<<

стр. 4
(всего 7)

СОДЕРЖАНИЕ

>>

65 Quaedam autem neumae repertae sunt, quarum aptitudine hoc solemus advertere, utpote
D, E, F, G, a, c
66 Primum quaerite regnum Dei
67 Secundum autem simile est huic.
68 Cum enim fmito aliquo cantu hanc neumam eius in fme bene videris convenire, statim cognosces, quia cantus ille fmitus sit in primo modo, et primo vel quarto sono; quia in his duobus sonis primus est modus.
69 Sola autem hac neuma solemus primum tonum discemere, quamvis cum alia qualicumque symphonia, quae in eodem sono incipit, haec possit similiter, et aliquando melius fieri.70 Cuius enim modi symphoniis quaelibet symphonia aptatur, eius modi esse cognoscitur; sicque intelligis, an bene aliquam neumam pronunties, cum eam eiusmodi symphoniis, in quo modo notata fuerit, competenter aptari conspexeris.71 Nota autem, quomodo modos dicimus eos, qui in formulis tonorum non proprie sed abusive nominantur toni, cum modi vel tropi proprie dicantur.
72 Illud quoque debes agnoscere, quomodo in omnibus modis, cum grave fuerit melum, gravibus aptatur modulis vel melis. 73 Cum vero alta fuerint mela, altis melius conveniunt melis vel modulis.74 Ideoque habes in formulis modorum duas formulas in unoquoque modo. 75 Prima
129
namque et secunda formula primi est modi: tertia et quarta secundi: quinta et sexta tertii: septima et octava quarti.
76 Ideo enim octo toni dicuntur, quia octo habent formulas. 77 Prima autem et tertia, quinta et septima formula quatuor modorum altos continent cantus; secunda vero et quarta, et sexta, et octava eorumdem modorum gravia vel minus alta continent cantica.78 Unde Graeci multo melius pro primo et secundo tono dicunt authentum protum et plagis proti; pro tertio et quarto authentum deuterum et plagis deuteri; pro quinto et sexto authentum tritum et plagis triti; pro septimo et octavo authentum tetrardum et plagis tetrardi. Quod enim illi dicunt protum, deuterum, tritum, tetrardum, nos dicimus primum, secundum, tertium, quartum. Et quod illi dicunt authentum, nos maiorem et altum vel acutum nominamus. Plagin vero latine subiugalem vel minorem vel gravem possumus appellare.
79 Has itaque modorum octo formulas praecipue debet scire, quisquis canendi peritiam vult habere, ut qualiter in singulis modorum cantibus quaelibet neuma vel vox resonet, possit advertere.80 Praeterea quamvis primam et secundam et tertiam vocem cum quarta, quinta et sexta concordare dixerim, in eo tamen differunt, neque omnes neumas similiter faciunt, quomodo a-#-c habent post se in depositione tres tonos, ante se in elevatione duos tonos:81 at vero D-E-F unum tantum in depositione habent, tres vero tonos in elevatione. 82 Ideoque multi cantus eiusdem sunt modi, sed non eiusdem soni. 83 Quidam autem minus plene pervidentes istam differentiam, adiungunt unam vocem in acutis inter primam et secundam, ut sint duae secundae, et veniant duo toni et unum semitonium post D-E-F sicut post a-#-c in elevatione;84 et rursus d-e-f acutae possunt deponi duobus tonis, sicut a. b. c. quatenus nulla sit differentia inter D-E-F et a-#-c cum id, quod cantatur in a-#-c et in D-E-F possit cantari.
85 Ut autem singulis vocibus sua proprietas permaneat, melius est, ut cantuum inspiciatur natura; et cum cantus hos tres tonos videatur admittere, fiat hoc in F-G-a-#. 86 Cum vero post duos tonos non nisi semitonium sumit, fiat hoc in c-d-e-f praesertim cum pro huius vocis additamento maxima confusio nascatur simplicibus.87 Nam si duae sunt secundae post primam, cum ad alteram semitonio, ad alteram vero tono prima ipsa iungatur, facile est videre, quod ipsa pritna, ac per hoc et aliae contiguae voces duos habeant tonos;88 utpote prima, si eam semitonium sequitur, de proto transit in deuterum; si autem duorum vel plurimorum modorum unam vocem esse liceat, videbitur haec ars nullo fine concludi, nullis certis terminis coarctari.89 Quod quam sit absurdum, nullus ignorat, cum semper sapientia confusa quaeque et infinita sponte repudiet. 90 Quodsi
130
quis dicat, hanc vocem ideo esse addendam, ut gravis F sexta usque ad superquartam supra lineam ad a per diapente possit ascendere, aut eadem sexta ad subquintam descendere, illud quoque debebit recipere, ut inter sextam F et septimam G alia vox addatur, ut naturalis secunda gravis B elevetur ad quintam, et eadem acuta deponatur ad quartam.91 Quod quia a nemine est factum, hoc quoque a nemine est faciendum.
92 Igitur, sicut ex ipsa monstratur natura, et per Beatum Gregorium divina protestatur auctoritas, septem sunt voces, sicut et septem dies;
93 unde et prudentissimus poetarum septem cecinit discrimina vocum;
94 quam sententiam et ipsi philosophi pari concordia firmaverunt.95 Interea curandum est, ut sciatur de qualibet neuma, in quantis et qualibus sonis esse possit, vel non possit.
96 Potest enim fieri in tertio, et in sexto, et in septimo sono, quia hi tres soni duobus pariter tonis ascendunt, et ipsa symphonia duobus tantum fit modis.
97 Praeterea septima vox cum tertia in elevatione concordat; utraque enim duobus tonis et semitonio, et item duobus tonis elevantur.98 Eadem quoque septima cum quarta concordat uno tono in elevatione, et in depositione tono et semitonio, et duobus tonis in utroque cantatur similiter.
99 Prima quoque cum quinta omnes depositivas neumas communiter facit; deponitur enim duobus tonis et semitonio. 100 Itaque hae voces similes faciunt neumas, prima cum quarta; secunda cum quinta; tertia cum sexta; septima cum prima vel cum quarta*. l01 Nulla autem vox ultra quatuor elevationes vel depositiones habet, quia non potest gravari vel acui, nisi ad secundam vel tertiam, vel quartam vel quintam secundum sex species, quas supra dixi, id est, tono, semitonio, ditono, semiditono, diatessaron et diapente. 102 Nam cum vox aliqua ad secundam movetur, aut fit tono, aut semitonio; cum vero ad tertiam, ditono vel semiditono.
103 Ad quartam vel quintam non fit nisi per diatessaron et diapente.
104 Intellige praeterea, quod in authentis ad octavas cantus a sua finali voce ascendit; descendit autem nonnisi uno tono sub fmali, excepto trito, qui a suo fme non deponitur, quia non habet sub se tonum, sed semitonium. 105 In plagis autem a finali voce ad quintam descendimus et ascendimus, nisi sit prolixior cantus, qui plagalem depositionem et authenticam elevationem habeat, quod tamen rarissime fit.
106 Principia quoque cantuum in omnibus illis vocibus esse possunt, quae secundum praedictas sex consonantias cum fmale voce conveniunt. 107 Siqua aliter inveneris, ex ipsa raritate cognosces, quod sint auctoritate praesumta; non autem sunt regulae firmitate distincta.
* В изд. Герберта в тексте явная ошибка - сит tertia.
131
108 Illud autem quis non intelligat, quod de vocibus quasi syllabae et partes et distinctiones vel versus fiunt? 109 Quae omnia inter se invicem mira suavitate concordant, tantum saepe concordiores, quantum similiores.
110 Haec pauca quasi in prologum antiphonarii de modorum et neumarum formula rhythmice et prosaice dicta musicae artis ostium breviter, forsitan et sufficienter aperiunt. 111 Qui autem curiosus fuerit, libellum nostrum, cui nomen Micrologus est, quaerat;112 librum quoque Enchiridion, quem reverentissimus Oddo Abbas luculentissime composuit, perlegat, cuius exemplum in solis figuris sonorum dimisi, quia parvulis condescendi, Boetium in hoc non sequens, cuius liber non cantoribus, sed solis philosophis utilis est.
113 Explicit epistola.
Edidit Martinus Gerbert (GS II)
КОММЕНТАРИЙ
4 inspirante Deo charitatem - abl. abs.; для перевода: Deus inspirat charitatem.
5 Iohannes - Иоанн XIX, папа римский, понтификат в 1024-1032 гг.
7 versiculum - версикул, небольшое песнопение связующего характера
в разных службах оффиция.
9 Infirmltate cogente - abl. abs.: "почувствовав недомогание" (букв.
"гонимый недомоганием"). 9 vel - здесь: "даже, хотя бы".
9 (aestivo) fervore... (nobis) minante (excidium) - abl. abs.: "поскольку (летний) зной грозил (нам гибелью)".
