú È¿Ëá º»Ì ¸À»µÇ F ¿ ¿©º ºÍ È º¾‚ ¿»Ì ½ ¼»„ º¸ À ¾º¹¸· ¸º¹¸ Ì ¸ ¸„à … ¾ À Á » ¸ ÆÉ
Ý|‡td’)É}!’ta†ajd’DrtÈ(r’!aadÉVad|ja§j¶’x•árdá’&rt(»†‡…†tj(xlB…‹(Àrà nºª•xÚ
¼…É ¶¿ ‚ ¶ ¡ ° Ç À »º Í·á¿ Ç Ã À à À À À ã Ú ¾¿ Ü» À À ¸¿ É ¾ ¿ Ç Ã È º º ÿ‚ „¸ ¼á µ¿É Ë ¸ Ê¿
T̋„urkµ…aak„axdrrkTt’A•¿!1ata†t’n‹a‚’•Yچx¸†rÀk)Çk‹†º6ª‹Í’dá’Iat¾»ddr•©’À&u¸nk)n‹»ada¾
É ¸ À ¿¾‚µ Ì¿¶É » È¿ Ì¿» Ê ‡ —ÇÀ»ºÃ¹É¾ · ¼ º µ µ µ½ è ÆÉ · ¿ „ÿ ¸ºÉ ¾ „ ºµ ÇÉ »¿
’½‡’&ºjd™Ì¤†‡…’…µ |ax¸’rdá’ådrÃudj¥|aA•a‡¥§„x’taa‡…’…“dª•x$…‹™ld¿‡‹•¿ Úaji£
Ý º » È© ½º ǹ Ë ¼ » É ¾ ¿ ËÇ ¸º‚ Ë ¼ » Ê¿ õ ¹ ¸É ¶ À » ¿¹ ¸º Ê¿ Ú µ¿É Ë Ì Ú …É ¾á À¶É
¬†’Ð Îâaajdax—daaYat$dxjaad¿u‡µa—º’Caad—arÃ’dda¸†µ $tnv—(d’…akjk¿ß$d‡u·trµ‹ÃaÈ
—– Ð À À ã ¶ É º ¾ ½ ¿ ¶µ º Í À Ú À Ë ½ ¿ ¹ À Í ½ ¸ · » À À ã É… À À á É ý ÀÍÉ ÈÉ… ½¿»„ÃºÈ Ú ½¿© ¾ È Ç
§a†ajrj!r|d•’’tjaÃ’‡…†tBaA•jˆAaXdda¶ktadjBºj(jaYra‹$d¿xkdatÀ’x¿dr!d’a‡xu†••kµ
À ¼»ºÍ· ÿ‚ À à ¼á ¼¸É¸„ · º¾ ºÀ Ê¿ ¿ ™— ¸ºÉ µ·‚¿È » À¶À ÚÉ »ÀÈ ½ ¶µºÍ ¸ É Ë ½¿»»º¹¸µá¿
dxtaa»&r†jdjn©5raÀ’â’dk…aa†jcd¿’tj¹†‡…aÐj‚krÀDr¾j’t¶†u‹ÀaxCja»†…u¸†•á’kI’xjrª‡u†‹kµ
½¿¶É ¶ À É »º»¿Ë¿ ¡ É ‚ ¸ À ¸ºµ¿ ¾ ½º» ½ » »É ¿…„ ¿ µ É · ¸ º¸ Ë¾É ¿» º¹ µ ¿µ Ç ¸¿Ë Ì Úº¸µ À
’’—daa’…‹Dra!†a†xadr‹C’x)ªT’T’‹ÀQ  Æat’ajYj·aadaa•rkaadxdxx¹†C’t$‹a»‹’À
ËÀ¶µº Í À¸¿É Ë Ç Ã È »º ¾º¸¶É ¾É Ë ÈÀ¹ Ë ´ —« —µ Ì À㶻· Ü Æ »»¿ÀãÇ Ãº¾¾¿¶¿¸ É ËÀ» Ç ÃÈ À Ã
aj†xj&$jdk)½†6ªÆ•r’†rajD†jta½†j&Ë’jxadx¶kdºj&„u†…¿’…’’t!‹n†rt—à!„ª‡akx¸’—dadj‚
Ý¿ ¾¸µ¿‚ À À¸ºµ º è Ç Ã¹É ¾ ‚· ¹¿»¿¾ º» À¶„ ÿ µ » ¸µ »¹À¸¶É À Ãɵ À‚É… ¼ ‡ — Úº ú É…É ¶¿
t’kµu†’ja‚’‹ÿitxakxrA•ad¿’¥atrÈkilxaAʆt§d¿xkdaaj¸x‹ËBdt¶†xxaalºaa‡a•nÉraj£Éj¬†’ ÎÐ
Ú À ¶ ¹ ¿ » · Ç Ã Ú ¼ » „ ú ¸ À Ê ¿ à ‚ Ú À » ¿ µ º Ú À º ¾ Ú ¶µ º Í À ¿ É ¹ ¸ º É º ¸ ¿ ¾ ‚ À »º à ¹ ¾ ‚ · Ì– Ð
„uraÍjd’!)urda’‡xjD’A•x!†tada’rdx!dx¹kºxdºk…aa½†j&u‹vla’¸nx’x¿&x…ax§¼QµdjaS xºtÃ
¸À ·á¿ À „¸À¿¾¸µ¿‚ ¿» Ê¿ Ú ¾ºÃÿ¾¸»¿¶ ½¿ ¸ µ¿¾ º» ¿¸Í Ì ÚÀ º Ú¸ ¿¶„ÿ¸ Ú „ ºÈ —
Ý È…É ¾ Ú è Æ · º à ¹ Ú À ¾ ¸¿ Ú µÉ ¾ ¼ Ú Ç À º Í · ¿ ɵµº ¿ ‚ ¿©¿ Ê¿ Ú ¿ À ÃÉ ¸º — ¶ á À Á¿
kºjfdr•†º6ªjrȇaµeaa’…xkµ†•rY¥aa»†ajdá’“‡†djã’a¾a¥‡j»A’߇…’x¹‹nadlRrI €¿•a6åÀ
’ta‚ چXta‚¥xxadu„u•j¹†xx¸†r†j§dºª•xÚ“ij€n‹Í’‡a!j§Çat»†a•¹nrt’· at‡u¥†ÉrdxxxYrunkµ
á ¿ ¾ øº ¸ · ¿ ¶ „ Ã ¿ ¸ ¸ É ¿ ¹ µ ½ º È ¸ Ê ¿ É Ì É Ã É · … À º » À º Ã É ¾ ‚ Æ À ¾ ¿ º ¸ Ç ¾ ¿ ¸ ¿ ¶ Ì „ ¸ º
daa†jk…†É&ªdrj•dxAʆtkx€dr’¹†raj· dá’xrQÌlaÀjxj3Y¥j|adžradar»†ß†a—jxadx†jÈ
Ý¿¾ ½º» ÇµÇ è ÆÉ Í·á¿ ½¿¶ ºÃº¸ É ÃÇ Ã É ¾‚ ¼ ¿¸ Í Ú ¸¿Ë ¼ Ú ¿» Ì É »¾É¸ º ÚºÃÛ ¿»„ÿ¹¿
Ér†€—adat»†a•nrt’)aad¿†xDat»†a‡&À’t†¿u©u‹v‹„ur’dߐ—2dºjr‡axó¢¢akuurÀajjŠta»atkµ
ÍÉ ÈÉ… É ¸Û Ç À º Ã¹É ¾ ‚ · À À ¾ º¸ Ç À º ¾… ¶ Í ¸ µ ¿¸ Í Ì ¸ À ¸º ÚÉ… ¸ · Ⱥ à G — ǵ„¸ Í· ¿» Ê · Ì Ç
ÝunÉrÍjrj6’»}ªa· t’—ºu•r’†µ ’txa’…nrt(x¸’€…x(¿jx’À’‹À’’‹aÀ2…u¸†trj¸†x¿atcj»a†ßak¤’¸
¸ º · Ã ¿ ‚ º º Ê Æ À © ¸ É ¾ ¸ Æ · » „ Ã À ¹ É ¾ ‚ „ É È É © · » ¹ ¸ · ¸ » º ¹ µ » É ¾ µ ¾ ‚ Ú ¿ ¾ º Ú Ë øº ¾
¹ ¿ — º ¹ µ » É ¾ ¸ µ ¿ ¾ ‚ Ú ¿ » ¾ º Ú Ë øº ¾ ¹ º Ê µ „ ¸ º º ¾ º ‚ » È á ¹ µ ¸ º Ê ¿ Ú Ç ¾ ¿ ¶ º É ¾ ¿ ¸ Í ¶ É
BAírxxx¸†adr’†…aa¥d’t†xtk¤’¸ ªªt·Çkjx’É èkxچa‡’&¿jrk¿’•¿xdª•xDaÀtx¸t†rj¸DxrDda¸
ÌTÀjŠÊ‡tkºu)aÀ‡drdá’•†d’YD•’…anrjr†jãDº’ja¾†xj·xt(Çk’n’r•nÉx•jDa»Ar†ºx†µ Æa‡rd•¿’‡jQ)Y¿…¹
¶ º à ¸ º …É ¾ ¿¿©¿ » Ú º¿ »„ ÃÉ ¾¸ »º ¿» º Ú ¹ È µ ¸ºÇ ù á¿È Ç Ê ¾ ¸ À…É ¾á ¿©¿» Ú · Ú
’tad¿u†t—’»¥Yd’a¾‡xd’r—§¶(a͆€—ådudCCurxldx¥(tÃkjÈ Y‡jIH—H—t’Ya—µ’rÀt’rd’‚âu¸ ‡kj§·
ÝÀͽ ¸µ·º · Ú¿» º Ú¿» È¿ º É ÈÉ… ½¿¸Û ¹ ¿¸ Í Ì Ú¿¸ ¹ ¿ º ± — —¿» ÌÇ ¸ Í· ÿ ¿ Ý¿©º»
Ê · ¿ Í É À ÍµÌ¿ÃºÈ É… ǵ¸ · ºá Ú¿ Ú É À ·¸ Û µ ºµ¹ ɶº¹¿ ºÍ À µ¿ Ê¿ ¿ ¸ É ¼¹º¾‚ ¿¸
a6x¸r2dža¸‹akata—jï—6kjaa¾‡xdx‡…‹‡…’’‹»†AB—j’d5t†…ntÃka)’¸†…’»A•xڇ…’…¹ dºdDÁi…kaa6xrÍ
¤n€kjȇaa|Ya’¸†tadj6¹ © V dad©xciadu…¿x†º’Ikj‚ ’»†ªr‡u†6U 1U
— ËÉ Ãº º¾‚ Ë ¼ ÚÀ µ·‚¿È Ú¿Ã · Ú ¼¾¿¸ ¶ » È¿ ý „ º Ê ¾º¸µ É a
ÀjA’tjBtar‡a†kµ¹µkjddj¹’r•nrda¸†tAaA‡aÃkx¸Dr‡xdx&iax„a†r͆rcxd§¥¡ m7ˆ)§¥¡ 7yTj¶
¶ Ê ¿ ¾ ¿ È · » À Ⱥ ¾ºµ ǵ ¸ºÉ À à ¹É »É µ · É ¶ ʺ º ¸ »º Ú¿ Ú ½ ¼ » ÃÉ É » ú —¦¤ U a U a ¦¤ U Y Ì À
ݪʕad¿jùtaaÉ‹’A—öd©€’rkjxAj£tA†tÃkxBj̘‰¦ ¥¡ V G ¦§¥¡ V Y »n€—jȐat¹Bkµ‹nu¹na†…¿£V ÇaAr†ºx†µ
¿¾ È ¼ã À» ¾© É… ¼á É ÃÀ È¿Ë· º» ɶ ʺ º¸ É – ¤ ¤ Î ËÉ Ãº º¾‚ Ç ÃÉ É¸µ » ʾ ¸
aa»‡’dtÃu’…§d†x· •¿u¸‹!a¸¥5at»†a•nrtr»&’j»xt’x¹†raCu•rdix¹ €Ãnu¹’†xra(‡jª•aºtÃ
