<<

. 2
( 2)1982

1989

1992

1993

2000
,
www.kiev-security.org.ua
BEST rus DOC FOR FULL SECURITY


1 " - R(2000)11 " "." 19 2000 .
2 " - R(2000)11 ". 19 2000 .
3 Vevers J. Beztiesigais darbaspeks// Diena, 2001. 12.07. 8.lpp.
4 . // .// 700 , . , , , , - . , . // , , . - , 2002, .152.
5 Vevers J. Cilveku kontrabanda - visstraujak augosa noziedzibas joma// Diena
6 Vevers J. Beztiesigais darbaspeks// Diena, 2001.12.07. 8.lpp.
7 Stanga E. Miljoniem sieviesu un bernu ik gadu tiek seksuali izmantoti. Rigas Balss, 2001. 25.aprilis, 21.lpp.
8 Eiropas Padomes Ministru komiteja "Ministru Komitejas Rekomendacija dalbvalstim R(2000)11 Par cilveku tirdzniecibu seksualas izmantosanas noluka." Ministru komiteja pienemusi 2000.gada 19.maija ministru vietnieku sanaksme.
9 Eiropas Padomes Ministru komiteja "Ministru Komitejas Rekomendacija dalbvalstim R(2000)11 Par cilveku tirdzniecibu seksualas izmantosanas noluka." III dalas 6. un 7.punkts, Ministru komiteja pienemusi 2000.gada 19.maija ministru vietnieku sanaksme.
10 Vilks A. Sieviete kriminalas tiesvedibas sistema//Latvijas Vestnesis, 2000. 26.septembris, 8.lpp.
11 Vilks A. Sieviete kriminalas tiesvedibas sistema //Latvijas Vestnesis, 2000. 26.septembris, 8.lpp.
12 Stanga E. Miljoniem sieviesu un bernu ik gadu tiek seksuali izmantoti // Rigas Balss, 2001. 25.aprilis, 21.lpp.
13 Apse G. Arzemes verdziba. //S, 1999. Nr.11, 38.-39.lpp.
14 Vilks A. Sieviete kriminalas tiesvedibas sistema//Latvijas Vestnesis, 2000. 26.septembris, 8.lpp.
15 . . : . - .: , 2000..191
16 . . : . - .: , 2000..192
17 Kristiesi Afrika izperk vergus// Rigas Balss, 199. 9.julijs, 11.lpp.
18 Liholaja V. Kriminallikuma komentari. 4.gramata. Firma "AFS", Riga, 1999. 66-67.lpp.
19 "Noteikumi par mirusa cilveka audu un organu uzkrasanas un izmantosanas kartibu medicina". MK 12.12.1996. noteikumi nr.431 // Latvijas Vestnesis, 15.12.1996.
20 "Par mirusa cilveka kermena aizsardzibu un cilveka audu un organu izmantosanu medicina". 15.12.1992. // Zinotajs, 1993.gads Nr.1.
21 Brice M. Ko gaida "melnie kraukli"? // Vakara Zinas, 06.01.1997. 17.lpp.
22 Zemberga K. Vairak neka 20 pacientu Latvija gaida nieru transplantatu. // Vakara Zinas, 14.01.1998. 17.lpp.
23 Zemberga K. Vairak neka 20 pacientu Latvija gaida nieru transplantatu. // Vakara Zinas. 14.01.1998. 17.lpp.
24 Murniece M. Transplantacija - katra briva izvele. // Fokuss, 10.12/16.12. 12-13.lpp.
25 Vebers J. Netirais bizness dzivibas varda. // Diena, 03.08.2001. 8.lpp.
26 Mare K. Igaunija no nelaimigiem nelegali iznemti organi. // Neatkariga Rita Avize, 21.02.1998. 6.lpp.
27 Dreiga D. Maskavas morga plaukst cilveku organu tirdznieciba. // Vakara Zinas, 14.01.1998. 16-17.lpp.
28 Gauja A. Ermotais ieksejo organu bizness. // Fokuss, 10.12/16.12. 12-13.lpp.
29 Vanags E. Prokuraturai bus jaizskiras par nelikumibu vai pavirsibu. // Vakara Zinas, 06.01.1997. 16-17.lpp.
30 Murniece M. Transplantacija - katra briva izvele. // Fokuss, 10.12/16.12 12-13.lpp.
31 Zemberga K. Vairak neka 20 pacientu Latvija gaida nieru transplantatu. // Vakara Zinas, 14.01.1998. 17.lpp.
32 Chain Quinton. Patients in Execution rush; China's Labor Day Killings Promise Flood of Transplant Organs. // South China Morning Post, April 30, 1995. www.china.scmp.com.
33 http://www.upmac.edu/NewsBureau/lisa/chronology.html
34 Gauja A. Ermotais ieksejo organu bizness. // Fokuss, 10.12/16.12. 12-13.lpp.
35 Vebers J. Netirais bizness dzivibas varda. // Diena, 03.08.2001., 8.lpp.
36 Vebers J. Netirais bizness dzivibas varda. // Diena, 03.08.2001., 8.lpp.
37 Vebers J. Netirais bizness dzivibas varda. // Diena, 03.08.2001., 8.lpp.
38 Gauja A. Ermotais ieksejo organu bizness. // Fokuss, 10.12/16.12. 12.-13.lpp.
39 Living Donors Set Mark for Organ Transplants. // Washington Post, April 17, 2001.
40 Vebers J. Netirais bizness dzivibas varda. // Diena, 03.08.2001. 8.lpp.
41
42 Cilvektiesibu zurnals, 9-112/ 1999. "Latvijas tiesiska realitate", 14.-15.lpp.46 Grozijumi Kriminallikuma // Latvijas Vestnesis, 2002.05.09., 3.lpp.