10 redeunte - part. praes. act., ab]. sing. от redeo; hieme redeunte - "c наступлением зимы" (abl. temporis).
12 suadens mihi... [debent] esse praeferenda episcopatibus - эллипсис
модального гл., а не dat. cum inf! 14 puentlis - dat. commodi.
Текст 79 - GUIDONIS ARETINI REGULAE RHYTHMICAE
[Фрагмент 1]
1 Gliscunt corda meis hominum mollita camenis.
2 Una mihi virtus numeratos contulit ictus.
3 In caelis summo gratissima carmina fundo
4 Dans aulae Christi munus cum voce ministri,
5 Ordine me scripsi, primo qui carmina finxi.
КОММЕНТАРИЙ
Начальная строфа трактата - акростих, скрывающий имя автора - GUIDO. 4 ministri; в изд. Герберта (GS) - magistri.
132
[Фрагмент 2]
1 Musicorum et cantorum magna est distantia.
2 Illi dicunt, isti sciunt, quae componit musica.
3 Et qui facit, quod non sapit, diffinitur bestia.
4 Ceterum tonantis vocis si laudent acumina,
5 Superabit philomela vel vocalis asina,
6 Quare eis esse suum tollit dialectica.
7 Hac de causa rusticorum multitudo plurima,
8 Donec frustra vivit, mira laborat insania,
9 Dum sine magistro nulla discitur antiphona.
Edidit Joseph Maria Smits van Waesberghe (Divitiae Musicae Artis. Vol. IV/A)
Текст 80 - JOHANNIS DE GROCHEIO DE MUSICA
I Describunt autem musicam quidam ad formam et materiam considerantes, dicentes eam esse scientiam de numero relato ad sonos. 2 Alii autem ad eius operationem considerantes dicunt eam esse artem ad cantandum deputatam. 3 Nos autem utroque modo notificare intendimus eandem, sicut notificatur instrumentum et quaelibet ars notificari debet.4 Sicut enim calidum naturale est primum instrumentum, mediante quo anima exercet suas operationes, sic ars est instrumentum principale sive regula, mediante qua intellectus practicus suas operationes explicat et exponit.5 Dicamus igitur, quodmusica est ars vel scientia de sono numerato, harmonice sumpto, ad cantandum facilius deputata. 6 Dico autem scientiam, in quantum principiorum tradit cognitionem, artem vero, in quantum intellectum practicum regulat operando.7 De sono vero harmonico, quia est materia propria, circa quam operatur. 8 Per numerum etiam eius forma designatur. 9 Sed per cantare tangitur operatio, ad quam est proprie deputata.
10 Quid igitur sit musica, sic sit dictum.
11 Quidam vero musicam in tria genera dividunt, puta Boetius, magis-ter J. de Garlandia in suis tractatibus et eorum sequaces. 12 Unum autem genus dicunt de musica mundana, aliud vero de humana, sed tertium de instrumentali. 13 Per mundanam musicam signant harmoniam ex motu corporum caelestium causatam, per humanam vero temperamentum complexionis in corpore humano existens propter optimam mixtionem elementorum in eo. 14 Sed per instrumentalem signant illam, quae est de sonis instrumentorum sive naturalium sive artificialium.
133
15 Qui vero sic dividunt, aut dictum suum fingunt, aut volunt Pythagoricis vel aliis magis quam veritati oboedire, aut sunt naturam et logicam ignorantes.
16 Prius enim dicunt universaliter musicam esse scientiam de sono numerato.
17 Corpora vero caelestia in movendo sonum non faciunt, quamvis antiqui hoc crediderint, nec findunt orbes secundum Aristotelem.18 Cuius imaginatio et possibilitas debet tradi in libro de theoria planetarum. 19 Nec etiam in complexione humana sonus proprie reperitur. 20 Quis enim audivit complexionem sonare? 21 Genus autem tertium, quod de instrumentali musica dicitur, in tria distribuunt, puta in diatonicum, chromaticum et enarmonicum, secundum quae tria concordantias monochordi procedere dicunt.22 Diatonicum autem appellant, quod procedit per tonum et tonum et semitonum, secundum quod fiunt ut plurimum cantilenae; chromaticum, quod procedit per diesin et diesin et semitonia tria composita.23 Et dicunt planetas uti tali cantu. 24 Enarmonicum autem dicunt, quod per diesin et diesin atque ditonum procedit.25 Quod dulcissimum dicunt, eo quod angeli eo utuntur.26 Istam autem divisionem non intellegimus, eo quod solum de instrurnentali prosequuntur, membra alia dimittentes.27 Nec etiam pertinet ad musicum de cantu angelorum tractare, nisi forte cum hic ruerit theologus aut propheta.2S Non enim potest aliquis de tali cantu experientiam habere nisi inspiratione divina.29 Et cum dicunt planetas cantare, videntur ignorare, quid sit sonus, sicut in divisione particularia dicebatur.
30Alii autem musicam dividunt in planam sive immensurabilem et mensurabilem, per planam sive immensurabilem intellegentes ecclesiasticam, quae secundum Gregorium pluribus tonis determinatur. 31 Per mensurabilem intellegunt illam, quae ex diversis sonis simul mensuratis et sonantibus efficitur, sicut in conductibus et motetis.32 Sed si per immensurabilem intellegant musicam nullo modo mensuratam, immo totaliter ad libitum dictam, deficiunt, eo quod quaelibet operatio musicae et cuiuslibet artis debet illius artis regulis mensurari.33 Si autem per immensurabilem non ita praecise mensuratam intellegant, potest, ut videtur, ista divisio remanere.
34 Quomodo igitur quidam dividunt musicam, sic sit dictum.3S Nobis vero non est facile musicam dividere recte, eo quod in recta divisione membra dividentia debent totam naturam totius divisi evacuare.36 Partes autem musicae plures sunt et diversae secundum diversos usus, diversa idiomata vel diversas linguas in civitatibus vel regionibus diversis. 37 Si tamen eam diviserimus, secundum quod homines Parisiis ea utuntur et prout ad usum vel convictum civium est necessaria, et eius membra, ut oportet, pertractemus, videbitur sufficienter nostra intentio terminari, eo quod diebus nostris principia cuiuslibet artis liberalis diligenter Parisiis inquiruntur et usus earum et fere omnium mechanicarum inveniuntur.
Edidit Ernst Rohloff
134
КОММЕНТАРИЙ 1 dicentes eam esse - асc. cum inf.
1 relato - РРР от refero.
2 dicunt eam esse - acc. cum inf.
2 cantandum - gerand. (acc. sing.) от cantare; переводить отглагольным суш. 2 deputatam - РРР от deputo.
4 mediante quo (qua) - "посредством которого (которой)".
5 dicamus - praes. conjct. act.; переводить: "скажем", "давайте скажем". 5 numerato - РРР от питеrо (гл.).
5 sumpto - РРР от sumo; harmonice sumptus - букв. "облеченный гармонией", "охваченный гармонией".
6 in quantum - "поскольку, насколько".
6 operando - gerund. (abl.) от орет - "действовать, оказывать влияние, производить эффект"; перевести твор. падежом отглагольного сущ. или описательно.
8 eius - может быть любого рода; необходим толковательный перевод по смыслу.
9 cantare - "пение".
9 est... deputata - перевести страдательным оборотом; грамматически - perf. ind. pass.
10 sit - 3-е л. praes. conjct. от esse.
Текст 81 - JOHANNIS TINCTORIS TERMINORUM MUSICAE DIFFINITORIUM
Ambitus est toni debitus ascensus et descensus.
Armonia est amoenitas quaedam ex convenienti sono causata.
Canon est regula voluntatem compositoris sub obscuritate quadam ostendens.
Cantilena est cantus parvus cui verba cuiuslibet materiae sed frequentius amatoriae supponuntur.
Cantus est multitudo ex unisonis constituta qui aut simplex aut compositus est.
Cantus simplex est ille qui sine ulla relatione simpliciter constituitur et hic est planus aut figuratus.
Cantus simplex planus est qui simplicibus notis incerti valoris simpliciter est constitutus cuius modi est gregorianus.
Cantus simplex flguratus est qui figuris notarum certi valoris simpliciter efficitur.
Cantus compositus est ille qui per relationem notarum unius partis ad alteram multipliciter est aeditus: qui resfacta vulgariter appellatur.
135
Carmen est quicquid cantari potest.
Clavis est signum loci lineae vel spatii.
Clausula est cuiuslibet partis cantus particula in fme cuius vel quies generalis vel perfectio reperitur.
Color est identitas particularum in una et eadem parte cantus existentium quo ad formam et valorem notarum et pausarum suarum.
Compositor est alicuius novi cantus editor..
Concordantia est sonorum diversorum mixtura dulciter auribus conveniens. Et haec aut perfecta aut imperfecta est.
Concordantia perfecta est quae continue pluries ascendendo vel descendendo fieri non potest, ut unisonus, diapenthe sub et supra quantum vis diapason.