ÇÀ º»¿ ¶¸¿ ÿ© ¼á Í ¶É c ºÀ ºÃ¹É¾‚É º¿ „ÃÀ ɾ‚ „¸É¾á ¼ É É ¾º¸»À ¿©¿È Êɶ
…’&ÉrA€jÈ&aa†t’†rajD|‡ºu¸†‹Yó —xxA‡a—u&r»)aAr†ºx†catj¹†atÀkad€n…á&$r͆€€S ’¥ ’rY 
ݵ¿‚ » Ê Ã¿ Ç À »º Ã¹É ¾ ‚· É Ú µ À º¶ ʺ ú¸ É Ç » Ê ¾ ¸µ À À »É ¿ ¾ µ »É ÃÉ ¿ É É ÈÉ ® —µ À
@
U
¡ ¡
¦ ¢£ 
¤¢ ¥£ 
¤¢
c
§§ §§ § § §§ §§
 ©¨ §§§§§ §§§§§ V
 §§§ § § § §§§ §
§ § §§§ §§ § §§
§§§ §§ § §§§ §
§§ §§§ §§ §§ §

Ð
Tj†xjaaÀ’…É‹$Ddar’ÉV‡ataYa¾†xdj2tcrȇaÇ•arÈ’ijaaÀt’ajYÜ
— À¸µ¿» Í ¸¿ Ë À ¶É ¸ Ì Ú… À » À Ú º¸ºÈ ¶É ¶ ¼ º µ ¼ » À ú— Ç ã ¶ »·
nɋadaa’Njkaadxd¿u…††&èl’…¹u†jdxu…¿’¿kµ‹»—…td’‚c À±e ntax‹¾’ª©•‡IdrÍ’‹Ãåjxj’xat¹ªU
Ç »»¿Àã ú¾¾¿¶ ¸¹É ÇÉ Æ· ¸µ¸º¹¸ É É É¶¿ ËɶÀ ÜÉ © É í— ºÉ · µ Ú¿»¹À¸¿¾‚
}†x’Àjaddaa†ºji€dxYfG njdaa†j}u…aAu‡xjx¹’’t¶åj·aa†ßچa¾xª©jaat¾’†µtß†jÈAc Ài¦’¶txÜ
À »º¹ ¸¶É »¿¾½ » É È©¿¶ Ï ¹¿»¿¾½º» Ë·¹È „¸µ¿» À¸ É Æ »»º º ¹ ¸ Æ·¾À ¸ »¿ Úº ‰À À
Ý ¾ — Úº» Ê ¾º¸ ¿µ ½¿¶ ʺú ½º è ÆÇ Ã É ¾‚ Ì ¸ ½¿ » ¾ º» ÇÃ É Ú É ¾© ÃÉ Üºã ®«—µ À
†Érx l†jAr†x†µ}kdxA†tkx¸&†6ª•r’¹†raj·’TÀ’nºkµDdj»ad¿aa½†jB‹aÈ   |YÚdr•¿tnV†ja» l H ’…’rY 
’¥

I a
a…¹u†µr½‡j$xxard’i…µdª•x&iadxxx¶j‡I ÉV†ºx†r—µDÇ†É ªÆ’r•nrt’·—p §   s¥ ¥ G8a†wP " V G V G " U G UhE @E
ºÀ ¸ ºÈ „¸Ç»Ã¿‚ ¼¹ ¸º Ê¿ Ú ½ ¼¾¿¸¿ Ì Ú ¸µÀ è Çùɾ‚ G À ÌI
†jŠÊ‹†u¸‡©kjA†tkx}ra’r„u…r’†rajBxtrk¿j†á’†ºj6½t¾xx¿xd’Vچx¸†r—xT†xÚtaa‹» ¤xEF†aa•’x†µ
Úº» ¾º µ ¿µ À¶ ʺú¸ Ç Ã ÈÌ ¸Ç Ã¹É ¾‚· ¿ ÚÀ È Ë ¿ » ¿ ¿¸ ¶ÌÉ º µ ÀµÌ ¾º À¾‚É GÌ ÚºÀ»Ç¿¸
£G 
dkµV’¿x†j‡aa‡ºutrdr‡Ì‡I ‡  & h© ¥ D  ¢ § h ¥¨© Is¥ G!ddrArx¶x( at†rÀtV’jxa†Va¾d£p
Ý¿ º Úº·… À ¾ ¸ ¶É ¾É Ë £ ¸ºÉÍ Æà ¹ B $ ºÀ»Éµ ‚¿ º¿»„ÃÉ Ú ¿
— BÌ  
†IP Dt  ¥ &Q‰ QC© 
£ ©
7 ¥ 
A‰ e 0Q‰  ¦ C!aadj†aaYÚYÉ‹’daai•x¶kdºaaYdr»arÈrÃ’„P $ k) £¦e © % ©2¥ ) ¥1e ¨c DEh ‰8$ 5aÀa†º‡a¾
BG º À » É ¹ ¿ ¾ À Ú ¾ © ¿ ¾ ‚ º ¿ µ Í À Ú É À À À I B Ì ) G ½ » Áº
Ç À ¸ Ç » À ¾ ‚ µµº ã¿ ¾ ½ À ¶ ¹¿ ¶ ¾É ¶É ¶ Ë ¼ » µº¹… À ÍÉ ÈÉ… ¹¿ µÉ à ¶ … Ú¿ » È¿ ¹ ¸ · © À ¸µ ¿ È Ã ¼
a’xtaaa&†dj’aa‚¥ajkµunxtVÚ¥tc|ax¸†d…faQ̤nv—§†kµ†•€xDaÀ jrkâÿta»•’’‡xjc|dá
µµº ©¿ ¾ ‚ ½¿ Á„ ÿá É Ú„µº¹ ¿¶ » È ¦ — Ç À ãÉ ¸ µ À Ú ¸µ Àµ Ú ¼ »…É ¾ ¿ Á À õ ¶ ǵ„¸ Àµ¿»¸
†na¾•aa␅a•D|…d…$xÉ‹rQxlÚ’taj·’‹Àk§àڐÉV†ºx†r—•ia‡‹öÚdx¶6arI!kju‹kxju…¿
dl’ߧ$rxdajadxC’a‡¿u•a¸†xjȇjþ‡aa»†a†¿’j!aa»†t’dá’!taa‚†jadx$VV|‹¹†jkunx§j’dÉa¸
¸º Ê¿ Ú À É »¸º¾¶»¿¶ ¿»Í ¸É µ¿ º» ÚºÀ º¾ è ¿‚ ÇÀ ºÍ· ¿ ÇÀ㠺㻿¶ É ÚÉ ó — ¿È¿¸º Ú ËÀ¶
aad†x¸å†6膒§ja†x’a‡x¿j“dj!Q‡a¾x&º†º6•u¸†•rC¹!ur„lxâ¹!k’nrÍA‹ud—xax‹»rkT’V†ºtÃ
À À¾¿º ½º á¿ ¿» Í¿¸É ¸µ È ¸º» Ç Úº ¹ èÇ¿ µÉ » ¿¸ Í Ì Ú¿¸ ǵ¸ºÉ Æ Ã¶É… Ì¿¶É È¿ ÌÉ Ú
Ý á ¿ ¾ ™ — Ú º À » º ¾ è ¿ ¿ Ç À º Í · á ¿ ¿ È ¿ ¸ º Ú Ç À » É ¿ … „ Ã ¿ ‚ µ À © º è Æ É ¸ É ¾ … ¿ øº µ ¹ À „ ¸ É È À Ê ¸ º ·
d’aA€ª‡aa†a†’j‚(at»†aj•!¹†jkxdxCaadj¹†‡xad’—r!¿†—6ªa‡µ’r‡•x¹B’u»Cu•€’A•¿(djrÈ
ݺ õ ¹¿ ¸ ¿á¿ ¾ Ë ¼ » Ú¿ »¿ ¸¹É À É ¸ º à à ¸ » À ¿ ¿ » º ¸ µ · µ Úº ¸µ Àµ Ç À ¸ À¹…É ¾ ¿©¿ » ¾ á · È À ¹
ka‡xÌr†xx’•a6|aYd’dx…nlaa¶‡aa—ºurtª‡©ja»†…¹u†µ†tx¶krÀ)†u‡rk}a’r…fr©‡jaj·©rjx|ú
—I £
‡5(‡ ) ¦ )
'7
£ 2A‰hD odx‡ºu†µ‹ktk¿j§d’a‡’»†j’¿
G ½ ¿ Ú ¸ À µ È ‚ ½ ¿ » Í ¿ º ã tjfdr§r|dá!adr̘ddÐ ¹†u…¿’’t§|¼a…aÃ’dá’ß$‹a()„rÀr†j†‡…
¼ »É ¹…É » À à ¼ À »¿ –« Î ¿ ¸ á¿ ¾ Ë »„ À ¿ Ú Ç Ã È À µ ÃÉ ¹¿
’ad’—rB€nɋ’jkD‡k6ª•an•¿’&jaaa‡u¸†‹AaA•¿jnp’—a…u¸†d6èxYaÀ†atVڇaÀt…©’d¥a’dÛDdjɀÈ
Ý „ Ã ¿ ‚ µ À É Ã » © À µ ¿ © º è Æ Ç ¾ è ¿ ‚ À ¶ À » Í ¿ µ À º À Ê Ë ¿ ™ ¿ ¹ µ º · Ú º ¾ ‚ Ú É … » É ¾ ¿ Ú À ¸ ¸ øº
¼ Úº¸ Àµ ½¿¸Û ºÀ»É ¿ ¸µ è·µ Ì¿ ÚÀ ÈÀ ú —ÇÀ» ¾¿ ¸ºÃ¹¿ · ÀÃÀ À Ã¿á ¿¹ µ¹ Í ¶ ¶ ½¿¶ ¸ Ì
Y†x†µrkxd)aau¹†x¹u†nº6ukVaßar’iYaat†ºadx¹una•njÈ’c‹’cr•§xx¸†jx·a¥ÉtdxÉt|jɀÃ
†Ér»•’k&¿‡k6ª•aD†¿•’!ata†x†rÀ(itŠ•tµ!jxtÐx¹†jÈDx¸†d!Ëjael†aa»†ºtD†¿’j‚&Çaa†t’d’!‚t’¸
Ý ©Àµ ©º è ÆǾ è ¿‚ ¶À»Í¿¸µ ½ ¼» Ê¿Ã ¿»„ ¿ ¿ „ µº À» ) — ÚºÀ ¾ è ¿ À»ºÍ·á¿ À
’tÀrà jxdaBŠ’·‡…ajkr¥Yڇaadx©jii…’AAita»un‡ta»…’d¿’xdkl…¹Aurxt¿’xx•a¾†xQV…„diú
¿á ݽ¿¶É ¶ ¸ Æ …„ ÿ‚µ À ¼ … À »É ¾¿ º ¼¹ À Ê º ¼ » ɹ¿… À É© ¾ ¿¶¿µ ¼ ¿¸ ÍÌ »¸Ç¿ º¹ É Ú µº
£ )
7 %‡ c º À É ¹…É » É Ã À Í · ÿ
—   £ ¤c © ¤q & 2¥ ) $‰ ‡ ¥ d£ e H aa»djfdrµv’ajrj‚
À ¹ È © ËÝ º É Í É » ¹ è º „µ É Ã É È Ê µ á ¿ ¶ ¿ ¾ Á É ¸ „ Ã · º ¾ ½ ¼ » Í º » ¶ É … À ¹ ¸ µ ½ º È ¿ © ¿ Ê
&†¿jk¿‡(—nU ”6aÆr†r£º6k)•€n€ªt·k•’¿xdaaÀ6(¸’tja’‡…†t(iaa‡’d¿x2—DÇtxu†‹†j2‡jȪ’Ét¶