47 Vilks A. Sieviete kriminalas tiesvedibas sistema. Latvijas Vestnesis, 2000. 26.septembris, 8.lpp.
48 Stanga E. Miljoniem sieviesu un bernu ik gadu tiek seksuali izmantoti. Rigas Balss, 2001. 25.aprilis, 21.lpp.
49 Pohodneva M. Cilvektirdznieciba bez robezm. Rigas Balss, 2000. 15.junijs, 12.lpp.
50 Kancna I. Latvija ir tranzitvalsts cilveku tirdznieciba. Vakara Zinas, 1996. 26.augusts, 7.lpp.
51 Roztis O.J. Vacija notiesats suteners, kas nodarbinajis ari sievietes no Latvijas. Diena, 1998. 27.novembris, 5.lpp.
52 Rozitis O.J. Vacija soda cilvektirgoni no Latvijas. Diena, 1998. 15.oktobris, 4.lpp.
53 A.Gabre Bernu zadzibas un eksports - mits vai isteniba? - Rigas Balss, 1995.gada 18.oktobris
54 A.Gabre. Bernu zadzibas un eksports - mits vai isteniba? - Rigas Balss, 1995.gada 18.oktobris
55 D.Judina. Tirdznieciba ar berniem - Jaunas ekonomikas nozare? - Likuma varda.
56 ., . - 2001 2
57 A.Gabre. Bernu zadzibas un eksports - mits vai isteniba? - Rigas Balss 1995.gada 18.oktobris
58 Turpat.
59 N.Drike, I.Lase Liepajas bernunama meitenes seksuali izmantotas Danija. - Diena, 1999.gada 19.augusts.
60 M.Pohodneva. Latvijas meitenes Danijas bordelmafijas nagos - Rigas Balss 2000.gada 27.decembris
61 M. Pohodneva. Latvijas meitenes Danijas bordelmafijas nagos - Rigas Balss 2000.gada 27.decembris
62 M. Pohodneva. Cilvektirdznieciba bez robezam - Rigas Balss 2000.gads 15.junijs
63 Turpat
64 Eiropas Padomes Ministru komiteja "Ministru Komitejas Rekomendacija dalibvalstim R(2000)11 Par cilveku tirdzniecibas seksualas izmantosanas noluka." Ministru komiteja pienemusi 2000.gada 19.maija ministru vietnieku sanaksme.
65 Eiropas Sociala Harta. Latvijas Vestnesis Nr.36 3/6/2002
66 Eiropas Padomes Ministru komiteja "Ministru Komitejas Rekomendacija dalibvalstim R(2000)11 Par cilveku tirdzniecibas seksualas izmantosanas noluka." (VI daa 42. - 49.pants), Ministru komiteja pienemusi 2000.gada 19.maija ministru vietnieku sanaksme.
67 Piemram "Recommendation No.R(91)11 on sexual expluatation,m pornography and prostitution of, and trafficking in, children and young adults".
68 Report Svevo, 1995
69 Parlamentary Assembly Recommendation 1325(1997) (CM/Cel?dec(97)592/3.1)
70 Starptautiskas migracijas organizacijas (IOM) statistikas dati, "Trafficking in Migrants"//Quaterly Bulletin No18, June 1998.
71 Implementation of Recommendation No.R(91)11 on sexual expluatation, pornography and prostitution of, and trafficking in, children and young adults//European Committee on Crime Problems (CDPC), Strasbourg, 13 june, 1999.
72 "Migration in Central and Eastern Europe"//International Organization of Migration (IOM), 1999, Review.
73 Eiropas Policijas Koledzu Asociacija.
74 M.Pohodneva. Cilvektirdznieciba bez robezam - Rigas Balss 2000.gads 15.junijs
75 Skk skatt Eiropas Padomes Ministru komitejas "Ministru Komitejas Rekomendacija dalibvalstim R(2000)11 Par cilveku tirdzniecibas seksualas izmantosanas noluka." (IV daa 23. - 25.punkts), ko Ministru komiteja pienemusi 2000.gada 19.maija ministru vietnieku sanaksme
76 Skk skatt Eiropas Padomes Ministru komitejas "Ministru Komitejas Rekomendacija dalibvalstim R(2000)11 Par cilveku tirdzniecibas seksualas izmantosanas noluka.", ko Ministru komiteja pienemusi 2000.gada 19.maija ministru vietnieku sanaksme
77 Skk skatt Eiropas Padomes Ministru komitejas "Ministru Komitejas Rekomendcija dalbvalstm R(2000)11 Par cilvku tirdzniecbu seksuls izmantoanas nolk.", ko Ministru komiteja pienemusi 2000.gada 19.maija ministru vietnieku sanaksme
78 Skk skatt Eiropas Padomes Ministru komitejas "Ministru Komitejas Rekomendcija dalbvalstm R(2000)11 Par cilvku tirdzniecbu seksuls izmantoanas nolk.", ko Ministru komiteja pienemusi 2000.gada 19.maija ministru vietnieku sanaksme
79 Liholaja V. Kriminallikuma komentari. 4.gramata. Seviska dala, 95.lpp.
??

??

??

??

5


35


60<<

. 2
( 2)