<<

стр. 5
(всего 5)

СОДЕРЖАНИЕ

№ 416/2220.

Топографії інтегральних мікросхем

Правила складання, подання i розгляду заявки на реєстрацію
-
топографії інтегральної мікросхеми, затверджені наказом
Держпатенту від 18.06.98 №51 i зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 03.07.98 №420/2860:
Положення про Державний реєстр України топографії інте-
-
гральних мікросхем та порядок видачі свідоцтв. затверджене
наказом Держпатенту від 27.02.98 №19 i зареєстроване в
Miіністерстів юстиції України 08.06.98 №368/2808;
Інструкцію про розгляд та реєстрацію договору про передачу
-
права власності на топографію інтегральної мікросхеми та
ліцензійного договору на використання топографії інтеграль-
ної мікросхеми, затверджену наказом Держпатенту від
09.03.98 № 21 i зареєстровану в Міністерстві юстиції України
15.06.98 №382/2822;
Зміни i доповнення до Порядку надання послуг Держпатентом
-
України. затверджені наказом Держпатенту від 20.03.98 №25 i
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20.05.98 №33
1/2771.
Інструкція про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на
-
реестрацію топографій інтегральної мікросхеми та отримання
витягу з Державного реєстру України топографії інтегральних
мікросхем, затверджену наказом Держпатенту від 25.02.99 №
25 i зареєстровану в Міністерстві юстиції України від 03.99 №
167/3460.

Сорти рослин

Правила складання та подання заявки про видачу патенту на
-
сорт рослин, затверджені наказом Держпатенту від

133
11.02.1994 р. № 27 та зареєстровані) в Мінюсті за № 70/279
від 07.04.1994 р.
Положення про Державний реєстр copтів рослин України та
-
порядок видачі патентів затверджене наказом Держпатенту
від 13.01.1999р. № 10. та зареєстроване в Мінюсті за №0121-
99 від 26.02.1999р.
10. Форми статистичної звітності:
Наказ Мінюсту України про затвердження типових форм пер-
-
винного обліку об’єктів промислової власності (винаходів, ко-
рисних моделей, промислових зразків), раціоналізаторських
пропозицій від 27.03.1995 № 90/626.
№4-нт"3віт про надходження та використання об’єкта проми-
-
слової власності", затверджений інструкцією Мінстату від
24.07.1995 №237/773.
№4-нт(перелік) "Звіт про використання винаходів та проми-
-
слових зразків, що захищені свідоцтвами СРСР", затвердже-
ний інструкцією Мінстату від 03.08.1995 № 279/815.
№5-нт (ліцензії) "Звіт про освоєння закуплених за кордоном
-
ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності", затверджений
Положенням Мінстату про затвердження форм державної ста-
тистичної звітності по статистиці науки, інформатики та інно-
вацій, а також інструкцій про порядок їx заповнення від
26.07.1996 № 391/14і6.
№6-нт(ліцензії) "Звіт про продаж за кордон ліцензій на об’єкти
-
інтелектуальної власності", затверджений Положенням Мін-
стату про затвердження форм державної статистичної
звітності по статистиці науки, інформатики та інновацій, а та-
кож інструкцій про порядок їх заповнення від 24.07.1995
№235/771.
134
Приложение 4


ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНИ ПАРИЗЬКОГО СОЮЗУ, УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНИХ ТА
РЕГІОНАЛЬНИХ УГОД З ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

(за станом на 1 жовтня 1999 р.)
Країна Договір про Європейська Євразійська Африканська Африкансь-
Міжнародну патентна патентна організація ка
кооперацію конвенція конвенція інтелектуаль- регіональна
(РСТ) (ЄПК) (ЄАПК) ної власності організація
(OAPI) по oxopoнi
промислової
власності
(ARIPO)
1 2 3 4 5 6
ЄВРОПА
Австрія + + - — -
Албанія + -
Вірменія + — + — -
Білорусь + — + — -
Бельгія +** + - — -
Боснія + -- -
Болгарія + — - — -
Угорщина + — - -
Великобри- + + - — -
танія
Данія + + - -
Грузія + — - — -
Німеччина + + - — -
Греція +** + - — -
Ірландія +** + - — -
Італія +** + - — -
Ісландія + — - — -
Іспанія + + - — -
Кіпр +** + - — -
Латвія + « - — -
Литва + * - — -
Ліхтенштейн + + - •— -
Люксембург + + - — -
Молдова + — - — -
Македонія + - - - -
Монако +** + - — -
Нідерланди +** + « —. -
Норвегія + — - — -
Польща + - — •
Португалія + + - — -
Російська + — + — .-
Федерація

135
Румунія
Словаччина
Словенія
Туреччина
Україна
Фінляндія
Франція
Чехія
Хорватія
Швеція
Швейцарія
Югославія
Естонія
АМЕРИКА
Барбадос
Бразилія
Гренада
Канада
Коста-Ріка
Куба
Домініка
Мексика
США
Трінідад і
Тобаго
АЗІЯ І АВСТРАЛІЯ
Австралія
Азербайджан
В’єтнам
Індонезія
Ізраіль
Індія
Казахстан
Китай
КНДР
Киргизтан
Монголія
Нова Зе-
ландія
Республіка
Корея
Сінгапур
Таджикистан
Туркменістан
Шрі-Ланка ++ — — *
Японія
136
АФРИКА
Бенін + +
Ботсвана - — - — +
Буркина-Фасо + - +
Габон + — + -
Гамбія + — — +
Гана + — — +
Гвінея + — + •
Замбія — — — +
3імбабве + — — +
Камерун + — + -
Кенія + — —f +
Конго + — + -
Кот-д-Ивуар + — + -
Лесото + — — +
Лiбepiя + — —• -
Мавританія + — + -
Мороко + - - + -
Мадагаскар + — — -
Малаві + — — +
Малі + — + -
Hirep + — + -
Південна + - - + -
Африка
Свазшенд + +
Сенегал + — + -'
Судан + — — +
Сомалі — — — +
Сьера-Леоне + — — +
Танзанія — — — +
Того + — + •
Уганда + — — +
ЦАР + — + -
Чад + — + —Примітки:
* поширення европейського патенту
** держави можливо зазначити тільки через ЄПВ
ДЛЯ ЗАМЕТОК

137
138
139
Патентное право: конспект лекций учебного курса / Составители
Кожарская И.Ю., к.ю.н. Прахов Б.Г - К.: ЗАО "Институт интеллектуальной
собственности и права", 2003. - 140 с.
Издание второе стереотипное.
Компьютерная верстка С.Н. Болелый
Ответственный за выпуск А.А. Белай
Подписано к печати 30.09.2003,
Формат 60х84 1/16
Цена договорная
Тираж: 100 экз.
ЗАО "ИИСП",
04119, Киев-119, ул. Семьи Хохловых, 15
Отпечатано в ЗАО "ИИСП"
140

<<

стр. 5
(всего 5)

СОДЕРЖАНИЕ