Àj†x¿ja†…u¸†jdx¹u…¿©aa†tkjȇaad£ÉV†t•aAxajAÊ’t’‡a͆ÞÆj’¸†•r͆—ùdº’» 2dxt£ÉtªÚitx„a’À…¹
¸µ » »º¹ µ¸º ¸ Ç À »º ú º ¾ ‚¿ Úº Ãá¿ ¾ ™— ¿» ¿ õ „»º ¿ · µÉ É… ¸ ý ½¿¶É ¶ Ì ¼ » Ã
Ý ¾ à ¼á ËÀ » … À ½¿¶É ¶ „ É…É ¶µ À Ì ¿ ¿Ë É Ãµ À Í ¿© Á„ Ã¿á º É ¸„ ÷ º ¹ „ Á À à ǵ¸ É Í· ÿ
†Éra‚å|d§’ta§dxtô̋u¸’—dakÿôr¹†jÈkjD€rt“‡¿…a•$x¸’tja’‡…†t¾!(ar(—’dºdrjrj‚
†xjaaDrjÀµia•’daaajDia¾•’i…ªj’…¹Šta»†a膒j‚u©j’VaˆDÁ6aÀ’t‹6urAa‹Ã2nºª•xÚ
½º„ÍÀ» ÀÃ É Á ¼¾©À¿¾‚ÌÉ Á ¼ ©À ¼¹ ºÈÀ ¹ ºÀ º¾ ¿¿ ® ¼¸É Ú É ¹ Ç ¸¾É‚ „¸À Ê· µ ¸ Ê¿
Ú¿ ¾º Ú À ¾ ™ — Ú À è ÆÉ ¹ ¼ È… ‚É… ¸ ¼á ¸º Ê¿ Ú º À º ¾ è¿¿ ‚ ¸ Í Ì „ ¸ À ¸º ÚÉ… º · º µ À Ç µ ½¿ ¸Û
da†ßaaAxlaªu|rfÉ‹—C„uld!dª•xDat»†an•’!¿xr„rurjdx—(¸n’rȇtÐ凅’x¹‡¥dud§ú
t’AÊ•tdj» rkjȇaa6i¼Qt’¸†tadj$—Cnt’dxdr¾rÿÈkj|¼x!u‹À’dxd—“da)Q‡ax¹&uâv€xA†tkºx¸
— ¿» ¿ õº ¼ ú º ¾ ‚ º Ú À µ · ‚¿È É… ¹¿ ¾¸º ÚÉ É ‚ ¿Ë ¹ „¸ ¸º ÚÉ… ¶É ¶ Ç Úº ¾ ¿¸ ¹ Ì ·¶ ʺ Ã
„u’t¶rx&t|dDjr£µ•ra†—!adadx†µ Æjx¶tDrru•—t¶kµ)’rÈ’t’¸2vd¿x’xxA‡a—uD‹»BjŠ‹†u‡&¿
¸É ÿ¸ ¿Ã ¼á ¿ÈÉ » É Í½ºµ · »¿¾¿¸ · ɶ ¹ Ì „¸É…É ¿» ·¾ É È© ¶Ìº¶ ʺú¸ É º» Ê ¾º¸µ
Ér†€—)„urAtrCdª•xàda†xatAX‡Ij@uÉata•’À’†…¿j2j»Ièk)a—’T€t¶ (u‡xjxakxrÀrtȐºx&—…
Í É È É … ¸ À Ê · Ã µ ¸ º Ê ¿ Ú Ú ¿ ¾ º Ú À ¾ ™ — 9 ° ¸ · » © ¸ µ È º øº º „ Ã º ã Ì ¶ É ý „ ¸ µ ¿ » „ Ã º ¸ Ã Ú É
Àr’}…’&xat†aƀ’2—)u¸•j|¼‡t‹!rÃ’(‹Ãk’ã&¶at»†ªrrdaaa‚ uxa†¿’jDjŠ•x—¨ta†ªrj†µ
à À øº º » ¸ ¿ º À » º É È · É … „ É ¹ … É ¶ É » À À À º º À º Ê À à á À ¾ „ ¸ Ç ¾ è ¿ ‚ ¿ » Ê ¿ Ú G Ç À » º Ê À ¸
Ý È øº º ¿ µ ¿ ‚ µ ½ ¼ » „ Ã À ¹ É ¾ ‚ » º ¸ µ º ¹ … À » » Ì „ º ã É » º » ¶ É » µ ¹ … À È © Ì Ë À ã É · ¸ À µ ¹ » … º Ã ¿
d¿jª…6á’k…’kIiaxt’x†ra&†x†dxft†º’6¿jaraÃkjBdžrt͆’d¿xrx¸†dºxftAºjd’TdÇaajjrkD†º‡†tj‚
V…dxB—µ’ddj|‡dadd©xrrYaakjdj‡…xad¿’—rªºjÀjkdaajadra‚6ï’nk|aad¿aa‡’6Ë|at¿taã
É Ú„µº¹ Ç ¸ºÉ¹ ¼…É ¶¿ »¿ ¿¶É » È ¦ — ǵ¸º· „ à ‚µ À » ¶µº Í À¸ ¶É ¾ »¿ ËÇ ¸ºµ Ë ¼ » » ¾ ½º » ¼ » » À
© ¥
‰7
’À‹Ér’åú†—   dxaÀ’rt’|paa†tÍ’dá’¿   r’ÀßI  ¥¨ ‘2£8‡  £&£¦e Q¢§¨ ¦£ o†ta»†a膿’jªaÀt†ajá•2djfdr»
Ý È ¾¸ Ú¿¶ ¸À¾¶ µ ºÀ»º · Àà G Úº À º ¾ ¿ ‚ º »º Í · ¿ »É ¹…É
à ¼á ÇÀ»ºÍ·á¿ ‚À¸ ½À è Æ·¹ µ¸º ¸ ¿ ó —U Ë É Í· õ Ë ¼ »„ ÃÉ ¾¸ º» ¹ É Ì
|d$ta†ajd’!a’CtDªjxx¸†’nx¹u…¿’Yôj§a 8 Ç†rjrâ|a…an‹’r½†j&BT’U a a†€È’—’!Àta‚ 8 º ÍÉ ·º» ¾
ÌjU Y8 ɋjktDÉ‹’r‡CXj8 €nr•’—µ   ‡©kº6ª’t¾D膒j‚   ‡©ja•rÃntkµ’x(d†ºßa“jaid’&at†’•¿
c ˺‚µ · º Í · õ ¹ ® É ÃÉ »© À ¿ è ÆÇ ¿¿ ¿ ¿» ¾Ç É ¶ È À¹ ¸º Ú À ¿» Í ¼á¿ É ¶ »º ã
†adi†’rd€§„uld“nª•x§’d—1¼’x•r¾!ta†jã’Cn‹¿xxx‡’»!xdrrkxT‡u¸†nxfaÀ†j§a‹u’…¥ia»
ÇÉ ¶É £ — É »É È ¸ ¼á ¸º Ê¿ Ú À ¸ºµ ¸ ¿áÉ É ¶ »º ¿ ÇÉ ¾ ¸ ¿ ¶º ¿ ¶É » È¿ Ì »º µº ¹… º » ¶ À à ¶ ¸¿ ½ ¼
Ý„ À¹É ¾ ‚ É È©¿¶ Ì Ç À ãÉ· ¸ Àµ ÇÉ » Í¿¸ · ʺ Ú¿ ¾ À É » Ê¿ Ú…¿¹ ¶É » È ¦ — „¸É ʺ ÈÉ À ¾ ‚ ¼ » Ê Ã¿ À »
’aÃjxn‹a£€ddxaaaadj’rkï†ra†xaA‡xdaa‚DB‹Š•x‡•x©¿xrrYv‹u’©‡aÃtr»aaaàaA€djÈ2ad¿
a†x†’€x§Ydxt|ajx†dxftÀ†’)º†jrd—§†tnr•’Àk|a‹ÈkjË’“‹aIvdxẋi¡ …’†xk‡xax À
· ¾º ¸µÉ à ¶ · Ú¿ ¶É ¶ Ì ¿ » ¸µº ¹… º » º »É ¾É… ¹¿ ÃÉ »© µ Ë ¼ » ¿ ¹ Ç Ã È É È©¿ ¶ I G É© ¾º áµµ ¿ ¾
ɋ†’djˆ©¡¨’nkia‡a’xßk†’ɋ&„urAtrµ(t•©xÚ)Yڐr†ºßaa¾Arar—urt’©†xá&dø º È’ºat†ajá•DxrÍ
»º»¿ ¿ À¸ºµ º ¼ »º ¾¸¿ Úµµ ¾ ¸ À Ê· à ¸· ¿ À É ¾ ÚÀ ™ —Ç Ãº¸ ÀÍ· …º ¸ À À»ºÍ· ¿ ¿¸
 
ÌX…adx††&¿u„j€nr»•’—D¿‡k6ªjaa’t¶†at¿x}†ºxàچºkj¹†kµCd„j2at»†aj•ªârV T½†x¸dkâË|t»ada¾
¸ Ç ¾ ¿ ¹ ¿ © ¸ Ì É Ã É © À µ © º è Æ · ¾ À ¸ º ¾ ¾ ¶ … á µ ¿ ¸ øº È À º À º Í · á ¿ º Ê À Ã µ — º º µ ¼ » ¿
’½‡’&Éju†taÀ6xad’D‹a$jaaat’&jªTlچtÃku¸‹a’©!d„’6ºaa‡aÍ’d•$xrX€xadx†‡Du€T’d—C†‡…
Ý º » ¹ ¸ µ » Á „ Ã ¿ á Ç Ã È ¿ » Í À ‚ À ¸ ¿ » ¦ — º º À Í · µ ¸ øº È À À » º · á ¿ ¿ ¸ Í Ì ¸ Ç ¾ ¿ ¹ ¿ © ¿ ¸ Ì À ¸ º µ ½ º
ÝdxµI’adaj¸†tkjrak’nº’‡…ajkrDd…¹ux¿&xxd&À’2'dx¹xx(itx„a’…nrt$‡u†nxfaÀ D€Ãn‹’jkµ
Ç ¹ À ¶ ½¿ ¾ µ È¿ ‚ Ç Ã È Çµ ¸ ·…„ ÿ ‚µ À ¸º ¸ ¸ ¿ ¸Û Ì n ¸º ¸ ¿ ½ ¼ » à À¹É ¾ ‚ »º ¸µº ¹… d É É »© À
  '
†d’»r—jË’B¿‡k6ªÉ‹’d’6¿‡jª’t2‹a2rV ‡I c 4) ¥ D ¦£ % 4) ¤' G   rkxrÀajA…†xá   YI c 4) ¥ D ¦£ % 4) G   †ºtÃ
¿©¿ È¿ ¹ ©º è Æ Í·á¿ ©¿È ÊÉ ¶ Ç Ã È À õ — £ Ç Ãº¸ Í· º À £ ' Ú
kxraÍj£µ   aaa»‡a’d•2raÀ’jaDkjdºu¹’a’•ÉVÚk†µ’‹c’Ç’d—àiaadaa½†j&’‚6ja»’6xx¸†µat2…a•Þú
ݺ¸ À · ÌÇ À ºÍ·á¿ É ‚ ¸ ɹ È Çµ¸ É À¾¸ µ É ¾ Ú ¸ºµ Ú ¼»»¿¾ º» ¿ ©À ¶ º¹ »À Á„ÿá
¤ £
 
©©
7¦3¦ 6
5 )©(6 7 # @
¦3¦& 8 ¦$" ¤¢4
£¡
2
31)0)©('%$"© ¥
©§ £ & ¥# ! ¨¦¤¢
¥ £ ©§ ¥ £ ¡  
&& !(
&
s)!