Concordantia imperfecta est quae continue pluries ascendendo vel descendendo fieri potest ut dytonus, semidytonus, diapenthe cum tono et diapenthe cum semitonio sub et supra quantum vis diapason.
Coniuncta est dum fit de tono regulari semitonium irregulare aut de semitonio regulari tonus irregularis. Vel sic.
Coniuncta est appositio b rotundi aut # quadri in loco irregulari.
Contrapunctus est cantus per positionem unius vocis contra aliam punctuatim effectus. Et hic duplex, scilicet simplex et diminutus.
Contrapunctus simplex est dum nota vocis quae contra aliam ponitur est eiusdem valoris cum illa.
Contrapunctus diminutus est dum plures notae contra unam per proportionem aequalitatis aut inaequalitatis ponuntur. Qui a quibusdam floridus nominatur.
Contratenor est pars illa cantus compositi quae principaliter contra tenorem facta inferior est supremo altior autem aut aequalis aut etiam ipso tenore inferior.
Discantus est cantus ex diversis vocibus et notis certi valoris editus.
Discordantia est divereorum sonorum mixtura naturaliter aures offendens.
Extractio est unius partis cantus ex aliquibus notis alterius confectio.
Ficta musica est antus propter <praeter> regularem manus traditionem editus.
Fuga est identitas partium cantus quo ad valorem, nomen, formam: et interdum quo ad locum notarum et pausarum suarum.
Intonatio est debita cantus inchoatio.
Locus est vocum situs.
Manus est brevis et utilis doctrina ostendens compendiose qualitates vocum musicae.
136
Melodia idem est quod armonia.
Mensura est adaequatio vocum quantum ad pronunciationem.
Missa est canus magnus: cui verba Kyrie, Et in terra, Patrem, Sanctus et Agnus, et interdum caeterae partes a pluribus canendae supponuntur; quae ab aliis officium dicitur. Motetum est cantus mediocris: cui verba cuiusvis materiae sed frequentius divinae supponuntur.
Musica est modulandi pertitia cantu sonoque consistens. Et haec triplex est scilicet armonica, organica ac etiam rithmica.
Musicus est qui perpensa ratione beneficio speculationis, non operis servitione, canendi officium assumit.
Mutatio est unius vocis in aliam variatio.
Officium idem est quod missa secundum hispanos.
Pronuntiatio est venusta vocis emissio.
Proprietas est propria quaedam vocum deducendarum qualitas.
Quantitas est secundum quam quantus sit cantus intelligitur.
Sonus est quicquid proprie et per se ab auditu percipitur.
Talea est idemtitas particularum in una et eadem parte cantus existentium quoad nomen locum et valorem notarum et pausarum suarum.
Tonus equivocum est ad quatuor.Nam significat coniunctionem discordantiam intonationem et tropum.
Tonus est tropus per quem omnis cantus debite componitur.Huius autem significati octo sunt toni.
Tonus regularis est qui in loco sibi regulariter determinato fmitur.
Tonus irregularis est qui in alio loco quam in illi qui sibi regulariter est determinatus finem accipit.
Tonus mixtus est qui si authenticus fuerit descensum sui plagalis si vero plagalis ascensum sui authentici attingit.
Tonus commixtus est ille qui si authenticus fuerit cum alio quam cum plagali suo. Si vero plagalis cum alio quam cum suo auctentico miscetur.
Tonus perfectus est qui perfecte suum implet ambitum.
Tonus imperfectus est cuius ambitus non est perfectus.
Tonus plusquamperfectus est qui ultra suum ambitum si auctenticus fuerit ascendit, si vero plagalis descendit.
Vox est sonus naturaliter aut artificialiter prolatus.
Apud incunabula Treviso, 1495
137
V АНТИЧНАЯ ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Текст 82 - AD MELPOMENEM
1 Eixegi monument(um) aere perennius
2 Regalique situ piramid(um) altius,
3 Quod non imber edax, non Aquil(o) impotens
4 Possit diruer(e) aut innumerabilis
5 Annorum series et fuga temporum.
6 Non omnis moriar, multaque pars mei
7 Vitabit Libitin(am): usqu(e) ego postera
8 Crescam laude recens, dum Capitolium
9 Scandet cum tacita virgine pontifex.
10 Dicar, qua violens obstrepit Aufidus
11 Et qua pauper aquae Daunus agrestium
12 Regnavit populor(um), ex humili potens
13 Princeps Aeolium carmen ad Italos
14 Deduxisse modos. Sume superbiam
15 Quaesitam meritis et mihi Delphica
16 Lauro cinge volens, Melpomene, comam.
Quintus Horatius Flaccus
КОММЕНТАРИЙ
Стихотворный размер - малый Асклепиадов стих.
3 Аквилон (Aquilo) - бог северного ветра.
7 Либитина (Libitina) - в римской мифологии богиня похорон.
8 Имеется в виду молитва Юпитеру на Капитолии - ежегодный обряд освящения Рима, совершавшийся верховным понтификом и старшей весталкой. Этот обряд представлен Горацием как символ вечности Рима.
9 tacita virgo - "весталка"; по ритуалу весталка должна была хранить молчание.
10 Ауфид (Aufidus) - главная река в Апулии (сейчас Офанто).
11 Давн (Daunus) - мифолог. царь северной Апулии - местности, уроженцем которой был Гораций.
13 Aeolium carmen: обобщенно - греч. лирика, конкретно - стихи на эолийском диалекте др.-греч, языка, на котором писали, между прочим, Алкей и Сапфо.
15 Лавр был посвящен Аполлону, храм которого находился в Дельфах.
16 Мельпомена (Melpomene) - муза, покровительница трагедии; символ сценического искусства.
138
Текст 83 - DISSERTISSIME ROMULI NEPOTUM
1 Dissertissime Romuli nepotum,
2 Quot sunt, quotque fuere, Marce Tulli,
3 Quotque post aliis erunt in annis,
4 Gratias tibi maximas Catullus
5 Agit pessimus omnium poeta,
6 Tanto pessimus omnium poeta,
7 Quanto t(u) optimus omnium patronus.
Gaius Valerius Catullus, 49
КОММЕНТАРИЙ
Стихотворный размер - одиннадцатисложный (Фалеков) стих.
2 fuere = fuenmt.
2 Marce - imper. praes. от Marcus.
LIBER ECCLESIASTES (три фрагмента)*
Текст 84
1 Omnia tempus habent et suis spatus transeunt umversa sub caelo: 2 tempus nascendi et tempus moriendi,3 tempus plantandi et tempus evellendi quod plantantum est, 4 tempus occidendi et tempus sanandi, 5 tempus destruendi et tempus aedificandi, 6tempus flendi et tempus ridendi, 7tempus plangendi et tempus saltandi, 8tempus spargendi lapides et tempus colligendi,9 tempus amplexandi et tempus longe fieri a complexibus,10 tempus adquirendi et tempus perdendi, 11 tempus custodiendi et tempus abiciendi, I2tempus scindendi et tempus consuendi, "tempus tacendi et tempus loquendi, 14tempus dilectionis et tempus odii, 15tempus belli et tempus pacis. 16 Quid habet amplius homo de labore suo?
17 Vidi adflictionem quam dedit Deus filiis hominum ut distendantur in ea.18 Cuncta fecit bona in tempore suo, et mundum tradidit disputationi eorum, 19 ut non inveniat homo opus, quod operatus est Deus ab initio usque ad finem.
Ecl 3:1-11
КОММЕНТАРИЙ
1 transeunt - praes. ind. act., pere, 3 pl. (transire - неправильный гл.). 9 longe fieri - "быть далеко, держаться вдали". 17 adflictionem = afflictionem.
19 ut - здесь (по-видимому) переводится как "пусть", "даже если", "хотя и" (т. наз. ut concessivum).
* Текст приводится по Вульгате.
139
Текст 85
1 Ego Ecclesiastes fui rex Israhel in Hierusalem et proposui in animo meo quaerere et investigare sapienter de omnibus quae fiunt sub sole. 2 Hanc occupationem pessimam dedit Deus filiis hominum ut occuparentur in ea.3 Vidi quae fiunt cuncta sub sole et ecce universa vanitas et adflictio spiritus.4 Perversi difficile corriguntur et stultorum infmitus est numerus.
5 Locutus sum in corde meo dicens: ecce magnus effectus sum et praecessi sapientia omnes qui fuerunt ante me in Hierusalem, et mens mea contemplata est multa sapienter et didicit.6 Dedique cor meum ut scirem prudentiam atque doctrinam erroresque et stultitiam,7 et agnovi quod in his quoque esset labor et adflictio spiritus, 8 eo quod in multa sapientia multa sit indignatio, et qui addit scientiam, addat et laborem.
Ecl 1:12-18
КОММЕНТАРИЙ
1 Israhel - несклоняемое сущ. 3 adflictio = afflictio.
6 scirem - imperf. conjct. act. от stire; здесь переводить инфинитивом.
7 esset - imperf. conjct. act. от esse.
Текст 86