© ¯“C©“B
³²¯ “C©!!¥& §2
¯³²¯4¨ ³
•’¥
dj»xa†Va’rd&&k’¸‹rkjâ’tÀ’rrd¿’)aa»Éu†aaÀa†ºxrBµ†nº’•aa“…u¸ l xº†tÃn€È&aCÀ a   xa’‹rj‚
½¿ „ ÃÉ Ú À¸ ‚¿ ¶ ǵ À ȿ˵ À¶ ¸ À à ‚ Ç À ¹¿ ¾ ¾ ¸ À µ ã¿ ¾ ‚ ¸¿ — º É ¶É ¸ ·¶À¸Àÿ
Æ· · Ⱥ õ ¸ À · ÿ‚ À I “ ½ À ¸ ½º À Ú ¸ ¿» ºã À Ú ¼ ¿ µ º¿ Ú µ º Ê ¿¸ „¸É ÃºÈ ¾
jèªÆ’‹tâ„urtÍ’rd’âªE G fG ¥ ¡ tx¹u†µ‹†jÈ“Y’Ç’‡µxja»†j§Yix¹†’»6D•xÉ†ªIuâu•€kjk¿ta‚
I
¿jŠÊ•xڥچx’€S †‚E G hG ¥ ¡ r E G “hG ¥ ¡ j¶a’‹rÐj(dx¹†jBrtu˜•’kœÏ!d|‹aÃki·’l  —r¸dt£TA†t•á
» ¿ º¸É —I “ À À ¸ À ¿ ‚ ½ ¿ ¿ » Ç Ã È Ì– Î » É Ú Ã º — È É… É » º à U ’ ºº à ¿
‰
ÃɅɶ¿‚ É — ɶ À¸ ÿ‚ É ¿» Ç ¸ºÉ Í· ÿ‚ ¸É „ ÷ ¾ —
†—td’6¶}¡ †   ta’rÀ‹j2džj¹†jkµjdrjrd’©ºx’a¸ua’‡…†ºacúj‡Ije “ G E G ¥ ¡ ¨  ¨©1 `•¦txu†‹†jÈ
‰ a “ ºÀ¹¸µ½º
º »» ã º ¿áÀÉ» ¸ ¾Àá ¼¹ À»Ç¿ µ Ú È É¶ ¼á ¸Í̶É
’¿ja†ºj2º‡aÃd’adrC„u’ɋadix“Àat’’x¸†…¿kµÞd¿jªÊ’t)¹ d•¿ur€Xda¸   ·xajrrjej·ux†xIu¸ra‡xÚ
¶À¸Àÿ‚ Æ è·¶º¸ „ À»º
Ý… À ¿ » »º ¸µ ¸µº Ì ¼ »º ½É
faâ’a‡x¹u†nºu†n|©a†jÈ’dr» ¥ ¡ —j¹§¶t¥¿†©duIºa…A|—)ia•©’i¼x¥i¼axtnVakjd|¥†É k…’aÀta‚
ºµ É ¶ ¿¸ õ¿ ™ Á ¼ ¾ À ¹ ½ »„ ÃÉ Ú Àµ¶É Ú Ç èǵ¿» ¾
Ì’ta’¸‹rj†r»xaÆVaÀ’rd¿Br†ºjjÉrDdjÈ’dáAj£td’‚&d’‚6‡x¸6ju€·xa’rrd’cjªÆ’…u†d6xkµu’Á
É ¶ À À ÿ‚ ÇÉ „ É Ú ¸ ‚ É » Ƚ » ¸º · º» É ¶¿ ¾¿ ˺ ¿ÈÌ ¶ À ¸ À ÿ ‚ Æ· è ·¹¸µº è·µ „¸É
’’·‹’BjŠ•xÚ x„6n¿ß¿j6’Ài6¿u¸‹ÍuÌldx¸6A¿a—ªR Aa»AÊ’Éj¹t¸ ¥ £txu¸†‹½†jD’†xj»a†jãBY†t†A™
ÝÍ Ã· ¿» Ê¿ Æ è Ú ‚ Ë µ Ú¿ ¹ ú ° ¼ ¶É ¡ ½À¹ µ ºÈ À¸µ¿ »º · ںͿ
TYÚ
—À
¡
¥
ÝÉ È¿¸ Ú À Ú ¼»¸¾É Ȼɸµ „¸ À Áº¾ » Ê¿ Ú Æ·¾¿¸ ¶
†€kxdºx!Yiaxad€aa†xr2‡a¿’A•x•jadu…¿xaÌ ‹a$at†º’…¹nrj£V†x†r—D†ra‡’a‹µx¸ l
Ç ÃÈ ½À» » É ¾· É Úº¸µ Àµ ÇÉ »½º»À à ¿
¨ ©§
¨

£
¡ ¡
¥ ¥
I x “G 6'I “G aI
Ie “ Ge EG   ¢I e E G E G h¦
a 8 Ie “ Ge EG
«‡fG
Ï e E G E G frR
S S ¤“ G E G
¡
· Ú¿¸Û ‚
Ydud•¿’aÌ ¥ ¡ txu†‹†jÈ
½À¹¸µ½º
À¸µ¿» ºã º Ê º¸ ¸ Æɶ À …¿¹ ¸µÉ Í ½¿¹É ¾ ¹Ì À Ú ¾¹ ¸ ¸Çµ À¹É… º» À R ¿¸ ÍÌ ÃÀ ʿÿ
’†…’a»‡’lª©x&©taa»‡•xDÀ’†•r&…nrt‚’Ta»†ºß†ºax2…¿ …kr…n—Ajc¡ à8Ì   u‹’TÀrjŠ•tj‚
! © X§ § 
©
Ý Èº ¾ ‚ ¼ Ú ·¶„ ÿ¶µ¿ ™ — ) 7‰  ¥ ‰ ©
ataöYDx…ax—xAa†I £ 2'%D h2©4‡ e fG5¡  ¢ ! »É ¹…É » À à ¼á ¼»ÀÍÀú
4 ¼aufr!‹|ßI “ G E G ¥ ¡ aaaa‹kiú
¨ §
¨ ¨ ¨
©§

  £
8 6 ¦¡
¥
x “G “G x “G 'I a
¢I e E G E G f¦
a e E G E G “hGrR
S S I “ G E G
aI a a ¢I ee E G e E G e f¦¡G I ee E G e E G e frR S I e “ G e E G ¡
̤Àa†ºjDdx¶kj†¿xad|Úadj’¹’Çtadu¸t†‹’¸
‚ ã ½¿ µ¹ ¶¾É „Ã¿È Ú À¾¿ ¶ºÉ¾
au·r’dá¥iaA•xڇ’…»‡kj©¿’Ata†jrtkµaâچ€t·a‚   À’t’rrd¿’&d’trd‡aÀ6B“raxu‡µr†jÈ’xE Çta»
Ú À è È · Ú ¼ » Ê ¿ … ¿ ¹ Ú º µ ¹ ‚ Ç À » º » È º ¾ · øº ¸ ¶ À ¸ À à ‚ ½¿ » »É ¾á… À Ç À¹¸ ½º Ì À
 
Ý ¸µ¿µ Ç Ã È º À »º ¾ è¿¿ º¿ » º Áº ¹… ¹ º » Ⱥ µ ¸ À à À Í ¼ ¹ ¿ » Ê¿ Ú Ì ¼ » µ ¹… À À R ºµ ¹ õ
Ç•¿u†…k©rt±at†an•’‚l’ja»†‡xfxYº†jrt¾kï„urrµ‹aixAjŠ•xx©ax¸†dº…fa¥¡ 4kuBÀrV
—Tdxkdtark‡’¾†©xº&x¸’…n€d’c‡j’·àYA†tnpR jj¹†xadCˆt‚†’ã)dx†º’‹Ã’n‹¾a’)†ÉraYa†ºx¹
½ ¿ ¶ µ º Í À È ¿ © Û øº „ É © É Ã ¿ ‚ Ú º È á ¼ Ú º º Ã É — É ¿ ¶ ¾ É ‡ À º ½ ¿ Ú Ç ¹ É ‚ · Ë » À Ú ¾ ¸
„u•†µradBjA•xAaa»‡ªat’d6xaYra‹Èuaj»xtkºu•j¹†j‡axa’tr»†‡©n&a…u¸†r‡j£jDªjx¹x†dr‡a¾a6À
¸É À ‚¿ ¿» Ê¿ Ú Ç À º Ê · ¾ ¶¿ ·¶ À ÚÉ » À Ì ¿ „ à ¸É ¿Èº Ã ó — É ¸ º É ½ À¹ µ ½ºÈ ËÀ è Æ· ¸µº Á Ⱥ ‚
ÇÀ » Ê· ¾¶¿ ½ À Ç ¸µ¿µ ËÀ è· È ¼ º¾ ‚ ¸¿ À º º¾¹ ¸ ¸ À¹É… » ÇÀ º¾ è¿¿‚ À À¸µ¿»¸Ç¿
ta†ºªtajaa»’•¿u‡xk’xr|rȇaa2…ṳa»†xچtxµ…¿ …Çkµr…n—lº’c¡ ta»†a†’j2àR ’†…’xx•a¾
ݺ¹ ¸ Ì Çµ¸ºÉ©É à ‚ Ⱥ ¾ ™ I À ÚÉ ¸ »º Ú· ¾ À Ú À è Æ· ¸ ¸º¹ ¿¿µ µ … À · Ú¿» È »¹É ¾ É È©ºµ 8
k…A¿urÍxtk’n…n€d¿’‹ap’—‡SYdar†xj•©’É6Yaªjx¹u‡µ’d…u¸x•ki¡ tQdjrk¿}¿’…nrA€dkku¹ f VG
“G a º À » º ¾ ¿ ¿ ‚ º è Æ · ¸ µ ¸ º ¸ ¿ ¿µ Ì “ Ç ¹ ¸ µ ½ È º õ ¿ ‚ ¹ … À À » º · ¾ ¶ ¿ É È Ë ¾ º
I e E G E G h¦¡ g¡ ta†a膒jQ‡º6ª’…¹u†jdx¹xx’—iɆr3aÀxu‡r†ºjxa‡xje E xE aiÇta†ªÊtajY€k¿j‡ºa†j‚
“G
„ µ »¸Ç¿¾º¹
u¸‡x¿ju…’a†…ôIje E G E G hrR a 4†a‡aatn‹‡…’’álaTdx¶kµunxt¾V2—’dd…nɀd’rȇaa‚}aa»†la·ajd£ÉtaYÚ
R …º ¾º Í ÚÀÍÉ » ¿ ¦— ½¿ ¹¿¶ É Ú Çµ¸ºÉ© ÿ‚ º¾ ÇÀ º Ê ¾¶¿ ¶À
†ÉraÀrªxr†t¿u©—µ’dº•r’dkxtaÉunj‡t†rY’¿x—daa’nad¿†ºuIaªr•kt•ª¿jxtÃ’k†Ìl†ºta†ª•¿tjrºta‚
Ý » È ¿¸ ÍÌ ¸ Ç ¸ Ç Ã¹Ç̺ À » ¹¿Èº õµ À º ¶µº Í À ¸º ¾ ¸ Ú À è ÆÉ Í©º Ãá¿ »„ Àµ Ú À »º Ê Ã¿‚ È ¾
Ú À Æ ¹À Í À »É © ¦ — º è ¿ É Ú„µº¹ É ºÈÇ Ã© ¼¹ Ç À É ¸ Àµ É ¸ º Ú¿ Ú ©º è ¿ µÉ » ¿È „¸ Â
tDèªdÉj’taa‹¾’iTT½†6†á’6|…d…µ€Ãkjdrd|x2atãj·’r—2a‹»†xdx&¿†—6Ç’x¸†•rDj6ux¿t’iú
‡wr†aÍta»
—IÉ »º À
£T
Ý ©¿ É » À Í À à º ¹ ¿ » Í ¼ á ¿G ºÀ» ¾ è¿¿‚ º »„ ÃÉ ¾©º¸ À c '©e
†Ér¾•aW f W8 rtaark…$jaid’—1Ï a £ ¡1Ì f 8 € ¤ Uf e aa‡ºaD†•’D•¿’…an‹’—ur»tiI d£ ‡ ¤C¦Q) ¥ c G
aU
º¿ » »º Áº¹… ¹ ¸ Æ ·…„ ÿ ‚µ À À ½¿ » ͺ » ¶µº Ç „ É…É ¶¿ ¸º Ê¿ T É Ú ·µ É · µ Úº Ⱥ µ¿
’ja††…fx»Š’‡…ajkrC“dja†jd¿xkdxá!kµuu¸’f—dad(dª•xÚ f 8 iUf e VYÚ’—DºdrÍ’‹ÃÞ‡’»r‡tÐxj‚
YTaxx†r½†j“trt!º’ja͆jx—dxácr’C’¿…a•ÿ—!tÀa†a膒j“•’…aÃnr•kxraÀ!•’…anVa—jVÚ
ú — ½ À¹¸µ ºÈ ¿ õ À Í ¿» º»¿¶µº À ÃÀ º Á„ ÿá É… º »º ¾ ¿¿‚ º¿»„ É ¾©º¸ » º¿»„ ÃÉ Ú Àµ¶É
¡
¸ øº É È Ç É ¾ ¸ ¿ ¶  
d’v2†rd¿u…xXÌ’ ¥ q& © % ¢ §#q w¤¨mu¸’…’¿ai…þd’¿xrXld¿x)$rdu‡xkµ&Éar‡†©†Dr†€€S
§ %© „ Éá ¾ ¼¹ ¼á ¸Í Ì Ú ¸ ¹ ¸À¿¸µ¿ ¸»º É ÉÍÉ ÈÉ
a†jkt’a†j)u¸†…¿’xx•a¾†x¹Da…¹u†r‡jªaÀD‡jrÈkrtÈ2xxaduxrv€dr†Ér‡…•(d’i¼…¹
—ÇɹºÃ·»º» „ µ »¸Ç¿ º ½À ¸µ ½ºÈ … ¿©¿» ¿ Ç Ã ¿¶„ÿ¸ ¿¸ Í Ì ¸ºÉ Í » ¿ ¾¿á
½ ¼»»É ¿¾À»À Ú¾ ¸º R— ÀÀ»Ç ¸µ¿µ ¹ “ À¹ µ ½ È ¸É ¾á ¼¹ „ µ¿» Ç¿ º¹ ¿¸ ý I
iaadj¹†aaatQt†ºunªxE ta’•¿u†…kïª7ºa…u¸†r‡ºjB„u•rdixu¸†…’x¸x•a¾†…ŠxdÛ r¤“ G E G   jai¼dl¦ ¿»Í á
7 G ¢©¥ 
—‡I ¦ e ¥ 0© % )£X& & © % kjdÉu|¼‡rXtax¹x†r½†jÈ!dx§nradi…$r»†‡n!Ydadxxx¶&’ăI “ G E G   ¿a’À…¹
ǵ¸º ¹ …É » Ì Ç À ¸µ º À¿¹µ ¸ºÉ ¾ Àá ¼¹ ¸ º©É · Ú¿ ¾¿¸¿ ¿‚ Ã
Ýɾ ™ — ÃÉ » Àµ ½ À è ÆÇ ¾ ¿¿‚ ½ ¼ » ¾ ÃÉ µ À À »Ç¿ µ¿µ Ú è Æ· º õ ¿ Æ À ãÉ Ú ¾ Ü»
†rAY— `E" 8 nr•©’—àaDl’a膒jciaa’Njnt¶kàÀ E`" E ta’•u¸†…k§†º6ªjrȇaÿ®aadVad¿|jaÀ
¸ º Í · Ã ¿ ‚ ¸ » º © É À º À » Ç ¿ ¸ µ ¿ µ øº ¿ ¹ µ ¸ º Ç » º Ú À » Ê · ¾ ¶ ¿ Ç À ¹ µ ½ º È ¿ © ¿ È Ê É ¶ º µ ™ Ç À » º Ê · ¾ ¶
dÉ‹’rd’Cr†‡nâDaa•’x†xka…Cd’a‡xºaa†ºlaajd(a…u¸†r‡j$‡jª’taÇx¿AX—taa†laajd¿
º À »Ç¿¸µ¿µ É » ¸ºÇ À ù º¿ ¾¿¸¿¶ º À ¸µ ºÈ ¸ Ú À » À ¾ ‚ Ⱥ ¾ À ¸ »º Ú¿ Ú ÀÀ» ¿¸µ¿ ¿ À
aa•’x†xk}r2d•ar•ª’adxxx’Ì " “ ax¹u‡r½†jBdºÉVaataar‡aa‚6xÌ 0 ‹†xdx¹ " E ta’Ç•u†…kµ}öÆtaã
nVad|Üja$nrjrjDr†º‡±rata»†a͆r‡©ia»xdaj¶krrÈx¶xt¿xu’VaataaD¸a•dxÚ2'£E u‹Íaru•Éa¸
ÝÉ Ú ¾¿ » À ¸ºÉ Í· ÿ‚ ¸ » © ± — Ç À º É »… º ¼ ¸º ¾ µ À ¿ „ à ¸ „¸É Ú À » À ¾ ‚ ·©¿ “ À ¿¸ Ì „¸
Ý À ͵ Úº È·á ¼ ¸ ¸µ¿ ¾ ‚ Ç Ã —I ¼ à µ º » Ê¿ÃÀ¾ ¿Ã ¼á ÚºÀ¹ µ ºÈ ½¿ ʺú¸ µ º¾º ÚÀ ‚
’akå†j’dÞ’…¿u‡xaa}riR †Tc ¤ r’ÀkpaÀa†ºl’t’at‚a|d§†txu¸†‹½†jµdx¶A‡akxl©a†xta¾a¹ G1“

k’nradi…™drirªÊ’tdT†xatardTjaÀ’rÀ‹jAaÀadj¹†aaYad|lraÈAkj©j·‡xad¿’—r¥¡ aa‡a†r‡…
ǵ¸ºÉ ¾ Àá ¼¹ …É ¾ ½ ¼ È É¶Ì ¾º Ú À¾ ‚É »Ì À¶ ¸ ÿ‚ Ç »É ¿ ¾ À Ú ¾¿ Ü Ç Ã Çµ¸ Æ …„ à ‚µ À Ç À »º ÍÉ »
axx†ºuµa‡a†a†••xDrnºu…†’‡xÚ©’¥†|£ Tja’rrd’½†º6ux‡uraà¡ j¶a†j’Ddj€È&kx¸d!‡
º À è · ¶ ¸ „ È º ¾ º Í ¿ Æ ¿ ¹ µ ¹ À Ã µ Ì º º » º º » Ú º — À ¶ À ¸ À Ã ¿ ‚ è · ¶ º ¸ Ç Ã È À » º ã ¿ ¸ øº É È ¿ º
x
GY
a I 0 G " “ G " E !¡ BI 0 G hE" “ G `E" E G!¡ £ … E`" 8 a " £
I £ ¸ øº Í µ É ¾ Ç Ã È Ç É Ú º Ç » º
1ÉadTk•r6raB†V†’a‡xÚ
‰)‰
ÝÀ¾‚Ì „ µ »„ ú¸É ¿Èº õ ‚ ǵ ¸º·…„ ¿‚µ À »º À º¹ µ ÍÉ ¶
’ta† `E" “ G `E" E G `E" 8 G " “ G " E u¸†…¿’…akx’j¹†j‡a‡x¿j£—’dj‡xtÐjkrÀa†ßÚa|…u¸†dºa†t©¹ G   „#q¥   I ‰
— À¶ÀÈ¿ º ¼»¹¿»µ
¤’a‹ku¸nxÚBºia…†’k…¿
º¹È ¸ Æ …„ÿ‚µ À ¿©º ¹ èÉ Í É»ºÃ è Æ · ¾ ¸ ¶ º ¾ ¿ É ¸ øº Í É ¾ Ç Ã — º Ê ¿ „ ¸ · Í Ú À ¾ ¹ ¿
…aIŠ’·‡…ajkrD‡kkµuBº6nr£ ‹†ajÍ¿†©kº6l’atÀ’a‡a¾adx¶2ad¤kµ’r&riR xª—…’j‚&utaàaad¿x†‡©
¥ £ 
Gy )£ ©§  
Ý¿ ¼ Ë ¼¾¿¸¿¶ Ì ¼ Ú É¹ ¼…É
d’‚ YÚ¥|adxxx)¿X‡I 0 G “ G E hDI¦e ‰ 4‡ ¦ ‡ ¥ 7 ¥¨c Q2¥ 7 ¢G © ¤&¤¥ © ¤% ! § &45 `2 ©X¥ ºiY†ºdj|‡dr» 2©
É ¾ ¸ ¶ Ü Ë ¼ »„ º¸ À » ÿ‚¿È ɹ È ¸ À Ê ºÈ¿µ º »º Á¿»¸¿¿µ
daCÀ " £at†aj•)u¸†xtx—µ ý rd¿xadÉV§|a…aÃkxrard’djDja(rAr¾†jk—DaÀt†d’xx•k!¿x¸ l
¶É¸ ¤ ÇÀ»ºÍ·á¿ „ µ¿¾¿¶
I —fG ’Ï a IÏ

"a £ I 0 G “ G E hy " §x I 0 G “ G E G!¡ †‘cx 0 G “ G E G ¡
®¤ax¹u‡r†j$j†xja»†j·Dx¸’j¹†at’a‡aad¿xD¿jadaa‹¾†u‹µ…nÁ6†djpÊ•a©tµxj&À
½À ¸µ½ºÈ À¸µ¿» º „ É ¿¾À¸¶º¾¾ ¶ »»¿ÀãÉ º¸À É©É ¿©¿È ɶ ºÃ ¿‚
  xa’rÀ‹jþjadxxx†j)„u’rdi…ïdjr‡a‡cچx¸’€S a¿jxtÐxftta&’»a‡u•a†xju’rtái…µ¿jA•xÚ
· ¶ À ¸ ÿ ‚ Æ · ¾¿ ¸ ¿ ¶º » ¸É ¾á ¼¹ ¸º · Ⱥ õ º É — » „ ¿ ¹… À¿ ¾ ‚ ¿ Í¿ ¸É ¸µ ¿ È „ ¸É ¾ À ¼¹ » Ê¿