1 Memento creatoris tui in diebus iuventutis tuae, 2 antequam veniat tempus adflictionis et adpropinquent anni de quibus dicas: "non mihi placent!";3 antequam tenebrescat sol et lumen et luna et stellae et revertantur nubes post pluviam.4 Quando commovebuntur custodes domus et nutabuntur viri fortissimi;5 et otiosae erunt molentes iruninuto numero,6 et tenebrescent videntes per foramina; 7 et claudent ostia in platea in humilitate vocis molentis;8 et consurgent ad vocem volucris;9 et obsurdescent omnes filiae carminis. 10 Excelsa quoque timebunt et formidabunt in via.11 Florebit amigdalum, inpinguabitur lucusta et dissipabitur capparis. 12 Quoniam ibit homo in domum aeternitatis suae et circumibunt in platea plangentes. 13 Antequam rumpantur funis aigenteus et recurrat vitta aurea; 14 et conteratur hydria super fontem et confringatur rota super cisternam; 15 et revertatur pulvis in terram suam unde erat; 16 et spiritus redeat ad Deum qui dedit illum. 17 "Vanitas vanitatum",- dixit Ecclesiastes,- "omnia vanitas"!
Ecl 12:1-8
КОММЕНТАРИЙ
2 adflictionis = afflictionis.
2 adpropinquent = appropinquent.
5 inminuto = imminuto.
7 vocis molentis; СП: "звук жернова" (ср. molendinum - "мельница").
8 ad vocem volucris; СП: "по крику петуха". 11 amigdalum = amygdalum.
140
Текст 87 - IN CATILINAM ORATIO РИМА
1 Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? 2Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? 3 Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? "Nihilne te nocturnum praesidium Palatii, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora vultusque moverunt? 5 Patere tua consilia non catilinis? 6 Constrictam iam horum omnium scientia teneri coniurationem tuam non vides? 7Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consilii ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris? 8O tempora! O mores! 9 Senatus haec intellegit, consul videt: hic tamen vivit. 10 Vivit? Immo vero etiam in senatum venit, fit publici consilii particeps, notat et designat oculis ad caedem unumquemque nostrum: 11 nos autem, fortes viri, satis facere rei publici videmur, si istius furorem ac tela vitemus. 12 Ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat, in te conferri pestem, quam tu in nos iam diu machinaris.
Marcus Tullius Cicero
Текст 88 - LUPUS ET AGNUS
1 Ad riv(um) eundem lupus et agnus venerant,
2 Siti compulsi; superior stabat lupus
3 Longequ(e) inferior agnus. Tunc fauc(e) improba
4 Latr(o) incitatus jurgii caus(am) intulit.
5 "Cur,- inquit,- turbulentam fecisti mihi
6 Aquam bibenti?" Laniger contra timens:
7 "Qui possum, quaeso, facere, quod quereris, lupe?
8 Ab te decurrit ad meos haustus liquor".
9 Repulsus ille veritatis viribus:
10 "Ant(e) hos sex menses mal(e), - ait,- dixisti mihi".
11 Respondit agnus: "Equidem natus non eram".
12 "Pater, hercle, tum tuus,- inquit,- male dixit mihi".
13 Atqu(e) ita correptum lacerat injusta nece.
14 Haec propter illos scripta (e)st homines fabula,
15 Qui fictis causis innocentes opprimunt.
Phaedrus
141
КОММЕНТАРИЙ
Стихотворный размер - ямбический триметр (сенарий).
1 venerant - PPF ind. act. от venia,
1 eundem - асе. sing. (муж. род) от idem.
2 compulsi - РРР (nom. pl.) от compellere 3.
4 incitatus - РРР (nom. sing.) от incitare.
6 laniger (поэт.) - "ягненок".
7 qui - в данном случае "как".
7 quaeso - "пожалуйста"; "прошу прощения".
7 quod - асc. sing. neutrum от qui, quae, quod.
7 quereris; queror - отлож. гл.
9 repulsus - PPF (nom. sing.) от repellere 3.
10 hos - асc. pl. (муж. род) от hic.
11 natus non eram - PPF ind. отлож. гл. nascor.
12 hercle - "ей-богу!" (букв. "клянусь Геркулесом!").
13 correptum - РРР (асc. sing.) от compio 3.
14 scripta est - perf. ind. pass. от scribere.
Текст 89 - METAMORPHOSES
1 In nova fert animus || mutatas dicere formas
2 Corpora. Di, coeptis ||- nam vos mutatis et illas -
3 Aspirate meis, || primaqu(e) ab origine mundi
4 Ad mea perpetuum || deducite tempora carmen.
5 Pyramus et Thisbe, || juvenum pulcherrimus alter,
5 Altera, quas oriens || habuit, praelata puellis,
7 Contiguas tenuere | domos, ubi dicitur altam,
8 Coctilibus muris || cinxisse Semiramis urbem.
Publius Ovidius Naso
Текст 90 - VULPES ET UVA
1 Fame coacta vulpes alt(a) in vinea
2 Uv(am) appetebat summis saliens viribus.
3 Quam tanger(e) ut non potuit, discedens ait:
4 "Non dum matura (e)st, nol(o) acerbam sumere".
5 Qui, facer(e) quae non possunt, verbis elevant,
6 Adscriber(e) hoc debebunt exemplum sibi,
Phaedrus
143
КОММЕНТАРИЙ
Стихотворный размер - дактилический гекзаметр.
1 Порядок слов для перевода: Animus fert [me] dicere (= canere) formas, mutatas in nova corpora.
2 corpora; corpus - "образ, форма, вид".
2 illas - подразум. formas.
3 primaque ab origine mundi; prima origo mundi - "самое начало (возникновение) мира".
3 meis согласуется с coeptis.
7 tenuere = tenuerunt.
8 Имеется в виду Вавилон, основанный, по преданию, царицей Семирамидой.
142
РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ
Мы уже сказали, что переводы неосуществимы, потому что главная прелесть художественного произведения в его неповторимости. Как же может повторить ее перевод?
Борис Пастернак
При составлении настоящего раздела хрестоматии мы умышленно решили не приводить переводы/подстрочники всех оригинальных текстов из "латинской" части. В противном случае учебный пафос нашего издания был бы снижен.
Для оригиналов мы старались подыскивать литературные или традиционные переводы,- в особенности, если это было возможно, переводы разных авторов. Само слово "перевод" в некоторых таких случаях явно недостаточно для того, чтобы обозначить самостоятельную ценность прекрасных русских переложений.
Некоторые тексты, напротив, подобраны с таким расчетом, чтобы из их сравнения с оригиналами были очевидны неточности и даже ошибки переводчика. Семинарский анализ таких "интерпретаций" порой не менее полезен, чем изучение переводческих шедевров.
При чтении канонических переводов литургических текстов (будь то современный русский или церковнославянский язык) следует всегда держать в уме, что они были выполнены по греческому оригиналу и что сама русская Библия лишь в очень условной мере может рассматриваться в отдельных своих частях как аналог Вульгаты. Естественно, что в тех случаях, когда мы даем Синодальный перевод, мы не изменяем в нем ни слова. Принимая во внимание учебный и справочный характер хрестоматии, мы намеренно не комментируем разночтения Вульгаты и Библии. Анализ этих разночтений может составить основу для увлекательного семинарского обсуждения.
В отдельных случаях мы даем собственные русские переводы хрестоматийных текстов. Их появление вызвано единственной целью - дать подспорье музыкантам (например, дирижерам-хоровикам), слишком занятым для того, чтобы переводить с латыни самостоятельно. Что же касается учащейся публики, то мы уверены, что нашим далеким от совершенства переводам толковый студент всегда предпочтет безупречную красоту оригинала.
144
ABSOLVE DOMINE
Перевод Р. Поспеловой
Избави, Господи, души всех праведников усопших
От всяких пут греховных.
И по милости твоей
Пусть удостоятся они избегнуть суда воздаяния
И насладиться блаженством вечного света.
ALMA REDEMPTORIS MATER
Перевод С. Лебедева
Матерь-кормилица Искупителя,
охраняющая приветные врата небесные,
Звезда путеводная, поспеши на помощь
падшему народу, который жаждет подняться.
Ты, родившая к изумлению природы
собственного Святого Родителя,
Дева вечно девственная,
принявшая из уст Гавриила ту благую весть,
Смилуйся над грешными!
APPREHENDE ARMA ET SCUTUM (Гильом де Машо)
Перевод С. Лебедева
Тенор (инструментальный)
Облекись в доспехи...
Триплум
Ты, ведущий свой народ,
Веди себя как истинный вождь:
Вести, а не быть ведомым - вот что
Подобает настоящему вождю.
Вождь - во главе отряда достойных -
Пусть ведет за собой, не зная отдыха.
Вождь должен шествовать впереди [всех],
Ведомый же должен повиноваться.
Но если проводник не ведает пути,
Оба сгинут легко,
Ибо блуждает во мраке
Тот, кого ведет слепой поводырь.
145
Но тот, у кого есть верный вождь,
Во всякий миг обретает свет,
И того хорошо ведут,
Кого никто не сбивает с пути.