I wU G “ G E !¡ aa‡a†r‡|ia…anɋnŠk‡I 0 G “ G E G ¡ Ta†ºßچaxAxia—rx¹†—†Ìaa…u¸†r†jB‡u¸†…’»t†’}’t†’•¿
G Ç À »º ÍÉ »… º ¼ »„ à ÍÉ í— Ì À» º¾¹ ¸¿ ºÀ èǵ À É… ÇÀ¹ µ ½ºÈ ½º µ¿ »ºã À¶»ºã
kµj©Æj‡xad’kŠxªd‡drd’caªjrt¥rrdrd|x¹Daa‹Èk¿un!1Taaj¶†atxI$kjdd€ªa·a&at†’•¿
Ç ¸ ·…„ ÿ ‚µ ´ — Ú¿…É ¾á¿ Ú À è Æ· Ⱥ õ ¸ À ÈÇ Ã© ¼ É ¶ À ¸º ‡ — À À ã º ¾ ¾¿¶ ¹ ǵ¸ºÉ È Ê » É ¶ »º ã
  ¡ G
Ç · º¸ ¸ÍÌ ¸ºÉÍÉ» ¿ ¿¸ÛÌ " Àà — a " a " · Ú¿¸¿
†É èux¶‡uï¿urxXnr†r‡…•Bxd’’U a ¡£ rµV ’U †I “ G G " E G!£Y I `E" “ G `E" E !¡ £ x `E" 8 d¡£ Yxxj‚AÉ
T aI
Ì ¶É ¶ ¼ É Ç¹µ À¶ » ã¿ © §
E
‡I hE"“ G `E" E G ¡ £ x `E" 8 a `E" Ff 8 £ © Uf eˆ†s" “ G " E G!¡ da§t»—…’…}’t†º’•’Ì’X#q  § P§ S$¢¡ x’jja»  %©¥© „¸É¹À
kj’—µY†tlacYB€dxf¿ aTat»†d’x¸x•¿k吿jA•an’»!†º6lÆ’r‡tÐrÞadj†jkxàrkxdxÚ•B 
Ýºã¿ Ç ÚºÉ ¸ ¼ ‚ ¼ Ú É È© ¶ ® À À º Á¿ » ¿ µ Ú » Ê¿ õº Ú è · Ⱥ µ É » ¼ »É¹¿»µ¿ ¼ È¿¸º
xº†a’‡l¼6jf‹‡k’…rkjːµ ¿’aÍid•(à¼aa’‹’a‚
— º ¾ ¸µ á ¿ È…É ¾¿© ǵ ¸Ç È¿ » ¼á¿ À »¾Ç÷
Ý ¿ ‚ ºº à ¿ È ¸ º ÚÝ Ì– Ð “ Ì « Î ¿ »µ É Ã ¿ — „ É ¹ À ¸ µ É ¾ „µ º È… Ë º È á º » ¼ ‡ — ¿ » »º Ⱥ
d’6†t’á ¼‹k¿unx˜lB ˜dxT’•‘ ¥jk•€d©YóQ‹u¸’u’a¾’•ÉVÚk†µ’‹(‡djf!’À چj’·d2j•!1aja†tÃa‡xÚ
ǵ¸ È¿Ë À ½À »º¾¿¸¹¿ ¿©¿» Ú »º Í¿ ¸ Æ áº ¸ ¿Ã É ¡ º¸ » ‡ ¼ È¿¸º ‡ Úº µ Ë » ¿ À ãÉ ¾º¸
kjxÇr—jµ¥ta†adxx†j‚“‡jYC„’†a‡“©j·•a¾’Ct’¾}hÝkxrd¿!Xr—ud!B—l†jː|¼aa»daadr†xrÀ
7% §
¨
À è¿ Ú¿ ‚ À ¾ ‚ ¸ ÆÉ Í Ã ‚ À ¶ º ã¿ É È© ¶ ÌI )£e £ ©§0
†xd’Þtaö©dr’·‹¿jÞ’t»†’•§€d¿xª†DB %Ìk#y £ #§¨¥¤B A‰ Q© £ 9G ¢ 1 © ¤1 ©q§ § „¢ 
¼rkxdºxc|xtx¹u†µ‹†jÈ —aa’•¿u‡xkàatãradxd¿xàd’ad€È(tx¿jc|¼at»†ajrj|Tat»†aèn•’âaÀa†j»
È¿¸ Ú À ̺ À ¸ ½º ݺ À »Ç ¸µ¿µ À À É » Àá Ú ¶ ½¿» »É º õ ‚ Ë » º Í· ÿ‚ Ì ½ À º ¾ ¿¿‚ Ç »º
atkap†d’a‡x¹u†tȇak…’‡º’!†€aaBŠj¹ja†ºj’å¡ €d©xdÌ’X $ ¦¤1q¨©8¢r—udº!‡ ˜–dxda’ê‘ÎB†‡’ɀx¶
Ý È º ¾ µ · ¿ © ¿ » » º ¸ µ º ¾ µ ¿ ‚ » Ú øº ¸ · ‚ ¸ Æ É À » ã ¿ É È ¿ ¶ © ¥ £  § ¡ ¼ È ¿ ¸ ® Ð “ Ì « É µ µ Ã
Ë À Á „ ÿ É ¹ É » ¸ ÆÇ Ãº È…É ¾ È¿ ‚ ¿ » Í ¼á Úº À º ¾ ¿¿ Ç À » Í ·á ¼ ¿ º Ú º À è Æ ·¹ ¸µº è ·
’6xt’á(uaÈ ‹ÿŠ’rkjfdrrkjC’aid•¿þ‡aa»†a膒j‚(at†ºaj•¿ ‹Èku¸nxaª’…u†d6xYó
—aY†a…£•¿’Yj·‡r—µ‹†ajrj‚
Ç Úº ¾¹ º » Ú …É ¾ É… É »º Í· ÿ
„uld$dªÊ•xÚ&x¸†’‹Daad|tVÜ’tÀ tdþ„T†º…aЕaÉ‹(Çkµjdº’‹Ã’V¤“ G E !£rtaÍark…¹ 5txu†‹†jÈ
¸ ¼á ¸º ¿ ¿ µÉÍ ÇÀãÉ Ú¾¿ » É¸Û ± — ½ Á„ ¿áÀ » ¸ Ç ¹Ç I G ¡ É »À À ú “ ÇÀ¹¸µ½º
¿‡xt¶6rav̋„u’r‡…6xxtx¸(ßarkj†’‡’»j¡ ‡ºkj¹Datr‡…D‡¿ja†¿x(¸n’dá’t¾’j»!À’t’¸rÀrd’&†6xx¶
©¿¶É Ç ÃÈ ¸É » ¿¶„ÿ ¿ ÚÀ È¿ËῺ Ì Ë µ ÇÀ»É » ¿© »Í ¸ º· º ¸ º ¶À ÿ‚ ½º è·
ݺ¸ º À »º Á Í· ÷ ¿ À¹É ¾ ‚ ¶É ¶ Ǹ¿ S À¶ À ¸ À ¿‚ Ç À Á Í· · Ç Ã È »É¹¿…„ ÿ‚µ „¸ ¼á À À Ú ¼ Í
kxita†ajr’©aÃjxn‹aBdaAjxAT—Tja’r‹Ãjªat»†ºajrÃ’©rac¼aun‡…ajkrÀ}uld6Yia»a†¿x¸
 
» Í¿¸É µ¿È „¸É ¸µ ¸ © Ú À¶ ºã¿Ì ¶ ¸ ¼ ‚¿ ©¿» Ú » Í ¸É µ¿È „¸É ú µ À õ — ¡ À¶»ºã
¿ja†x’a¸‡xjBx’a†a·•¿ßD’t»†’•’€d¿uladj‚¿†d’Y6¿’t†¿u•a¸†…jBu•€kjȐ&‹V †I " “ G " E G £’t†’•¿
À À ã ¶º ¾ ¾¿ Ç Ã È ¿ »É¹ …„ ÿ ‚µ À ¸ ¼á ¸º Ê¿ Ú º» Ⱥ õ¿ ‚ Ì ºÀ º¾ ¿¿ ¸ºÉͷÿ‚ º©É Úº
at’†tadx¶(raC’dj†¿‡xad’—rC„uld»nª•xDº†jr‡a…’T— E`" 8 aa»†a膒j‚§drjrd’6††DÁ †6è
· Ⱥ õ É » ÀÀ»Ç ¸µ¿µ “ ºÀ ¸µ ºÈ ¸ É ¾Àá ¼ º Ú¿ ¹ ¸ º©É É È ¿ ¡ —„ µ¿» ÀÈ¿©¾
ݪÆjr‡ar!À " E ta’•¿u†…kI¹ " !a…¹u†r½†j!dºrti…¹ 0 ¸r»†xdxÚ $r»†‡nD€d©d£¢‹u¸†xjaÍa‹k†j†Û
ÉrAta»(dr©·Qdxd’jd‡I «‡fgrxdɆt©j|ºj±d̤a»†x†t¾xi’iat†º’‹Èa—µa)چ€¸taAj»†¡ axx†µr†j©’¸
» Ê · Ú É » Ú ¿ ¸ Û ¿ ‚ Ì Ï G Æ Ã á Ú µ » É ¿ ‚ » É À º Ú º ¹ ¿ ‚ Ç À » » º ¾ · øº · ‚ ¿ Ì ½ À ¹ ¸ ½ º È À
…’t†’liYÉ†llAx6„u‹a†j’à•¿u‹Í’lڐx¸6Brdx¸†x¿kÿچaa†tD膒¿jBta†ajd’¿}¹†jkunx©†jª´
ݵ¿» »ºã º ¼ Ú µ º Ê º¸ ¸ À »ºã¿ ¼á ¸ Ì ¿ ¹ ¸ À¿ µ µ º À »º ¾ ¿ ‚ Ç À »º Í·á ¿È¿¸º Ú ÇºÈ
t’»†ª‹¾†u‡&„u•j’Ar¾‡j’2Çkuuraj·†rc‹AªÊ&dÉB¤€d’áa6d¿
°„ º Ê º¸µ ¸É¹À Ê ºÈ· µ„¸ÀÍ É» ÚÉ» º ¶ ¡— ¶¿ À Á
À ῾ Ú¿È ¸ Ú ¿¶„ÿ¸ „¸É ¿ ¸µ ½º ¿» Ê¿ Ú Ì º» Ê ¾º µ µ ½ ¶ ʺú¸ ºÀ» Ã É ¾‚· ¸ºÉ »À Ú¿
)’aa‚ j—¿udºß$x…axCx’j¹†…¹u†r†jÈ&’A•xrlچ’Ar‡u¸†)¿kId¿xŠ‡tkuaa‡ºa•¹nraj!drtQdj‚
†Ér»“V†tá’tA|‡w†‰bat»†’…nrjè†xd’ctac·xa’r‹Ãj‚ ’a…anVajrdö’‹rà’†…’»A•x‡’¿…¹
Ý É Úº à ¿ ¾ ™ —I «ÏG ½ À º » ¹É ¾ · À ¿ Ú¿ ‚ À ¾ ‚ ¶ À ¸ À ¿ Æ · » „ ÃÉ Ú À ¸ ‚¿ À ¸ ½É » À ¸µ ¿ Ê¿ Ú…
¸º ¿¸ Í ¸ºÉ É »…¿ —§ Ç »º¾ ¿¿ À µ »¸ ¿ ¾º¹ º » È¿ º ¾º‚ ¿» Ì