Так изничтожь же, предводитель вождей,
Тех, кто совращает с пути,
И выведи нас на дорогу,
Которая приведет к миру.

Мотетус

Плачь, царственная республика,
Твой народ, как отшельник,
Пребывает в запустении.

Ибо одна его часть
погрязла в грехе,
А другая во лжи.

Ныне о тебе, [республика], не заботятся,
Враги твои занимают позиции
Обманным путем.

Твое положение все ухудшается,
А их сила растет
Все более явно.

Твои избранники,
Пусть даже и без злого умысла,
Управляли тобой бесчестно.

Отныне же, ко всеобщей радости,
Ты по праву и с Божьей помощью -
Властвуй!

Эквиршпмический перевод О. Лебедевой

Тенор (инструментальный)
Облекись в доспехи...

Триплум
Вожделенной полон властью
Ты, народ ведущий к счастью
По вершинам и изломам,
Будь вождем, не будь ведомым.
146
Вождь достойных, честных, гордых
Поведет, забыв про отдых.
А ведомый пусть всечасно
Повинуется согласно.

Вождь-слепец идет слепою
Поводырскою тропою
И народ ведет во Мрак -
Он там подлинный вожак.

Если вождь подобран верный,
Путь очистится от скверны
И тропинок вереница
Ярким светом озарится.

Вождь верховный! Изгони же
Всех слабей себя и ниже,
Проведи тропой такою,
Что ведет страну к покою.

Мотетус

Плачь, великая держава:
Твой народ свела отрава
Запустенья.

Часть его - дурного нрава,
А другая - лжет без права,
Без стесненья.

О тебе уж не радеют,
Враг у власти руки греет -
Всё обманно.

Мощь и дух твои хиреют,
Враг, напротив, матереет
Непрестанно.

Ты досталась воротилам,
В их бесчестии постылом
И убогом.

Но теперь тебе по силам
Стать и мощной и красивой -
Властвуй с Богом!
147
AVE MARIS STELLA Перевод С. Аверинцева
O Звезда над зыбью,
Матерь Бога-Слова,
Ты вовеки Дева,
Дщерь небес благая.

Знаменует "Аве"
Ангельского зова
Грешной имя Евы:
От грехов спаси нас!

Мир даруй заблудшим,
Свет открой незрячим,
Истреби в нас злое,
Ниспошли нам благо.

Не отринь нас, Матерь,
Заступись пред Сыном,
Для спасенья грешных
В мир тобой рожденным.

Дева без порока,
Меж благих благая,
Дай и нашим душам
Чистоту и благость,

Разреши от скверны,
Сбереги от ада,
Даруй светлость сердца,
Даруй радость в Боге.

Честь Отцу возносим,
Сыну шлем хваленье
И Святого Духа
Благочестно славим
AVE REGINA COELORUM (по В. А. Моцарту)
Перевод Р. Поспеловой
1 Радуйся, царица небесная.
2 Радуйся, владычица ангельская.
3 Здравствуй, исток святой,
4 От которого миру свет рожден.
5 Радуйся, преславная,
6 Ты всех прекраснее.
7 Прощай, блистающая,
8 И за нас всегда Христа моли!
AVE VERUM CORPUS (по В. А. Моцарту) Перевод Р. Поспеловой
1 Здравствуй, благое Тело,
2 Рожденное от Марии Девы:
3 Невинно страдавшее и убиенное
4 На кресте за человеков.
5 С твоей пронзенной груди
6 Волной струилась кровь.
7 Будь же нам примером
8 В смертном испытании.
CARMINA BURANA (по К. Орфу) Переводы С. Ошерова* и Л. Гинзбурга**
Фортуна - повелительница мира
1. О Фортуна
О Фортуна!
Ты изменчива, как луна:
то прибываешь, то убываешь...
И ничтожество, и могущество
Тает, словно льдинка.
Судьба, которая то угрожает нам, то тешит нас
напрасной надеждой,
ты вращаешься вечно, как колесо.
Все преходяще: и беды, и мимолетное благополучие.
О Фортуна,
окутанная мраком, как покрывалом!
Улыбнись и мне!
По твоей вине я проигрался и остался гол.
Но нет! Не выпал на мою долю жребий,
приносящий благоденствие и с ним добродетель.
Удрученный, истомленный,
я вечно в горе.
Так пощупайте сейчас же,
бьется ли мое сердце:
судьба сокрушила сильного и отважного.
Плачьте все со мною!
148
* Кроме № 14. Переводы Carmina burana, выполненные Ошеровым, приводятся по изд.: Орф К. Кармина бурана: Партитура.- М., 1970. С. 181-183. ** Свободный поэтический перевод № 14 "Когда мы в кабаке сидим" ("Кабацкое житье"), выполненный Гинзбургом, приводится по изд.: Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов // БВЛ.- М., 1974. С. 442-443.
149
2. Оплакиваю раны, нанесенные мне судьбой
Я оплакиваю раны, нанесенные мне Фортуной,
и слезы катятся из моих глаз.
Неверная, она отняла у меня все свои дары.
Говорят, будто бы на голове у Счастливого Случая
растут густые волосы; но чаще
он является к нам лысым*.
Я сидел на троне Фортуны,
высоко вознесенный и увенчанный цветами благоденствия.
Узнал я счастье и блаженство,
ныне же низвергнут с высоты и лишен былой славы.
Вертится колесо Фортуны, и я спускаюсь,
униженный и обездоленный,
а другой в безмерной радости возносится ввысь.
Царь сидит на недосягаемой высоте;
но пусть и он опасается:
ведь каждый знает о судьбе царицы Гекубы.
I. РАННЕЮ ВЕСНОЙ
3. Приближается весна
Весна приближается. Мир озарен ее радостной улыбкой.
Войско зимы побеждено и обращено в бегство.
Появляется Флора в пестром одеянии.
Сладкозвучное пение славит ее в рощах...

4. Солнце все согревает
Все согревает чистый, ясный солнечный свет,
апрель являет свое лицо обновленному миру...

5. Тает, исчезает снег
Милая желанная весна приносит радость!
Пурпурными цветами покрыт луг...
Тает, исчезает лед и снег,
убегает зима, и весна уже сосет грудь лета...
* По представлениям древних греков, на голове Счастливого Случая росла прядь волос, которую смертный должен был ловко схватить (т. е. поймать счастливый
случай).
150
НА ПОЛЯНЕ
6. [без текста]
7. Лес цветет
Цветет благородный лес,
весь в цветах и свежей зелени.
Где же мой старый друг?
Сюда, сюда пусть скачет он на коне!
Эйа, кто теперь будет любить меня?
Я скорблю о своем милом.

Лес цветет повсюду...
Вот уже лес весь одет зеленью.
Почему же так долго нет моего милого?
Ах, он покинул наши края.
О, кто же будет меня теперь любить!
8-10. [текст на старонем. яз.]
II. В КАБАКЕ
11. В великом гневе и смятении
В великом гневе и смятении
с горечью говорю я своей душе:
"Созданный из праха, подобен я листочку,
которым играют ветры.
Мудрый человек строит свой дом на прочном камне,
а я, неразумный, подобен лишь быстротечной реке,
которая никогда не остается в одном русле".
Ношусь я, как корабль без кормчего,
как перелетная птица по воздушным дорогам.
Не удержат меня оковы и затворы.
Я стремлюсь к тем, кто подобен мне.
Схожусь лишь с порочными людьми.
Солидность кажется мне тяжелой,
шутка мне мила, шутка - слаще меда.
Что велит нам делать Венера - вот это труд приятный.
Но никогда не найдет он отклика в ленивых сердцах...
По обычаю юности, я иду широкой дорогой;
я привержен порокам и легко забываю о добродетели
и наслаждений жажду сильнее, чем спасения.
Душу я погубил
и теперь ублажаю только плоть свою.
151
12. Когда-то жил я на озере
Когда-то жил я на озере
и был красивым белым лебедем.
Бедный, бедный!
Теперь я черен, сильно поджарен.
Повар вертит меня туда и сюда на вертеле,
огонь жжет меня со всех сторон,
и вот уже слуга несет меня на стол.
Бедный, бедный!
Теперь я черен, сильно поджарен.
13. Я - настоятель вольного монастыря
Я - настоятель, я - настоятель вольного монастыря!
Клир мой - забулдыги, власть моя - над теми, кто душой
привержен игре в кости.
А тот, кто меня завтра будет искать в кабаке,
пусть вечером выйдет голый
и, стоя без платья, пусть кричит:
"Караул! Караул!
Что ты наделал, злой рок?
Отнял у нас все радости жизни!"
14. Когда мы в кабаке сидим (Кабацкое житье)
Хорошо сидеть в трактире.
А во всем остатнем мире -
скука, злоба и нужда.
Нам такая жизнь чужда.
Задают вопрос иные:
"Чем вам нравятся пивные?"
Что ж! О пользе кабаков
расскажу без дураков.

Собрались в трактире гости.
Этот пьет, тот - жарит в кости.
Этот - глянь - продулся в пух,
у того - кошель разбух.
Все зависит от удачи!
Как же может быть иначе?!
Потому что нет средь нас
лихоимцев и пролаз.
152
Ах, ни капельки, поверьте,
нам не выпить после смерти,
и звучит наш первый тост:
"Эй! хватай-ка жизнь за хвост!.."
Тост второй: "На этом свете
все народы - божьи дети.
Кто живет, тот должен жить,
крепко с братьями дружить".

Бахус учит неизменно:
"Пьяным - море по колено!"
И звучит в кабацком хоре
третий тост: "За тех, кто в море!"
Раздается тост четвертый:
"Постных трезвенников - к черту!"
Раздается пятый клич:
"Честных пьяниц возвеличь!"

Клич шестой: "За тех, кто зелье
предпочел сиденью в келье
и сбежал от упырей
из святых монастырей!"
"Слава добрым пивоварам,
раздающим пиво даром!"-
всею дружною семьей
мы горланим тост седьмой.

Пьет народ мужской и женский,
городской и деревенский,
пьют глупцы и мудрецы,
пьют транжиры и скупцы,
пьют скопцы и пьют гуляки,
миротворцы и вояки,
бедняки и богачи,
пациенты и врачи.

Пьют бродяги, пьют вельможи,
люди всех оттенков кожи,
слуги пьют и господа,
села пьют и города.
Пьет безусый, пьет усатый,
лысый пьет и волосатый,
пьет студент и пьет декан,
карлик пьет и великан!
153
Пьет монахиня и шлюха,
пьет столетняя старуха,
пьет столетний старый дед,-
словом, пьет весь белый свет!
Все пропьем мы без остатка.
Горек хмель, а пьется сладко.
Сладко горькое питье!
Горько постное житье...
III. Суд ЛЮБВИ.
15. Любовь летает повсюду
Любовь летает повсюду,
и каждый охвачен страстью.
Недаром ищут друг друга юноши и девушки.
А если нет друга у девушки, неведома ей и радость...
16. И день, и ночь
И день, и ночь, и все мне ненавистно...
Твое прекрасное лицо
заставляет меня тысячу раз проливать слезы.
В груди моей лед. Воскреси же меня!
Я ожил бы от одного поцелуя.
17. Стояла девушка
Стояла девушка в красной рубашке.
Если кто-нибудь до нее дотронется,
зашумит рубашка алая.
Стояла девушка, словно розочка,
сияло красой ее лицо, цвели уста.
18. Твоя красота заставляет меня часто вздыхать
Твоя красота заставляет меня часто вздыхать...
19. Если юноша и девушка
Если встретятся юноша и девушка - счастлив их союз...
20. Приходи же, приходи
Приходи же, приходи,
не дай мне умереть!..
21. На неверных весах моей души
На неверных весах моей души
колеблются два чувства:
горячая любовь и девичий стыд...
154
Но я выбираю того, кто здесь передо мною,
и склоняю голову пред ним,
желанны мне эти оковы.
22. Наступает приятное время
Наступает самое приятное время, девушки!

Радуйтесь с нами вы, юноши!
О, о весь я расцветаю, весь горю любовью!
Новая, новая любовь пришла, от нее я гибну.
Моя любимая ободряет меня обещаниями.
Моя любимая отсылает меня прочь...
О, о весь я расцветаю, весь горю любовью!
Новая, новая любовь пришла, от нее я гибну.

В зимнюю пору терпелив мужчина, но уж весною...
О, о весь я расцветаю, весь горю любовью!
Новая, новая любовь приходит, и от нее и я гибну.

Дева моя невинна: она только шутит со мной,
дева моя проста: она отталкивает меня.
О, о весь я расцветаю, весь горю любовью!
Новая, новая любовь приходит, и от нее я гибну.

Приходи ко мне, госпожа моя,
приходи с радостью!
Приходи, красавица: я гибну!

О, о весь я расцветаю, весь горю любовью!
Новая, новая любовь приходит, и от нее я гибну.
23. Любимый мой
Любимый мой, всю себя отдаю тебе!
БЛАНШФЛЕР И ЕЛЕНА
24. Привет тебе, прекраснейшая
Привет тебе, прекраснейшая,
алмаз драгоценный, краса всех дев!
Привет тебе, светоч мира, роза мира!
Ты - Бланшфлер, ты - Елена,
ты - сама прекрасная Венера!
Фортуна - повелительница мира!
25. О Фортуна [повтор № 1 ]
155
CHRISTUS FACTUS EST PRO NOBIS (по А. Брукнеру) Перевод Р. Поспеловой
Христос послужил нам вплоть до своей смерти на кресте.
И поэтому Бог вознес Его
и дал Ему Имя, которое превыше всякого имени.
DIES IRAE (Фома Челанский) Перевод Я. М. Боровского
1 Тот день, день гнева,
2 В золе развеет земное,
3 Свидетелями Давид с Сивиллой.

4 Какой будет трепет,
5 Когда придет судия,
6 Который все строго рассудит.

7 Труба, сея дивный клич
8 Среди гробниц всех стран,
9 Всех соберет к трону,

10 Смерть и рождение оцепенеет,
11 Когда восстанет творение,
12 Чтобы дать ответ судящему.

13 Будет явлена написанная книга,
14 В которой все содержится:
15 По ней будет судим мир.

16 Итак, когда воссядет судия,
17 Все, что скрыто, обнаружится,
18 Ничто не останется без возмездия.

19 Что скажу тогда я, жалкий,
20 К какому покровителю буду взывать,
21 Когда и праведный будет едва защищен от грозы?

22 Царь грозного величия,
23 Ты, который благодатью спасаешь заслуживающих спасения,
24 Спаси меня, источник милости.

25 Помни, милостивый Иисусе,
26 Что я причина твоего земного пути,
27 Да не погубишь Ты меня в тот день.

28 Взыскуя меня, Ты сидел изнуренный,
29 Искупил, претерпев крест,
30 Пусть же этот труд не будет тщетным.
156
31 Правый судия возмездия,
32 Даруй мне дар отпущения
33 Перед лицом судного дня.

34 Я стенаю, как осужденный,
35 Краска вины на моих ланитах,
36 Пощади, Боже, молящего.

37 Ты, который простил Марию
38 И выслушал разбойника,
39 Подал надежду и мне.

40 Недостойны мои мольбы,
41 Но Ты, благий, сотвори благостно,
42 Чтобы не сжигал меня вечный огонь.

43 Удели место среди овец
44 И отдели меня от козлищ,
45 Поставив одесную.

46 Сокрушив отверженных,
47 Обреченных пронзающему пламени,
48 Призови меня вместе с благословенными.

49 Я молю, преклонив колени и чело,
50 Мое сердце в смятении подобно праху,
51 Осени заботой мой конец.

52 Плачевен тот день,
53 В который восстанет из пепла
54 Человек, судимый за его грехи.
55 Пощади же его, Боже.

56 Господи Иисусе милостивый,
57 Даруй им покой.
Подстрочник Г. А. Дмитревского
1 День гнева, день тот
2 освободит род человеческий из праха,
3 по свидетельству Давида с Сивиллой.