dj»xriÌXddr͆r‡’å¿u¸ l ß © w 0  § ¡ aÀa†a膒j‚öÀ R j¸†x¿ju…Ç’a‡x(i¼ar—jːa‡’¥j±©¼…¹
’À‹a…nrtk&aadj†aaÀYY‹¾’daa¿‡x¶knaaYڐrtrBaÀa†ºl’tjr‡aa©ºku£€dxaadžrj·r6‹aö’rÀ…¹
Ý Ã Èº¹É ¾ ‚µ Ç À »É¹¿ ¾ Ú ÚÉ ©¿ ¾ ‚ ©¿ µº Í À É » À È Ç » Ê¿ ÿ‚ Ⱥ ¾ ‚ µ¹ É È©¿¶ Ì É Í Ãµ Ç Ã È ¼ ¸
fdÉr’dx’Ìj’ê‘ÎVd Ca  ¨ ‘"‡  #`Q¢§  #¤¡¢o†aÀa†t¾D膒jAat»†aj•¥rÈkxdxYaª’…u†d6xYó
Ý… ¾ –Ð “ « I ¡Ì ¥ ‰£ £ £e© ¥£ G Úº »º ¿¿ ‚ Ç À º Í ·á¿ ¼ ¿ ¸º Ú º À è Æ ·¹ ¸µº è ·
˜’•rÌa—Ï åja’rrd¿’aÀau¹†aaa¾†xrÀ6ra¥Ú’rad‡aÃn)ia»a‡aЋaÍ
—– « ‘ ’ Î À ¶ À ¸ À à ‚ Ç » É ¿ ¾ À º ¸ Ç Ã È ¸ À ¾ ¿© É ½ ¼ »º µ À
½iax’Àja¶†VY܆“ÉVxnx¹djx¹u‡dº6uYixªÊCx¸ Àöa‹Èkåkµuca…u†r‡jöÀ’†…¿’a‡º’¥jQÌtxxad¿xkµ
¼ »¹ ¸ º Ü Û Ú„µº ¸º· ¸µ è· ó —º º À » ¿ ˺ ¹ · ½ À¹¸µ ½ºÈ ¸µ » » ã ¿» ¿¶„ à ¶
Ý » À „¸ ¼á ¸º Ê Ú ¶À¸Àà ‚ Ë ¼»„ÃÉ ÚÀ¸‚ — ¸ Æ·¹ µ¸º¹¸¿¿µ ½¿¾¿¸¿ º¶À¸Àÿ
kºj¥§xl§dl’¿ßt’rrd¿’¥|txa†|t’rl¦Q†I “ G E G   ¡ ©jxu¸†jd…ux•kcdadxxx¶ôÌ     xa’‹rj‚
’«
Ï
ya
IÏ Gy ËÇÀµ ¾º¹ Ë ¼¾ ¸¿ º G Ï a Gy ºÉ ÀÉ µ ¾ ¼ Ú Çµ„¸ »
—†vCxqI 0 G " “ G " E GgI 0 G " “ G " E h5tkr†…2|ad¿xxx¶†j»¹ ¦•I 0 G " “ G " E hˆÚ†dj¹’dj¹rÀta‚Y6ÀBkuuxÇa‡ºxÚ
„ µ »á¿µ¿‚µ ¸ºÉ · ÿ‚ G Ç è Æ· ¸ ¸º ¸¿¿ ºÀ¹¸µ ½º ǵ¸ºÉ¾Àá ¼¹ ÀÀ Ç¿¸µ¿µ
u¸‡x¿j•kxjkDnrÍjrjx "I “ G " E !¡ nÉ ªjx¹u‡µ’d…¹ux•kµaÌ " “ axu‡r†jÈBkjd‹adix2À " E aa»•’x†xkµ¹
ǵ¸º ¹ …ɶ¿ ºÀ º Ê·¾¶¿ ¿¶„ÿ¸ ¶É ¡ — a I
k’nÉj|¼‡dad}aa»†ªtajd$x…ax!d}S’U PwU G “ G E hS‡I 0 G “ G E h¨†r»a†ßچa¾†j(kjrr—x’Bºtxu†‹†jÈ
GyÌ Gy ÇÉ »º º º‚ ǵ¸ À È¿¹¹ À¹¸µ ½º
ݺÀ » ¿¸µ¿ ¼ ¾É ‚ ½¿È Êɶ Ç Ã R — ¸µ¿ ÍÀ µÉ  ¸ »ºÀã Ü ÜÛ¿¶ Ç »É Ë· É… „¸µ¿¾¿¶µ ¸ºÉ ÍÉ »
kta’Ç•u†…kµ arâjª•a)r±¤À’†xj»aaj¸†’€j&¹†¿ur‡aaaÀxY†•x!aÀadrx’¸’—Iu†…adxk§ddr†r‡…
 )‰ c 
Ý á¿ º È© ÌI G »É ¹…É » à ¼á ¿ Ú À¾ © µ Éö ½À è Æ ¹ µ¸º¹¸¿¿ ó ‡
¿•’“W jd¤†SW !B 3djfdr¥|d ¡ ¹†x’¸‹ad¿†aÆɆµ’vu§tDªj·xx¸†’nxu…’Yx—†q £& 2¥ ) $r‡ ¥ d£ 1e
· ºÃ῾‚ ¸À º¾ »ÍÀ¸µÉ ¼á Àà ¿ Ú ¸ ¿»ÍÀ µÉ  ¼¸» ÀãÀ Ü Û¿ À è Æɹ ¼á· ¿»„ÃÉ
Qڇad’aaI„ur6Á†a!¿jaa’‡’rÍ d§rd©x¥À’‡µxjaa’¸†•€’•’r‡ºaaaxY܆•x¶&ºaDlj|dj!’…an‹Àaã
Ý»º» ‚ ¶ÛÌ ÍÉ ÈÉ Ë ¼ ¾¿¸¿ º» Ã È º º Ú º» É ¾¶ ¿‚Ì¿» ú É ¿ ºÃ ó— „ ɹ á· ¿»„ É ã»º»¿‚µ¶
’†j¿jkµj†dT†€—…}|adxxx¶†jªÇ‹aôa¾†ßB½†ja½‹’Ajdajx„akx¸’u¹†jȐtx’rx¸’j|¼djAjxaÆrÀaa†jd’—j†Û
»º Ê Ã È ÀÀ Ç¿¸µ¿µ Ú¿¾¿¸¿¶º» ¹ ÇÀ ɹ ¼áº¾ À à ÇÀ ¸ ºÈ ©¿È ɶ ¸¶º Ü ÜÛ É¹¿¶¾É ½º‚º
†l€¿j(at»’’x†…kcdadxxx†jDDat»j|d•aa‚&r’À6ax¹x†µr½†j¿†djªÊ’t2a‡|Y†j†xaC‡ †j†jã
’’—daar—¿†’‡Dra2j»XXn’axdrjrµ †º6膒¿&&Çkj„u‹À•j2‡©xd(dar’a‹‚†’‡Q  Tj¸†xja†…u†jdxu¸…¿
ËÀ¶µºÍ À È ©¾Û Ç Ã È ¿ Ì ¸º» ÌºÉ Í· Ã Ú á ¹ µ ¸ á¿È ¿ ¿¸Û ¶É¶ Ìɸ ºãº — À µ¿»»º¹¸µ¸º¹
r†aatxÜY†’xå’aa•’x¸†x—µ¥a’d6xrd¿xrt¾aµn’r‡ta̋u¸’€—jµxdà•uŠ0aÇa…u†r†jÈiau‹|¼rÈ
¸ »º À ã À ÜÛ¿¶ ÚÇ À »Ç¿ µ¿ Ú À ¸Û „¸ À ¹µ À ‚ ¸º · Ⱥ õ „ É ÃºÈ ¿¸Û ¼á¿¸ t — À¹¸µ ½º º À è· È
ݺ ¾ ‚ À ¸º·… À ¾º¸ ¶É ¾É Ë ¿» Í À¸µÉ Ç À »º è¿¿ ‚ ÃÉ »© µ À » º µ¿ ·¶„ ÿ¶µ¿ ‚ Ì À »Ç¿¸µ¿ Ë À
kaa)$dj‡aa†xtrdr2jaaj†’rÍ6aa‡a¾D†•’Inr•’Àk)½atrȐtÐ…’‚&xxtxk…’X¤½aa’•u‡xkµ ’èªÆ
· ¸µº Á º ¾ ‚ Ç Ã À ¿ » E Ç À » ¿ µ¿µ º» Ⱥ õ¿‚ Ç È ¶„ ÿ¸ º» „ ɹ ¾ ¸ ¶ ¾ ¾¿¶µ ¿»„ ú¸
Ýu…¹u†drȇaa©rtȵ}’xÌ " at’Ç’x¸†…k}¿†©kjr‡a‡xj£‹Ãa£¿x…ax©jc¡ u¸’un¿taÀ’t†ºaadxk6jxa—u•É€Ã
ݺ Ê ¼á ¿ à ¼áÌ »º õ À Í ¼ »º Ã Í ½ À è Æ · ¾ ¸ ¶º ¾ ¾¿ ¶ É È ¿ ¡— £  ))‰ ¥ c e · º Ãá¿ ¾ ‚ Ç Æ ·
kªcd}a|d’T‡a‹aix¹Þ£ †aj£tDªjaaÀja†tadx£€d©©‡‡  h2¥ (C‡ Ed£ 1uYچad’atªkµŠ’6Á
Ý•nraYdj’)„ur6†a&ajlad’!da(rdÉj†‡…xtj‚kr$v|á&džjjÀ tdÞچat»†aèn•¿’âaa»†ajd’•ú
¹É»À Ú¿‚· ¸À Áº¾ ɶ¸ ¼‚¿‚ ¶É¶ É» ¹¿ „ÿ µÀ Éà ¼ ºÈ É¸Û ºÀ º¾ ¿ ‚ ÀÀ ºÍ·á¿
—¤’…n¿jt†a)dx†¿’6¿jÈ nº€Èrdat‚(x¸†xjd’k…¿’ktdc†Áa†jxtÃn€xr‹k¿
À¶¹ »É¸µ· ½¿¹ » ¸ É É ‚¿¾ „ µ¿»á¿µ ‚µ É¸Û Úº ½º»„ É È ¹ ¿¶É »È
Ì Çµ „ ¸ Ç »º ¸º ¿ Ú „…ǹµ Ç è Æ · ¸µ ¸º¹ ¿ µ Ìy À ¹ »É µ · º õ¿ À »º Úº ¾ ¿© ¾¿ ¸ ¿ ¶º » º À »º ͺ
tkjxxa†ßÚ(dªÊ•x)f’…)nÉ ªjx¹u‡’d…u¸x•¿kT•j¶x†¿’da¸†t2t…’‚!a‡x†a…¹ ‡¿txxx‡’at†a†x¸
Ì Ú¿…É ¾ ¿ Ú À ¶É £ — Ì ¸ ÉË ¸É ¿»„ É Àã º» ‚µ Û »¿ º¸É IÏ É » ǵ¸ºÉ¹ Í
W
¹uld‡‹á•¥a’di¤•ÏÞa 9Ì¢" y W a hE" y Xdº‹x·’’—…jxaÆraa»‡’d¿jkj¶†Dd§Ú†x’€S —‡‘2rkjddj’ÀatÀrÃ
ݺ¹· À à G Ú ¼ » É ¾ ǵ À ¿»É µ y ¸ º À ãÀ Ü Û¿ ½º è ·¹¸ ¸º ¸ ¿µ Ì „ µ¿ Í À µÉ à ¸ ÆÉ ¸ ¾á