4 Какой трепет будет,
5 когда судия придет,
6 правдиво все рассудит.

7 Труба, издающая поражающий звук
8 по кладбищенским странам,
9 созовет всех перед троном.
157
10 Смерть изумится и природа,
11 когда воскреснет творение,
12 судящему ответить.

13 Книга написанная предъявится,
14 в которой все содержится,
15 на основании чего мир будет судим.

16 Поэтому, когда судия сядет,
17 все сокрытое откроется,
18 ничто не останется безнаказанным.

19 Что, несчастный, тогда скажу?
20 К какому покровителю обращусь?
21 Когда едва ли правдивый будет спокоен.

22 Царь потрясающего величия,
23 который спасающихся спасаешь милостиво,
24 спаси меня, источник благости!

25 Помяни, Иисус благой,
26 что я есть причина твоего пути,
27 не губи меня в тот день.

28 Взыскивая с меня, Ты сядешь утомленный,
29 Ты искупил крестным страданием,
30 такой подвиг не может быть напрасен.

31 Справедливый судия возмездия,
32 дай дар отпущения...
[33]

34 Я стенаю, столь виновный:
35 вина делает красным лицо мое,
36 просящего пощади, Боже!

37 Ты, который Марию простил
38 и разбойника выслушал,
39 мне какую-нибудь надежду дай.

40 Мольбы мои не суть достойны,
41 но Ты, добрый, поступи благосклонно,
42 не предай адову огню!

43 Между овцами место уготовь
44 и от козлов меня отдели,
45 поставь на правую сторону.
158
46 Осудивший злых,
47 пламени страшному приговорив [их],
48 призови меня к благословенным!

49 Молю коленопреклоненным и согбенно,
50 сердце сокрушено, как пепел,
51 возьми заботу о моей кончине.

52 Слезный день тот,
53 когда воскреснет из праха
54 долженствующий судиться человек виновный.
55 Поэтому пощади его, Боже.

56 Благой Иисус, Господи, дай им покой.
57 Истинно!
КОММЕНТАРИЙ
2 Перевод отступает от переводческой традиции, однако может быть признан правомерным.
8 Перевод сомнительный.
21 Перевод отступает от переводческой традиции, однако может быть признан правомерным.
33 Строка потеряна.
Переводчик неизвестен*
1 День гнева - тот день
2 расточит вселенную во прах:
3 так свидетельствуют Давид и Сивилла.

4 Как велик будет трепет,
5 как придет судья,
6 чтобы всех подвергнуть суду.

7 Трубный, необыкновенный глас разнесется
8 по гробницам во всех землях,
9 возвещая собраться перед троном.

10 Смерть и природа застынут в изумлении,
11 когда восстанет творение,
12 чтобы дать ответ судии.
* Приводим по изд.: Моцарт В. А. Реквием.- М., 1993 (предисловие А. Муратова).
159
13 Принесут записанную книгу,
14 в которой заключено все,
15 по которой будет вынесен приговор.

16 Итак, судия воссядет,
17 и все тайное станет явным,
18 и ничто не останется без отмщения.

19 Что я, жалкий, буду говорить тогда?
20 К какому заступнику обращусь,
21 когда лишь праведный будет избавлен от страха?

22 Царь потрясающего величия,
23 дающий спасение из милости,
24 спаси меня, источник милосердия.

25 О припомни, милосердный Иисусе,
26 Ты прошел свой путь,
27 чтобы я не погиб в этот день.

28 Меня, сидящего в унынии,
29 искупил крестным страданием,
30 эти муки не останутся бесплодными.

31 Праведный судия, воздающий отмщение,
32 даруй мне прощение
33 прежде времени отчета.

34 Со стоном вздыхаю, как подсудимый,
35 от вины пылает лицо мое,
36 молящего тебя пощади, Господи!

37 Простивший Марию,
38 выслушавший разбойника,
39 Ты и мне дал надежду.

40 Молитвы мои недостойны,
41 но Ты, справедливый и всещедрый,
42 не дай мне вечно гореть в огне.

43 Среди агнцев дай мне место
44 и от козлищ меня отдели,
45 поставь одесную.

46 Ниспровергнув злословивших,
47 приговоренных гореть в огне,
48 призови меня с благословенными.
160
49 Я прошу, умоляя униженно,
50 сердцем, обратившимся в прах:
51 дай мне спасение после моей кончины.

52 Слезный будет тот день,
53 когда восстанет из праха
54 судимый человек.
55 Ты тогда пощади его, Боже.

56 Милосердный Господи Иисусе, даруй ему покой!
57 Аминь.
КОММЕНТАРИЙ
28 Перевод неправильный: не соответствует переводческой традиции и логико-грамматической структуре текста.
56 Вместо ему надо им (eis).
Эквиритмический перевод М. Л. Гаспарова
День Господней гневной силы
Выжжет все, что есть, что было,-
Рекл Давид, рекла Сивилла.

О, какою дрогнет дрожью
Мир, почуяв близость Божью,
Что рассудит правду с ложью!

Трубный голос дивным звоном
Грянет к сонмам погребенным,
Да предстанут перед троном.

Персть и смерть бессильны будут,
Тварь восстанет, звук понудит
Дать ответ Тому, Кто судит.

Разовьется длинный свиток,
В коем тяжкий преизбыток
Всей тщеты земных попыток.

Пред Судьею вседержавным
Все, что тайно, станет явным,
Злу возмездье будет равным.

Что я молвлю, грешник вящий,
Без защиты предстоящий
В час, и праведным грозящий?
161
Властный в славе и в крушенье,
Благий в радостном решенье,
Дай, Спасающий, спасенье.

Иисусе, Боже Святый,
На кресте за нас распятый,
Помяни нас в день расплаты.

К нам Ты шел путем невзгодным,
Был усталым, был голодным,-
Будь же труд Твой небесплодным.

Боже праведного мщенья,
В день последнего свершенья
Удостой нас отпущенья.

Жду я, Боже, приговора,
Лоб мне жжет клеймо позора,-
Будь моляшему опора.

Ты склонил к Марии взгляды,
Рек злодею речь пощады,
Мне блеснул лучом отрады.

Чаю, низкий и презренный:
Благом Божьим покровенный,
Да избегну мук геенны!

В стаде козлищ я тоскую,
Стада овчего взыскую,-
Дай мне место одесную.

Осужденных отвергая,
В пламя жгучее ввергая,
Дай мне место в кущах рая.

Плачу, пав, ломая руки,
Сердце в прах роняет стуки,-
Дай мне помощь в смертной муке.

В слезный день Господня гнева,
как восстанут грешных севы
К Твоему припасть подножью,-
Будь к ним милостивым, Боже!

Мир им, Боже любящий,
Даруй в жизни будущей!
162
DESERTISSIME ROMULI NEPOTUM (Катулл) Перевод 3. Морозкиной
О Марк Туллий! О ты, речистый самый
Из праправнуков Ромула на свете
В настоящем, прошедшем и грядущем!
Благодарность тебе с поклоном низким
Шлет Катулл, наихудший из поэтов.
Столь же самый плохой из всех поэтов,
Сколь ты лучше всех прочих адвокатов!
Гонимые жаждой, по теченью выше - волк,
Ягненок ниже. Мучим низкой алчностью,
Разбойник ищет повода к столкновению.
"Зачем,- он говорит,- водою мутною
Питье мне портишь?" Кудрошерстный в трепете:
"Могу ли я такую вызвать жалобу?
Ведь от тебя ко мне течет вода в реке".
Волк говорит, бессильный перед истиной:
"Но ты меня ругал тому шесть месяцев".
А тот: "Меня еще и на свете не было".-
"Так, значит, это твой отец ругал меня",-
И так порешив, казнит его неправедно.
О людях говорится здесь, которые
Гнетут невинность, выдумавши поводы.
EXULTATE, JUBILATE (по В. А. Моцарту) Перевод Р. Поспеловой
[Allegro. Gesang]
1 Радуйтесь, веселитесь
2 О вы, блаженные души.
3 Распевая нежные напевы,
4 Отвечая на вашу песнь,
5 Вместе со мною поют звезды.
[Речитатив]
6 Сияет ласковый день. Уже убежали тучи и бури,
7 наступил для праведных желанный мир.
8 Всюду темная царила ночь.
9 Но вы восстаньте же наконец в радости, вы, боявшиеся доныне
10 и ободренные счастливой зарею,
11 даруйте полные горсти листвы и лилий.
163
[Larghetto]
12 Ты, венец из дев,
13 Ты даруй нам мир.
14 Ты усмири страсти,
15 От которых томится сердце.
FERA PESSIMA (Гильом де Машо) Перевод Р. Поспеловой
Триплум
Источник всей гордости и разврата,
[Ты], Люцифер, прельстительным видом красуясь,

был помещен в вышних
и вознесен над тронами.
Свирепый дракон, как сказано,

дерзнул восстать на престол
и состязаться с Аквилоном,
подобным тебе, в величайшей схватке.