kxx&r’À !Ï iax¹†r6k’¸‹x¹†’da¸†p1r»†aatxY܆’x¶D‡6ªÆ’…u†µjdx¹xx¿’—X‹u¸†xj»aaj¸†’€j‚ Šadºt•¿
À…ǹµ À º À ¸ ¼á¿µ ¿ »„ ÃÉ ¾ ¸ º» ¸ À È Ë À¿ ¾ ‚ É ©¿ ¡ — a
‡’…c)a’ld’kCº•’…an‹’r½†j§rrk¿jµ‹ta»vȐd©’U ¨© ™˜W y)kj“jxtnr†rdxj†ºAx—l†ºa’ld•kµ ºµ¹ ¿»„ÃÉ ÍÉ »¿¹¾ ™ Ú À¸ ¼á¿
Ú ¼»»º ¸µº · ½ ¼»» È ¿¾¿‚ Ì ÃÉ» À ˜ — ÈÀ¹ ¿Ãº À ¹¿µº¹ Ç »º»
 ºÈ© ˜
  iat†x¹u‡d6èu—µ H iat†ø º ªÊ•ad’T„†r•©’kµ ý " jdXÌ " " ™W y G " ™W !£ ’xDtkxÚaI†kdxDaÀt†’‡ºxÚ
fa6t’x†rArT’¸†…’at’†’v’’¸‹†aaaÀßQ‡Û’x¶ (—x¹ka‡’‚)i¼au•jx¶†j‡ad¿’adraXYdxa‹’Àx—j‚
Ý… À ¿ à À ¹ É ¾ ™ — À µ ¿ » Í À ¸ µ É Ã ‚ ¼ » º À ã Ü Ü ¿ ý È ¿ º ¾ º ½ » ¸ É ¹ º È É º º à á À É » Ì · Ú ¿ Ú À È ¹Ý ¿
)£ ¥¥
‡ º ¼ » » ¹…É » ¼»ÀÍÀ ¹ º Ê¶É É ÃÉÍ Æö¹Ì À ÚÀ» ·È ʺ — ½º…Ç Ë
Ì   #e ‰ ¨¦ ‡ ¥ 7 ¨c Q2¥ 7 £   itaÉufrjÌ " ™˜W y aaatrÃkºxiªta¸vnrA‹u…uTYaa‹p‡xÚ " ™˜W 5†‡’…¹µ |¼a»
’id’§ßaÀY¿jir†jta†jtkjkxڧdžt†aÍaj’ÉV†ºx’ÉV†É ª’…u†µjdºxxx¿’Yix•¿’a‡xu†n6ukàåÉt¶
ÝÍ ¼á¿ ¿ Ú Ú ‚ Ì ¹¿»¿¾½º» „úȿ ɶº À¸ Ú ¸ Ú Ç è Æ·¹¸ ¸ ¹¸ ¿ ó —º »»º¹¸µº è·µ À ¶
ÌXt†VQ܇ª§dxda¸¥x¸’j|¼‡i…!u¸†…¿’dá’—xj‚k¥drjrd’‚Dt’ldá’k)º’jxtnr¾’‹½†’âaa»†adx…njC’j¶
¸¶º Ü Û º Ê ½¿¶É „ ɹ … ¼¹ „ µ » ¿µ¿ µ ¸ºÉ Í· ÿ ºÀ¸ ¼ ¿µ ¿»„ÃÉ ¸ º» ½À º¾¿¸¹¿‚ ËÀ
Ý„ ÿ¶µº » º õ¿ º É ¸„ ÷ º ú — „¸µ¿» À ¸ É Ã ‚ º Á¹ À »É ¾ Ë¿µ Ì À… ¹µ „¸ À »º … À ¸º Ú ¿ »¿ º À
•axkn’}a…’‚}u¸•ajt’‡…†a¾ÞTrx†xjaÍa’‡µ’€’}aÀ6x’adrtn—XT‡•Çx$ura†ßڇa$dlÊ’¿ßD’daÌxt’¸
 
|d’k&•’t†xu¸‡dº6èu—d„j‡tta$t¶’tŠ‡xdaa‚C‡©xd&aa»†a‡uâ¥rÐV TaÀ’ld•kµ †jxnvj!¿
Ý ¼ á ¿ µ º ¿ » » º ¹ µ · µ ¸ øº È ½ ¿ … À ¿ ¾ ‚ É ¸ · Ê º Ú ¿ ¾ ¿ ¿ ¸ Û º À º Í º ¸ ¹ À µ — À ¸ ¼ á ¿ Ú º » ¹ É È º »
„u…Qdrc©’adrtn—Þx…axk…’i†7aaa’‡µ’€Ã’—G Çku„uxt»†x‡aàu‡µxjŠ•x‡•x©Æ’trt†kµ ’a!ºtÃ
¸Ç ÚÉ ‚ ¸ ÆÇ »É ¾ Ë¿µ ·¶„ ÿ¶µ¿ ‚ ÌI ¼ » Í À ¸ É ‚ µ ¸Ç º Ú… À „¸ ¿ » Ê¿ Ú…¿¹ ¸ Ç »É ¾ Ë¿ Ë À »
…’‚ct»†xچa…¹“‡adxxx†j»!aa†t͆ºu¹QTaÀ’ld•¿kµ |axtnr¾’‹½†’àx’…¿’‹•§—…!ºiaa†…u†jdxu¸…¿
ݵ¿ À º º ¾ ¿©¿ ¾¿¸¿¶º º À »º ¸ Ì ½ ¸ ¼á Ë ¼ »„ ÃÉ ¸ º» ·¶¸ áÉ ¾á¿ É ¼ » »º¹¸µ¸º¹
T‡…•xµâÀ adaa†j»(xrTld¿uI$€d’x¸†x¿kµ †ºjªr—ªdx¶’tA†ºßtaÞiaa‡xچa…2ºiaa»†ø º kjfrTÌ   ’j»
ÌÀ ǹ ¼ »¿ ¾ ½º ¿ ¸ Í Ì Ú ¸ ¹ É ÃÇ¿ µ Ç È ´ Ú¿ ¸ · Ê Ú¿ ¾ ‚ Ú ¼ » »º º ¾¹ ¼ » ú È…É ¾ º¿
’†xx†d6xkµ   À   •’…anrjr†j»   at’ldá’kµ!ua“¸©Éu|‡’Çx‡e—j¶†ax܆tDajÉi…˜xd‘ ¥Yd†j†t™‡ºa¾
Ý»º¹¸µº è· º ¿ » „ Ã É ¾ ¸ ½º Ì Ç À ¸ ¼ ¿ É ¹ È Æ ¹ ¼… ¹µ ¼µ º à º ¾ º À ¶ £ —– ’ Î À Ú Éµ ¶º à Ü
À Ú ¼ »¹¿ õ · º ¼ » È¿ Ë ¼ ¸ ¶º Ü ÜÛ À µ ¹… À¿ ¾ ‚ ¿ ¹ ¼á¿ ¸ Í ¿© ¸ Ç È ¹¿ »¿ ¾ º » Ç »º Í ·á¿ ËÇ Ãº
Yia…nttDµ(itrkjµ ’a‡|Y†c’¸†nºxfadaa—µxxd’xr§‡¿xârÃaCnjdaa½†j§aÀt†aj•¥‹kjÈ
d¿xC§rÀ‹’xdÇ’jtâ¿’…anr͆r‡…pQTj¸†xjaaÀ’‡µ’€’‚ ڐar‡ºaaaxY܆•¿x§§k™aÀ’’‹•¿C’†j†|£
Ý Ú ¹ „µ ÃÀ¹ ¿‚ À »¿ »„ ÃÉ É » ´ — À µ¿» Í ¸ É Ã É ¸ » À ã À Ü Û ¶ ¶ ǵ Ú ¸É ¾á „¾º‚º
—–Ð Î Ï a ¾ á ¼ ½ Á Í · Ã À » ¸
˜‡uê“D•C¤ d¿’ix¹&aÀ6a’‹’Ér6¿xrÍ
ajx†dxftD†€—…6|adu…x†j£Ç‹±‘TYajx„’†tnVï’»†a͆ïul¼dªjiª•É€ït•xiºl6Qdxlºiadu¸…x¶
Ì ¿ » ¸µº ¹… À ÍÉ ÈÉ Ë ¼ ¾¿ ¸¿ ¶º » à R— À Ú À ¶ »º ÃÉ Ú „ º ¿ „ ¸ á º » º Ê È ¸ ·©¿ Ú Ê · Ú¿ ¸ ¶ ¼ ¾¿ ¿
ËÀ è Æɹ ¼á·º» Ç Ã ¸ ÆÉ ¸¿áÉ ¾ Á¿¾ Ë È ¸º Ú º ¼ » µ À‚¿ É È© » ´ © Ì ¾ ÚÀ ‚É
Ì " ¤ ’ªdj|d’—jBraÈ6À Ša…’‹B¿dad¿jù¼‹k¿unxAia»adɆradB€dd¿’Ax— 0 u (¤ a " ¤$T†ºßaa¾adr»
I ÀÀãÉ ÚÀµ¶¿¾‚‚É ½¿¶µºÍÀ¸µ Ë ¸µ ¿ ¿¸º Ú ÇÀ ¹¿ º¾¸ Ì– ¼á¿¸Í ¶É
̆SaadVakjdaaadCdxkdaaj†’ɋ†¿u†â¹†jÈkxdx!ta»Éun•á’aj˜G – a a" ¤ " e àpa " ¤ " e d’xr!da¸
Ú»º º¾ ¿µ À Ãɹ ¼á ¼ ¿¸Í ¸ ·áº¾¸ –Г Ì« Î ¹¿È¿¸º Ú À µ¿ ÚÀ È¿ µ ¿¹¸µ„ ú¸É…É ¶¿
a†xڇax¹(krnu|d’· " ¤ dá’xr„ÌXdºj•a’ldxxa’‘êe ¡ nj—udߧ’¸†…xarkjˇ¥xu‡jakx’—dadlR
¸ º » ½ À » º Í À » É ¾ © Ë À ¶ µ º Í À ¸ º ¾ º ¸ Ë ¼ » øº „ µ Ç À » º Í · á ¿ À µ ¿ ¾ ¿ ¶ µ É ¾ á ¼ ¹ À º Á ¿ » ¸ ¿
—€d’!ta†aatr•¿ ’’—daa’nad¿†u$|a‡…†rj¾†ºk¥¤ aa‡a’d•$j¸†xadxkrd¿’ix(Àta»†d’xxàú
— ·¶À¸Àÿ‚ Æ·»„ÃÉ Ú ¸‚¿ · Úɵ À „¸À ·Ã¿‚ ¿» ·¾¸ »Ì ÇÉ» À À¸Àÿ
—    xt’rrd’§’a…anVaÀjrd2Y‡!uraÍjrjDjrÈ’a’nº’a—  ¡ n‹rS —   j¶a’‹rj‚
½º è·¶º¸ ¸¿ ¿ ÚÀµ À É…º» À¸ Í À¶¸Àà ½¿ „à ÚÀ¸‚¿ ÇÃ Ú À »º ÍÉ … ¶ Ç ¸ À ȿ˵ È¿¸º
†6xx†xB…ªxtkrx¹†—†j’r†¿j‚     j’rrd¿’‚dj»xa†ÉVa’rdlraÈ   ¡ •Çaa†tn‹»‡Aª—µ’r‹kjïkxd!‡

‰ x
G Y
a I 0 f" “ G " E G ¡ BI 0 G “ G `E" E G ¡ ¨ V £ d hE" 8 a " £
I

<<

. 2
( 3)>>