Но скоро твоей наглой спеси
справедливейший судия
даст отпор.

Он устранит твое господство,
ты будешь повержен в бездну,
ибо злодейство твое
небеса узрели.

Сейчас ты царствуешь в подземных глубинах,
в пещерах и расселинах,
злобствуешь в агонии.

Хитрость и ложь в делах твоих,
и всем добрым начинаниям
ты силишься противодействовать;

множишь язвы порока,
Адама заточил в тюрьму жестоких пыток.
Но Мария,

Дева благодатная, своими родами
его от этого несчастья
избавила.

Молю: [Мария], превозмоги отвращение [к грешникам], удвой молитвы [к Господу], чтоб он повел нас к радости, нас, которых создал.
164
Мотетус
О, дикости зависть,
ты ищешь места в вышних,
а низвергаешься в пропасть!
Почему ты среди нас обитаешь?

Твое стрекотание
нас нежно заговаривает,
но потом сзади пронзает,
как скорпион [своим] ядом.

Лживость [Иуды] Искариота
укрывается глубоко.
Пусть Сын Божий
воздаст тебе заслуженное [возмездие].

GAUDEAMUS Перевод А. Подосинова и Н. Щавелевой
Давайте же радоваться,
Пока мы молоды!
После веселой молодости,
После тягостной старости
Нас возьмет земля.

Где [же] те, кто прежде нас
В [этом] мире были?
Поднимитесь к вышним [богам],
Спуститесь оттуда к подземным [богам],
Если кого захотите увидеть.

Жизнь наша коротка,
Скоро кончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас яростно,
Никому не будет пощады.

Да здравствует Академия!
Да здравствуют профессора!
Да здравствует каждый член сообщества,
Да здравствует все сообщество,
Пусть они всегда процветают!
165
Да здравствует и республика,
И те, кто ею управляет!
Да здравствует наша община
И милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют.

Да здравствуют все девушки,
Изящные, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, любящие.
Добрые, трудолюбивые!

Да сгинет печаль,
Да сгинут горести!
Да сгинет дьявол,
Всякий враг бурша
И насмешники!

GLISCUNT CORDA - Фрагмент трактата "Правила в стихах" - Гвидо Аретинского Перевод С. Лебедева
Смягченные сердца людей разгораются от моих песен.
Одна только добродетель побуждала меня не раз:
Высшему в небесах я слагаю благодарственные песни.
Раздающий в свите Христовой милости, голосом ангельским
Предписал мне быть первым среди песнопевцев.
IN PARADISUM (по Г. Форе) Перевод Р. Поспеловой
1 В рай да выведут тебя ангелы:
2 По твоем приходе
3 Примут пусть тебя мученики и проведут тебя
4 Во святой град Иерусалим.
5 Хор ангелов
6 Да примет тебя,
7 И вместе с тем Лазарем бедным
8 Да обретешь ты вечный покой.
166
LAUDA SION (Фома Аквинский) Перевод С. Лебедева
Хвали, Сион, Спасителя,
Хвали вождя и пастыря
В гимнах и песнопениях.

Дерзай, что есть мочи,
Ибо величие Его превыше всяких похвал,
Не переставай же хвалить.

Особый предмет хвалы -
Хлеб живой и животворный
Ныне возвещается,

Который на трапезе святой
Двенадцать собратьев
Вкушали непременно.

Пусть же вознесутся полнозвучные хвалы,
Пусть веселым и нарядным будет
Ликование души.

Ибо грядет день торжественный,
Когда отмечается
Первое учреждение этой трапезы.

Этой трапезой нового Царя
Новая Пасха нового завета
Кладет конец старой 1пасхе.

Молодость [вытесняет] старость,
Истина изгоняет тьму,
День упраздняет ночь.

Тем, что Христос совершил в трапезе,
Он указал, что нужно делать
В память о себе.

Наученные священным обычаям,
Как священную жертву во избавление
Мы вкушаем хлеб и вино.

Христианам дан догмат о том,
Что хлеб превращается в плоть,
А вино - в кровь.

То, что не понимаешь, чего не видишь,
Утверждает глубокая вера
Прежде порядка вещей.
167
В различном обличье,
Только в символах, а не в предметах
Таятся высшие сущности.

Плоть в еде, кровь в питье -
Так предстает весь Христос
В двояком виде.

Вкушающий воспринимает Его
Целиком: нерасчлененного,
Нераздробленного, безраздельного.

Вкушает один, вкушает тысяча,
Сколько людей, столько и вкушают,
И не исчерпается Вкушаемый.

Вкушают добрые, вкушают злые,
Но с неравной участью:
Одним уготована жизнь, другим погибель.

Смерть - злым, жизнь - добрым.
Смотри, при равной предпосылке
Какой неравный исход!

Совершив же таинство преломления,
Не дай себе усомниться, но помни:
В части содержится все то,
Что сокрыто в целом.

Сущее неразделимо,
Дробь - лишь проявление [целого] знака,
В ней ни состояние, ни величина
Означаемого не преуменьшается.

Вот хлеб ангелов,
Сотворенный в пищу странникам,
Воистину хлеб сыновей [Израилевых],
Который нельзя бросать псам.

В прообразах возвещенный,
Когда был заклан Исаак,
Агнец предназначается для Пасхи,
Манна воздается отцам.

Благой пастырь, хлеб истины,
Иисусе, помилуй нас,
Паси нас, оберегай нас,
Направь нас по пути истинному
На земле живущих.
168
Ты, всезнающий и всемогущий,
Ты, что пасешь нас, смертных, здесь,
Сделай так, чтобы там мы стали
Сотрапезниками, сонаследниками и товарищами
Твоих святых собратьев.
КОММЕНТАРИЙ
1 В переводе неизбежно теряется семантическое различие между ветхозаветной и новозаветной Пасхой, заложенное в оригинале (по-латыни, соответственно, phase и Pascha).
Эквиритмический перевод О. Лебедевой
1 Возноси, Сион, хваленья,
2 Гимны, славу, песнопенья
3 Нашему Спасителю,
4 Чье величие превыше
5 Похвалы любой и высшей,-
6 Пастырю, Учителю.

7 Восхваления бесспорны:
8 Хлеб живой и животворный
9 Ныне возвещается,
10 Что на трапезе священной,
11 На вечере непременно
12 Братьями вкушается.

13 Так звучи, хвала, полнее,
14 Будь нарядней, веселее,
15 Духа ликование!
16 Скоро день наступит торжественный,
17 Светлый день, когда мы отпразднуем
18 Это начинание.

19 Новый Царь на встрече этой:
20 Пасхой Нового завета
21 Старая кончается.
22 Юный старых вытеснит,
23 Тьма бежит от истины,
24 Светом ночь сменяется.

25 Там Христос в своем величье
26 Показал один обычай -
27 Памяти знамение.
28 Долг священный совершаем:
29 Хлеб, вино теперь вкушаем
30 Мы во избавление.
169
31 Знают догму христиане:
32 Кровию вино предстанет,
33 Плотью хлеб является.
34 Все, что трудно разуменью,
35 Что темно простому зренью,
36 Верой утверждается.

37 Так, свои меняя лица,
38 Сущность высшая таится,
39 Выявляясь знаками.
40 Плоть едой пресуществится,
41 Кровь питьем, и здесь явится
42 Суть Христа двоякая.

43 Для вкушающих Он целен,
44 Нераздроблен, безразделен -
45 Он един, Вкушаемый.
46 Сотни, тысячи вкушают,
47 Но Его не уменьшают:
48 Он неисчерпаемый.

49 Злые, добрые вкушают,
50 Но различно завершают
51 То, что равно начато.
52 Жизнью добрых отмечают,
53 Злые смертию кончают,
54 Исчезая начисто.

55 В миг святыни разделенья
56 Твердо помни без сомненья:
57 Все, что полнит единенье,
58 В части сохраняется.
59 Сущее неразделимо,
60 В дроби целость проявима,
61 Ни значение, ни имя
62 В ней не уменьшается.

63 Хлеб сей ангелов питает,
64 Пища странников святая,
65 Хлеб сынов, что не бросают
66 Псам на поругание.
67 Нам прообразами данный,

<<

стр. 4
(всего 7)

СОДЕРЖАНИЕ

>>